ادامه نقد فصل دوم کتاب تکامل چیست نوشته ارنست مایر :

شکافهای آبششی gill slits

از دید هکل و طرفدارانش شکافهای آبششی یکی از مهمترین دلایلی بر این است که انسانها فرزندان ماهیان هستند!! این ادعا، در برنامه "درون بدن انسان  Inside the Human Body" که یک برنامه پر طرفدار در شبکه BBC است توسط دکتر  Michael Mosley  در سال 2011 بررسی شد . در این برنامه از تصاویر بسیار دقیقی جهت بررسی این ادعا استفاده شد. اسکنهای به دقت تهیه شده از جنین ماهی و انسان  که در مراحل نخستین جنینی تهیه شده بود در این برنامه مورد استفاده قرار گرفت. در این برنامه به خوبی نشان داده شد که آنچیزی که در جنین انسان به عنوان یک عضو مشابه شکافهای آبشیی در ماهیها مد نظر قرار گرفته فقط تعدادی چین خوردگی در جنین است که بعهدها به بخشهایی در سر و گردن تبدیل می شود. در واقع این بخشها اصولا یک شکاف نیست بلکه صرفا چند چین خوردگی است. شکافهای برونشی در ماهیان نقش بسیار مهمی در تنفس دارند . آب از این شکافها وارد بدن ماهی شده و در سیستم تنفسی ویژه آن ، اکسیژن از آن جذب و مجددا آب خارج می شود و در واقع این شکافهای برونشی ارتباط بسیار کاملی با ریه دارند در حالیکه در جنین انسان این چین خوردگیها اصلا به ریه راه ندارند و هیچ نقشی در تنفس طفل در سالهای بعد ندارند. ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/٢٩ | ٩:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

ادامه نقد فصل دوم کتاب تکامل چیست نوشته ارنست مایر : تکرار تکامل یا بازپیدایی خصوصیات اجدادی recapitulation  

فرگشت گرایان ادعا می کنند که در برخی موجودات برخی از ساختارها در دوران جنینی ظاهر و سپس ناپدید می شوند و چون عقیده دارند این موجودات فرزندان موجودات دیگری هستند و در آن موجوداتاین ساختارها از بین نمی روند پس به نوعی ظهور این ساختارها ر دوران جنینی نشانه ای از ارتباط تکاملی بین ان جانداران با یکدیگر است. مایر می نویسد:..." فراگرد پدیداری و نابودی بعضی از ساختارهای در سیر تکوین رویان در صورتی که این ساختارها در نزد اشکال بالغ تاکسونهای خویشاوند حفظ شوند تکرار تکامل یا بازپیدایی خصوصیات اجدادی نامیده می شوند. به عنوان مثال جنین های وال بی دندان در برخی مراحل رشد هنوز دندان دارند که بعدها این دندانها جذب شده و از بین می روند".. . همچنین می نویسد:..." داشتن دندان یک خصلت اجداد این نهنگها که دندان دار بوده اند بوده  و این خصلت در دوران جنینی در فرزندان بی دندان آنها حداقل برای مدتی محدود آشکار(بازپیدایی خصوصیات اجدادی) و سپس از بین می رود"...

کسی که نخستین بار به این موضوع اشاره کرد آقای هکل بود. همانگونه که در بالا نوشتم آقای هکل در قرن نوزدهم ادعاهایی کرد و برای اثبات آن ادعاها نقاشی هایی از نمونه های که نزدش بود کشید که بعدها مشخص شد این کار او صادقانه نبوده و در واقع او آن موجودات را به شکلی می کشید که خودش دوست داشت.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/٢٩ | ٩:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مایردر صفحه 58 به شباهت جنین برخی جانداران به عنوان یکی از اسناد تکامل اشاره می کند. این عقیده که جنین برخی جانداران با یکدیگر شباهت دارد نخستین بار توسط اقای هکل مطرح شد و لذا این جنین ها تحت عنوان جنین های هکل Haeckel’s embryos نامیده می شود. مایر این عقیده را طرح ، خودش آن را اندکی نقد ولی نهایتا به عنوان یکی از اسناد تکامل می پذیرد.

به عقیده برخی دانشمندان جنین های هکل چنان قدرتمند از تکامل داروین پشتیبانی می کند که در تقریبا تمامی کتب تکامل این ایده را مطرح و با آب و تاب نقل می کنند. در مقابل عده ای از دانشمندان در اینکه این تشابه ظاهری ارزشی داشته باشد تردی می کنند. برخی از جنین شناسان مثل اقای آقای آدام سادویک در سال 1894 اعلام کردند هر چند این جنین ها رد ابتداتشاباتی دارند ولی در مراحل بعدی تکامل با یکدیگر کاملا فرق دارند و لذا این تشابه مدرک معتبری نیست. (Adam Sedgwick, “On the Law of Development commonly known as von Baer’s Law; and on the Significance of Ancestral Rudiments in Embryonic Development,” Quarterly Journal of Microscopical Science, 36 (1894): 35-52.) واقعیت هم همین است. ممکن است جنین انسان و قورباغه در ابتدا کمی شبیه هم باشند ولی این شباهتها تا چه زمانی پابرجاست؟ ایا جنین یک انسان در یک سوم انتهایی دوران جنینی هم شبیه قورباغه است؟ ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/٢٩ | ٩:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

فصل دوم: کدام مدارک به وجود تکامل دلالت می کند؟

مایر در بخش قبلی تکامل را تعریف کرده بود. او از میان تعاریف مختلف برای تکامل بهترین را انتخاب می کند و نهایتا تکامل را اینگونه تعریف می کند :..." تکامل تغییری است در صفات و خصوصیات جمعیتهای موجودات زنده در طول زمان "... و سپس می افزاید :..."  جمعیت به اصطلاح یکان تکامل است  . البته ژنها ، افراد و گونه های بیولوژیک یا انواع هم دارای اهمیت هستند لیکن تغییر جمعیتها علامت مشخصه تکامل جانداران  است."... در این فصل او می نویسد: تکامل فرایندی تاریخی است بنابراین  آن را با همان استدلالات و روشهایی که پدیده هایی صرفا فیزیکی و یا عملی را اثبات می کنند نمی توان به ثبوت رساند بلکه تکامل را هم در کلیت خود و هم در تک تک رویدادهایش باید از راه مشاهده استنتاج کرد.

او در این فصل سعی می کند به مدارکی اشاره کند که به قول او اثبات می کنند که تکامل یک نظریه صرف نیست بلکه یک واقعیت است . او می گوید نتایج به دست آمده از پژوهشهای تکاملی آن قدر از آزمون موفق سربرآورده اند که دیگر قطعی به شمار می آیند.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/٢٩ | ٩:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

فصل یکم: در چگونه دنیایی زندگی می کنیم؟

مایر در اینجا سه عقیده را مطرح می کند: نظر ارسطو که جهان ازلی و ابدی است و داری تداومی بی پایان است، نظریه طوایفی از مسیحیان که می گویند جهان دارای سنی کم بوده و عمری کوتاه است و همه موجودات در  روز اول خلقت همراه هم آفریده شدند ولی به مرور زمان برخی جانوران منقرض شدند( در وبلاگ تخصصی فرگشت مطلب مستقلی در خصوص انجلیکانهای دنیای جوان منتشر شده است.) و نهایتا نظریه جهانی متحول و متغیر را بیان می کند. او عقیده نخست را با این استدلال که همواره این نیاز وجود دارد که منشا جهان توضیح داده شود رد کرده است و در خصوص عقیده مسیحیان دنیای جوان نیز با استناد به شواهد گسترده زمین شناسی، عمر زمین را خیلی بیش از حدی که این مسیحیان عقیده دارند برآورد و این نظریه را رد کرده است و سپس سعی کرده است نظریه جهان متغیر و متحول را به عنوان منشا جهان مطرح کند. بر اساس این نظریه جهان عمری بسیار دراز دارد و دائما در حال تغییر است. با این عقیده موافقیم. او در صفحه 30 می گوید  ..."سرانجام دریافتند که می توان از یک نردبان طبیعت ثابت و ایستا ، یک پلکان گردان صعودی بیولوژیک ساخت که از پست ترین سازواره زنده شروع و به سمت اشکال پیچیده تر و عالی تر حرکت می کند تا این که سرانجام به انسان می رسد"... قاعدتا با این عقیده اصلا موافق نیستیم و در این خصوص توضیحاتی خواهم داد. البته مایر هم در این فصل در این باره توضیحاتی نداد و به عنوان مثال نگفت:

-        نخستین موجود زنده ای که بر روی زمین ظاهر شد چه بود؟

-        موجود دوم چه بود؟ و همینطور موجودات دیگر به ترتیب کدام بودند؟

-        عقیده او در باره آبیوژنز چیست؟

-        سلسله موجوداتی که بین انسان تا موجود اولیه بوده اند  یا به تعبیر او نردبان تکامل انسان  کدام است .

معلوم است که اینگونه کلی گوییها کمکی به حل مساله نمی کند . به علاوه او تکلیف خود را با منشا جهان روشن نکرد و همان اشکالی که به عقیده ارسطو وار کرد به عقیده خودش هم وارد است. مشخص نشد که جهان همیشگی و ازلی بوده یا اینکه در زمانی این جهان ایجاد شده و اگر این جهان زمانی ایجاد شده چه کسی و با چه فرایندی آن را ایجاد کرده است؟ به نظر من مایر خیلی زیرکانه خودش را از این بحث خارج کرده و آن را بی پاسخ گذاشته است.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/٢٩ | ٩:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

نقدی بر کتاب تکامل چیست

نوشته:  ارنست مایر

ترجمه سلامت رنجبر

مقدمه: در میان زیست شناسان تکاملی قرن بیستم و طرفداران داروین، بی تردید ارنست مایر در جایگاه نخست قرار می گیرد. او  در عمر طولانی خود بیش از هر زیست شناس دیگری نظریه داروین را تبلیغ نموده و از آن دفاع کرد تا جایی که او را داروین قرن یستم، یار نزدیک  داروین و منتقدان او را بولداگ داروین می نامیدند. البته او بیولوژیست کم کاری نبود. او در سفرهای خود دهها پرنده جدید را شناسایی، نامگذاری و طبقه بندی نمود و به این ترتیب مقالات و کتب ریادی تالیف کرد (سیزده کتاب و بیش از سیصد مقاله). صرف نطر از عقاید و نظریات مایر، شرح زندگی او برای تمامی دانشمندان و جویندگان علم و دانش بسیار آموزنده و تاثیر گذار است. 

یک نقطه ضعف بزرگ این دانشمند این بوده که در طول یک قرن زندگی و دهها سال فعالیت علمی ، به تمامی دلایل و نشانه های وجود خدا بی توجه ماند. مایر به وضوح خود را یک آتئیست یعنی ملحد و بی خدا می دانست و به آن افتخار می کردادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/٢٩ | ٩:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

نویسنده: علی رضا شمس آبادی دبیر زیست شناسی

دوست عزیز جناب اقای شمس ابادی در نامه ای نوشته اند: 

سلام. جناب آقای دکتر میر افضلی. بنده علی رضا شمس آبادی فوق لیسانس زیست شناسی و دبیر آموزش و پرورش هستم. طی سال های طولانی مطالعه تکامل چیزی جز ابهام در آن پیدا نکردم. سئوالی که برای من پیش آمد اینست که دلیل دفاع متعصبانه تکامل گرایان از این مطالب غیر علمی و مبهم چیست. جواب این سئوال را در بررسی جهان بینی الحادی و مادی ایجاد کنندگان و مدافعان اصلی این فرضیه یافتم. در فایل ضمیمه  تاریخچه کوتاهی از مدافعان و پدیدآورندگان تکامل با توجه به جهان بینی ان ها ارائه شده است و سعی شده علت دفاع متعصبانه و غیر منطقی تکامل گرایان مشهور از ایده تکامل در سطح تکامل کلان مشخص شود.

در ضمن بنده سعی کرده ام در وبلاگ آوند(http://avand91.blogfa.com/) به زبان ساده اشکالات علمی تکامل را برای دانش آموزان دبیرستانی و مخاطب عام توضیح دهم. /پایان ایمیل
ایشان در ادامه مطلب جالبی را برای بنده فرستاده اند که توجه شما عزیزان را به آن جلب می کنم

یک بررسی ساده نشان می دهد که مشهورترین پدیدآورندگان و طرفداران تکامل ملحد و منکر خدا بوده اند.

1- چارلز داروین(Charles Robert Darwin): از نظر تکامل گرایان، داروین اولین کسی بود که توضیح قابل قبولی از تکامل به روش علمی ارائه داد. در حقیقت این دانشمند انگلیسی بسیار مشهور را باید بنیان گذار تکامل دانست. وی در ابتدا یک فرد معتقد به خدا بود ولی بعدا با ارائه تکامل به یک منکر خدا تبدیل شد.بعضی معتقدند وی در اواخر عمر و هنگام مرگ از دیدگاه ملحدانه خود توبه کرد اما مدرکی در این زمینه وجود ندارد.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٩ | ٧:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مقدمه:

در لابلای مطالب تخصصی در باره فرگشت بد نیست گهگاه با نگارش برخی مطالب سبکتر ، شرایطی را برای استراحت ذهنی خوانندگان محترم فراهم کنیم. بدین منظور در این نوشتار اشاره ای می کنم به زندگینامه اقای کارل وایلند ، پزشگ و خلقت گرای برجسته استرالیایی.

 

آقای وایلند رد سال 1950 در استرالیا به دنیا آمد . او تحصیلات خود را تا مقطع دکتری عمومی در رشته پزشکی ادامه داد و سپس مشغول طبابت گردید. در دوران دانتشگاه او یک اتئیست بود ولی در اثر برخی اتفاقات متوجه اشکالاتی در عقیده فرگشت گردید و لذا دست به یکسری مطالعات گسترده در این حوزه زد. کارهای او به تدریج چنان توسعه ای یافت که در سال 1976 اقدام به تاسیس انجمن علمی خلقت  Creation Science Association (CSA) زد. در سال 1978 این انجمن اقدام به چاپ مجله ای تحت عنوان فراتر از پوچی  Ex Nihilo زد که بعده به  Creation Ex Nihilo تغییر نام یافت. در این نشریه او و همکارانش سعی می کردند یک توضیح علمی و منطقی برای شرح منشا حیات ارائه دهند و در عین حال استدلالهای فرگشت گرایان را رد کنند.در سال 1980 این انجمن با ادغام با برخی انجمنهای دیگر ،  Answers in Genesis (AiG) را تاسیس کردند که یکی از بزرگترین انجمنهای جهانی مسیحی برای شرح و تبیین و تبلیغ خلقت گرایی تلقی می شود. تصادف وحشتناکی که در سال 1986 با یک تانکر حامل سوخت رخ داد منجر به مصدومیت شدید وایلند شد و او مدتها در بیمارستان بستری بود و حدود 15 عمل جراحی بر روی او انجام شد. در این دوران او دست به نگارش کتابی تحت عنوان   Walking Through Shadows زد که شرحی است واقعی بر تمامی تجربیات او از زمانی که اتئیست بوده تا زمانی که خلقت گرایی را انتخاب کرده است. ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱٩ | ۱:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مقدمه

اگر بخواهیم سلسله مراتب فرگشت را در نظر بگیریم ، یک شیوه فکر این است که ابتدا ملکولهای حیاتی درست شده اند، بعد ویروسها به وجود آمده اند، از آنها پروکاریوتها یا باکتریهای ساده ایجاد شده اند و سپس باکتریهای پیچیده تر و در نهایت از یکی از آنها، نخستین و ساده ترین سلول یوکاریوت ایجاد شده باشد. در خصوص اینکه کدام موجود حد واسط پروکاریوتها به یوکاریوتها بوده به مونوسیگا پرویکولیس در نوشتارهای قبل اشاره شد. در کنار آن به نظر برخی محققین ساده ترین موجود یوکاریوت که از نظر فرگشتی حد واسط پروکاریوتها و یوکاریوتها بوده، یک انگل داخل سلولی است از خانواده میکروسپوریادیا. در این نوشتار، مختصرا در باره این انگل صحبت می کنم .

میکروسپوریدیا، یک خانواده از  انگلهای داخل سلولی هستند که بسیاری از سلولهای یوکاریوت رو آلوده می کنند . آنها کوچکترین و ساده ترین موجودات یوکاریوت شناخته شده هستند و به عنوان یک مثال فرگشت کاهشی reductive evolution در کتب مرجع به انها اشاره می شود(Andersson SG, Kurland CG. 1998. Reductive evolution of resident genomes.Trends Microbiol6:263-8).

در آغاز تصور می شد که میکروسپوریدیاها، پروتوزوا هستند ولی بعدها این اعتقاد پیدا شد که آنها قارچهای بسیار فرگشت یافته هستند.

در سال 1980 دانشمندان دریافتند که میکروسپوریدیا ها ساده ترین سلولهای یوکاریوت هستند. اینکه چرا آنها را قارچهای فرگشت یافته می نامند در برخی نوشته ها به آن اشاره شده است و از جمله Patrick J. Keeling  و  Naomi M. Fast  نوشتند:

 

تصویر مقابل تصویری از پروفسور Tom Cavalier-Smith که یکی از افراد صاحب نظر در خصوص میکروسپوریدیاها محسوب می شود

 

 ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱۱ | ۸:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

سایت talkorigin که یکی از علمی ترین سایتهای اینترنتی فرگشت گرایان محسوب می شود مطلب علمی قابل تاملی را در باره آغاز حیات منتشر کرده است که لازم است در این سلسله مقالات به آن اشاره و پاسخ مناسبی بدهیم. منبع مقاله سایت talkorigine

برخی خلقت گرایان  احتمال تشکیل نخستین ملکول حیاتی را بسیار ضعیف می دانند. آنها می گویند کوچکترین پروتئین دارای حداقل یک زنجیره آمینواسیدی  300 تایی است مثل کربوکسیل پپتیداز . امکان تشکیل تصادفی چنین زنجیره ای (1/20)300یا 2.04 x 10390 است. این رقم به نحوی شگفت آور غیر ممکن به نظر می رسد و لذا ایده تولید تصادفی نخستین زنجیره آمینواسیدی بسیار ضعیف و بلکه غیر ممکن است.

پاسخ ما این است که ایجاد نخستین زنجیره آمینو اسیدی  حاصل تصادف نبوده بلکه یک پدیده شیمیایی و بیوشیمیایی است. از دید ما نخستین موجود زنده بسیار ساده تر از پروباکترها یا پره پروباکترها ( که اپارین آنها را پروبیونت  [8]  و ووز آنها را پروگنوت می نامید  [4] ) بوده است در موجودی که ما به آن فکر می کنیم طول زنجیره حیاتی حدود 30 تا 40 اسید آمینه بوده است. این ملکول یه تدریج به یک سیستم خود تکثیر شونده مشارکتی تر و نهایتا به یک ارگانیسم ساده تبدیل می شود.  [251015, 28]

تصویر آقای دکتر قدیری محقق مشهور ایرانی و مبتکر نخستین پپتید خود تکثیر شونده در جهانادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۱/٢٩ | ٩:۳٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مقدمه:

در چند نوشتار قبل در خصوص احتمال تبدیل پروکاریوتها به یوکاریوتها توضیحاتی دادم. در این حوزه اشاراتی صورت گرفت به نقش احتمالی آرکی ها یا مونوسیگا برویکولیس به عنوان ارگانیسمهای حد واسط و در نوشتارهای بعد نیز برخی ارگانیسمهای دیگر نیز معرفی خواهند شد.در مبحث آرکی ها به این نکته اشاره شد که اصولا پروکاریوتها به یوکاریوتها تبدیل نمی شوند بلکه هر یک از اینها خود یک حکمران یا فرمانروا هستند که از یک جد فرضی مشترک ایجاد شده اند. به مفهوم دقیقتر باکتریها از یک جد نخستین به نام  (last universal common ancestor (LUCA یا پروگنوتها ایجاد شده اند . ارکئا ها و یوکاریوتها نیز یک جد مشترک داشته اند که این جد مشترک از فرزندان  last universal common ancestor-LUCA بوده است .

حال اگر واقعا پروکاریوتها به روشی به یوکاریوتها تبدیل شده باشند برای این تبدیل چند راه حل به ذهن می آید:

الف)تغییر در حین تقسیمات میتوز در پروکاریوتها DNA یک کپی کاملا شبیه خودش را قبل از تقسیم سلول می سازد. یک کلون باکتری معمولا مجموعه ای مرکب از همان باکتری اولیه است که مرتبا تکثیر شده و اینگونه نیست که مثل سلولهای یوکاریوت نیمی از ژنوم از طرف مذکر و نیمی دیگر از سمت مونث بیایند. پس عملا این ایده که تقسیمات میتوز بتوانند موجب تولید ارگانیسمهای جدید شوند زیاد منطقی به نظر نمی رسد،

ب)موتاسیون: یکی از راه حلها برای این سوال موتاسیونها هستند. قبلا هم توضیح داده ایم.این موتاسیونها می تواند به صورت موتاسیونهای نقطه ای یا تکه ای شوند ولی معمولا این موتاسیونها نمی تواند سبب تبدیل یک باکتری به باکتری دیگر شود و فقط برخی صفات و فنوتیپ باکتری را اندکی تغییر می دهد. مثلا آن باکتری را به یک دارو مقاوم می کند ولی باکتری همان باکتری قبلی است . بعدها بیشتر در باره آن صحبت خواهیم کرد. ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۱/٢٥ | ۸:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مقدمه: در نوشته های قبلی در خصوص میکروارگانیسمهای مختلفی که می توانسته اند شروع کننده حیات باشند توضیحاتی دادیم. بحث در آن بخش به نتیجه مشخصی نرسید. در قدهای بعدی تا اینجا جلو آمدیم که احتمالا یک زمانی پروکاریوتها به یوکاریوتها تبدیل شده اند ولی کی و چگونه؟ و میکروارگانیسم های حد واسط چه بوده اند؟ در نوشته قبلی در خصوص مونوسیگا برویکولیس توضیحاتی دادیم و در این نوشتار ساختار سلولهای ارکی که در زمانهای قبل تحت عنوان آرکی باکترها نامیده می شدند  را نیز بررسی می کنیم .این موجودات را برخی موجودات مستقل از یوکاریوتها و پروکاریوتها و برخی حد واسط پروکاریوتها و یوکاریوتها می دانند

باستانیان یا آرکیا (Archaea) (که در گذشته آرکی‌باکتری یا باکتریهای باستانی هم نامیده شده‌اند) فرمانرویی از موجودات ریز تک‌یاخته‌ای هستند. به هر یک از اعضاء گروه باستانیان یک باستانه (archaeon) گفته می‌شود. در سالهای اخیر طبقه بندی‌های جدیدی برای جانداران پیشنهاد شده است و کاملا در حال تغییر بوده است.

باستانیان نیز همانند باکتری‌ها، پروکاریوت (پیش‌هسته‌ای یا بدون هسته) هستند و در درون یاخته‌های خود هسته سلولی یا اندامک دیگری ندارند. در گذشته، این گروه به عنوان یک گروه غیرعادی از باکتری‌ها قلمداد می‌شد و از آن‌ها به عنوان آرکی‌باکتری‌ها (باستان‌باکتری‌ها) یاد می‌شد ولی از آن‌جا که تاریخ تکامل باستانیان و زیست‌شیمی آن‌ها بسیار متفاوت از دیگر اشکال زیستی است امروزه در سامانه سه‌فرمانرویی از آن‌ها به عنوان یک فرمانرو  جدا یاد می‌شود. در این سامانه که توسط کارل ووز[۳]  Woese ترتیب داده شده، سه گروه اصلی دودمان تکاملی عبارتند از باستانیان، هوهَسته‌ها (یوکاریوت‌ها) وباکتری‌ها. به این طبقه بندی انقلاب  Woese نیز می گویند .  فرضیه یوسیت اما متفاوت است.

گونه‌هایی از باستانیان در اعماق اقیانوس‌ها و مغاکهای ظلمانی کشف شده‌اند و می‌توانند در جایی که حتی ذره‌ای از نور خورشید به آن نفوذ نمی‌کند، زنده بمانند. پژوهشگران احتمال می‌دهند که شاید علت دوام آن‌ها در چنین مکان‌هایی روش‌های ویژهٔ مصرف نفت برای ادامه زندگی باشد.[۴] آرکی باکتری‌ها معمولاً در شرایط سختی مانند دمای بالا، یا غلظت زیاد نمک زندگی می‌کنند. این شاخه که کمتر از ۱۰۰ گونه را تشکیل می‌دهد شامل گروه‌های هوازی و بی‌هوازی اند که با محیط‌های افراطی سازگار شده‌اند؛ پروکاریوت اند و  از نظر ساختار دیواره و غشای سلول با سلول‌های یوکاریوت متفاوتند.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۱/٢٤ | ۳:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

همانگونه که قبلا دیدیم به عقیده فرگشت گرایان نخستین موجودات زنده از دل سوپ بنیادین با فرایند آبیوژنزیس خارج شدند. اشکالات متعددی هم به این موضوع وارد شد که در نوشتارهای قبلی دیدید. در واقع این یک فکت است که بین آبیوژنزیس و محصولات فرضی آن با موجوداتی که ما می شناسیم اعم از ویروسها، باکتریها و ... هیچ ارتباطی وجود ندارد. ما در قدم دوم ساختار ویروسها را بررسی کردیم و با دلایل مختلفی اثبات کردیم  که هیچ ارتباطی بین ویروسها با باکتریها و سلولهای یوکاریوت وجود ندارد و اگر نگاهی با درخت فیلوژنی موجودات زنده بیندازیم نیز این عقیده کاملا اثبات می شود که ویروسها از نظر فیلوژنی از موجودات دیگر کاملا جدا هستند. علی ایحال آنها عقیده دارند از دل فرایندهایی که رخ داده یک سلول پروکاریوت ساده خارج می شود. ما ویروسها و باکتریهای مختلفی را بررسی کردیم و دیدیم که این عقیده غلط در غلط است و هیچگاه چنین چیزی رخ نداده است. حالا برای اینکه نگویند شما رفیق نیمه راه بودید فرض می کنیم واقعا یک پروکاریوت ایجاد شده است.حالا باید بپذیریم که در این پروکاریوت فرگشتهایی رخ می دهد و یو کاریوتهایی ایجاد می شود و این یوکاریوتهای تک سلولی نیز فرگشتهای زیادی می یابند و نهایتا  در یک نقطه عطف تاریخی یوکاریوتی به وجود می آید  که شباهتی مختصر با یوکاریوتهای چند سلولی دارد ولی این نقطه عطف تکاملی ادعا شده کدام است؟ و کدام یوکاریوت چنین استعدادی دارد؟

 

در مقاله ای که در سال 2001 در روزنامه تایمز منتشر شد ضمن تاکید مجدد بر این عقیده اشاره شده است که باکتری   Monosiga brevicollis نخستین موجود زنده ای است که حاوی پروتئینهای خاص موجودات پر سلول و پیچیده امروزی بوده و ایجاد آن یک نقطه عطف در فرگشت محسوب می شود  (King and Carroll, 2001)در این نوشتار ما به بررسی این سلول یوکاریوت جالب پرداخته و در بخشهای دیگر این نوشتار را تکمیل خواهیم کرد.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۱/۱٧ | ٩:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

فرگشت گرایان ادعا می کنند که همه موجودات زنده از یک گونه تک سلولی پروکاریوت ساده ایجاد شده اند و این را یک فکت می دانند. آنها سعی می کنند سلول را نیز یک موجود بسیار ساده نشان دهند. مثلا Ernst Haeckel مبلغ فرضیه داروین در آلمان ادعا می کرد که سلولهای یک ترکیب ساده از کربن هستند!!! cited in Behe, 1996)) . قبلترها نیز این تصور رایجتر بود ولی  واقعیت چیز دیگری است. کلمه ساده واقعا عجیب است. ما در نوشتارهای گذشته نشان دادیم که ویروسها علی رغم اینکه از باکتریها خیلی ساده تر هستند ولی در بررسی دقیق به غایت پیچیده و ساختاری کاملا قوی، هوشمندانه و کمپلکس دارند. قاعدتا باکتریها از ویروسها خیلی پیچیده تر هستند و این سختی خیلی خیلی بیشتر می شود و لذا اطلاق واژه ...ساده... چیری بیش از یک تلاش برای مخفی کردن یک حقیقت و ساده کردن و محتمل ساختن ناآگاهانه یا مغرضانه موضوع فرگشت نیست. از دید آنها فرگشت خیلی ساده بوده و هست. تک سلولی اولیه خیلی ساده بوده، این موجود در طی فرایندهای تدریجی و موتاسیونهای مختلف به تدریج و خیلی ساده، تبدیل شده است به موجودات پیشرفته تر. وقت هم خیلی زیاد بوده و آنها می توانسته اند اصلا عجله نکنند و بلکه با حوصله و سر فرصت فرگشت کنند. کسانی همه که این را قبول ندارند اصلا از علم سر در نمی آورند و مخالف علم و دانش هستند و حتی حاضر نیستند ساده ترین و بدیهیترین پدیده های علمی را درک کنند.... ولی آیا واقعا این سخنان منطقی و منصفانه است ؟ آیا موجود تک سلولی نخستین یک ساختار خیلی ساده داشته و طبیعت می توانسته آن را با یک اجی مجی لا ترجی ساده  و با چند تا رعد و برق و مقداری اسید آمینه و .. به وجود آورد ؟ ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۱/۱٤ | ٢:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()


از نظر فیلوژنی دقیقا مشخص نیست نخستین موجود زنده ای که بر روی زمین آشکار شد چه موجودی بوده است. بعضا دیده ام برخی می نویسند کوکسی ها نخستین موجودات زنده ای  بوده اند که بر روی زمین آشکار شده اند یا اینکه نخستین موجودات زنده، موجودات تک سلولی کروی شکلی کوکسی مانند بوده اند. به این مطلب در برخی مقالات اشاره شده است و یکی از حدسهایی هستند که در باره شروع حیات زده می شوند. در نوشتار قبلی در خصوص مایکوپلاسماها نیز اشاره شد که دانشمندان مایکوپلاسماها را حاصل فرگشت استرپتوکوکوس می دانند.  در آن نوشتار دیدیم که علی رغم سادگی ساختار مایکوپلاسماها، دانشمندان آنها را نقطه شروع حیات نمی دانند بلکه آنهار حاصل فرگشت استرپتوکوکها می دانند. علی ایحال در این نوشتار ساختار و ژنوم  کوکوسها به صورت کلی بررسی می شود  و سعی می شود به این سوال پاسخ داده شود که آیا آنها لیاقت قرار گرفتن در این نقطه مهم تاریخی را داشته اند؟ ایا آنها آنقدر ساده بوده اند که طبیعت بتواند آنها را به وجود آورد؟ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۱/۱٤ | ٢:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مقدمه: ما نمی توانیم در باره فرگشت صحبت کنیم و اشاره ای به یکی از پیچیده ترین ملکول حیاتی و شگفت انگیزترین خلقت خدای باریتعالی در سلولهای انسانی و بسیاری از موجودات زنده یعنی DNA نکنیم. در نوشتارهای قبلی در باره RNA صحبت کردیم و اثبات شد که غیر ممکن است چنین ملکول پیچیده ای بر اساس انتخاب طبیعی و تدریجی در طی سالیان مدید ایجاد شده باشد. این بحث در باره DNA نیز مطرح است و آنقدر بدیهی است که نیازی به بحث مجدد در باره آن نمی بینیم. فرگشت گرایان نیز این را قبول دارند و  برای اینکه از سوالات  بیشمار خلقت گرایان رها شوند می گویند  پیش سازهای DNA در مرکز منظومه شمسی قرار دارد . این یک فکت است . اگر قبول ندارید بروید ببینید !!! و اگر نمی توانید به آنجا بروید مشکل از خودتان است!! و اسم این را می گذارند علم، مستندات، فکت. آنها با این جملات نه جامعه علمی و بلکه خودشان را مسخره کرده اند  وگرنه چه معنی دارد که DNA در مرکز منظومه شمسی قرار دارد و توسط شهاب سنگها بر روی زمین افتاده است؟؟؟ اگر آنها می گفتند اینها یک احتمال یا نظریه است حرفی نبود ولی عجیب  این است که می گویند اینها فکت است و یک حقیقت علمی.

علی ایحال در این نوشتار برخی از نکات جالب در باره این ملکول شگفت انگیز بیان می شود . یکی از جالبترین آنها وجود کپی های متعدد از ژنوم در باکتریهای غول آسا است که قواعد فرگشت را تا حد زیادی بر هم زده اند . این نکات از نوشتارهای مختلفی انتخاب شده و  بعضا به منبع آن در داخل مطلب اشاره شده است.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۱/۱۱ | ٩:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

ریشه های حیات یا به عبارت دیگر ریشه های درخت زندگی کدام جانداران بوده اند؟ در نوشتارهای قبلی در این خصوص چندین بار سوال کردیم. آنچیزی که در این دوران به آن اعتقاد دارند این بوده که همه موجودان زنده به یک ویروس اولیه، یک آرکا، یک یوکاریوت و یک یوباکتر ختم می شوند. نیای ویروسها و ارتباط آنها با دیگر جانداران اصلا مشخص نیست و اینها به شدت در فضا معلقند!!! ولی بعضا این عقیده وجود دارد که احتمالا آرکا، یوباکترها و یوکاریوتها جمعا یک نیای مشترک داشته اند که مشخصات آن را نمی دانند و اسمی هم برایش انتخاب نکرده اند و آن نیا نیز خود احتمالا نیاهای دیگری داشته تا ساده ترین شکل که اصلا آنها را نمی شناسند و همگی در هاله ای از ابهام قرار دارد. تصویر زیر از سایت پروژه ریشه های درخت حیات   Tree of Life project انتخاب شده است:


یک مشکل بزرگتر نیز اینجا وجود داشت. اطلاعاتی که در مطالعات مختلف ایجاد شده تا چندی پیش به شدت پراکنده بود و دانشمندان باید در قدم نخست تشخیص می دادند که چه چیزهایی را می دانند و چه چیزهایی را نمی دانند؟ این بود که در دو دهه اخیر تلاش زیادی انجام شد تا همه اطلاعات موجود در باره ریشه های حیات و  ارتباط فیلوژنیک جانداران مختلف به صورت یکجا در جایی گردآوری شود. اینگونه شد که  پروژه ریشه های درخت حیات   tree of life project در دستور کار قرار گرفت . در این نوشتار در این خصوص توضیحاتی مختصر ارائه کنیم. ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۱/٧ | ٦:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

در جستجوی نخستین موجود زنده ای که همه موجودات جهان از آن منشا گرفته اند حتما باید به میکروب بسیار شگفت انگیز و خارق العاده مایکوپلاسما توجه کرد و آن را به دقت ارزیابی کرد. به عبارت دیگر بدون ارزیابی احتمال تاثیر گذاری مایکوپلاسما در فرایند فرگشت این بررسی به شدت ناقص می شود.

مایکوپلاسماها ریزترین وساده ترین اجرام آزادزی شناخته شده می باشند. اندازه قطر آنها 0.1 میکرومتر بوده و به خوبی می توانند از فیلترها عبور کنند. در ضمن آنها می توانند بدون اکسیژن هم زندگی کنند. ژنوم آن ها کوچک بوده و از یک مولکول اسید داکسی ریبونوکلییک دو رشته ای حلقوی تشکیل شده است که حاوی 500 تا 1000 ژن می باشد.مایکوپلاسماها درطبقه ی مولیکوتس قرار دارند.تنها گونه های موجود در جنس های مایکوپلاسما و اوره آ پلاسما از نظر بیماری زایی در حیوانات مهم می باشند. گونه های هر دو جنس جهت رشد به کلسترول واحتمالا سایر استرول ها نیاز دارند که یک مشخصه ی منحصر به فرد در میان پروکاریوت ها می باشد.اوره آ پلاسماها نیز از این نظر که اوره را جذب می نمایند نیز مجزا هستند. برخی گونه های این باکتریها ساپروفیت ، برخی انگل ، برخی پارازیت وبیماریزا هستند. آن ها تاژک ویا هیچگونه زوائد خارجی دیگری ندارند.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۱/٥ | ٤:۱٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

فرگشت گرایان سعی می کنند سلول را یک موجود بسیار ساده نشان دهند. مثلا Ernst Haeckel مبلغ فرضیه داروین در آلمان ادعا می کرد که سلولها یک ترکیب ساده از کربن هستند!!! cited in Behe, 1996)) . قبلترها نیز این تصور رایجتر بود ولی  واقعیت چیز دیگری است. فرگشت گرایان هم خودشان می دانند که سلولهای موجوداتی بسیار پیچیده هستند پس چرا اینقدر راحت و سرپوشیده از کنار آن می گذرند؟

عقیده به فرگشت نیز خود دارای یک تطور یا تکامل یا فرگشت است که می توانیم آن را فرگشت فرگشت  evolution of evolution"  بنامیم. در این خصوص بعدا یک مطلب مفصلتر منتشر می کنم.

هماهنگونه که قبلا دیدیم به عقیده فرگشت گرایان نخستین موجودات زنده از دل سوپ بنیادین با فرایند آبیوژنزیس خارج شدند. اشکالات متعددی هم به این موضوع وارد شد که در نوشتارهای قبلی دیدید. علی ایحال آنها عقیده دارند از دل این فرایند یک سلول ساده خارج می شود. این سلول ساده تحت اثر فرایند موتاسیون و انتخاب در طی میلیونها سال به این همه موجود زنده که امروزه می بینیم یا قبلا وجود داشته و الان منقرض شده اند تبدیل شده است.در مقاله ای که در سال 2001 در روزنامه تایمز منتشر شد ضمن تاکید مجدد بر این عقیده اشاره شده است که باکتری   Monosiga brevicollis نخستین موجود زنده ای است که حاوی پروتئینهای خاص موجودات پر سلول و پیچیده امروزی بوده و ایجاد آن یک نقطه عطف در فرگشت محسوب می شود  (King and Carroll, 2001)ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۱/٤ | ۳:٥۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مقدمه : در خصوص اینکه واقعا نخستین موجودات زنده بر روی زمین چه موجوداتی بوده اند ابهامات زیادی وجود دارد و فرگشت گرایان علی رغم همه ادعاهایی که در خصوص علم گراییف تکیه بر فکتها و .. دارند در اولین قدم بدجوری متوقف مانده اند، آنهم نه یک سال و ده سال بلکه نزدیک به یک قرن. آنها می گویند احتمالا نخستین موجود زنده یک سلول پروکاریوت بوده ولی دقیقا نمی گویند این سلول از کجا آمده است؟ حق هم دارند. واقعا کسانی که موضوع را از فاصله خیلی نزدیک بررسی می کنند و تفاوتها را می بینند متوجه می شوند که همین سلول پروکاریوت به قدری پیچیده است که امکان ندارد به صورت آنی از فرایند آبیوژنزیس بیرون آمده باشد .

فارع از اینکه آنها چه می گویند در سلسله مقالاتی که تاکنون منتشر شده سعی کرده ایم قدم به قدم و حتی گاهی اوقات با تکرار مکررات احتمال ایجاد ملکولهای حیاتی و سپس نخستین و ساده ترین موجودات زنده را بررسی کنیم. در دو نوشتار قبلی ساختار RNA و ساختار ویروس سارکوم روس به عنوان ویروسی که کوتاهترین یا یکی از کوتاهترین  زنجیره های ژنومی را داراست را بررسی کنیم. در همین مسیر  در این نوشتار نیز ساختار یکی دو فقره از ویروسها و شبه ویروسها را بررسی می کنیم ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۱/٢ | ٩:٤٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مقدمه: آنچه در چند نوشتار قبلی مطرح شد تحلیل احتمال به وجود آمدن نخستین ملکولهای حیاتی در شرایط روزگار نخستین بود. در این نوشتار ها با استدلالهای مختلفی اثبات شد که احتمال ایجاد نخستین ملکولهای حیاتی در روزگار نخستین صفر است  و بعد هم نوشتیم که بر فرض که اگر رشته ای هم به وجود آمده باشد امکان بقای آن صفر بوده و حالا در این مبحث می خواهیم بررسی کنیم که بر فرض بقای این زنجیره های حیاتی ، آیا امکان تبدیل آنها به یک موجود زنده ساده مثلا یک ویروس خیلی ساده وجود داشته است یا خیر.

ویروسها، معمولا نمی توانند به صورت مستقل زندگی کنند و برای حیات و تکثیر نیاز به یک سلول یا باکتری میزبان دارند . فرض کنید یک رشته حیاتی در شرایط ناگوار دریاها و اقیانوسها درست شده باشد. در این شرایط این رشته در درجه اول باید به یک موجود بسیار ساده مثلا یک ویروس تبدیل شود و سپس برای بقا و تکثیر یک سلول میزبان پیدا کند . قاعدتا سلول میزبانی در آن زمان وجود نداشته و لذا می توان استنباط کرد که این ویروس حتی به فرض محال ایجاد، امکان بقا و تکثیر نداشته است و باز هم این مسیر دچار یک مانع جدی می شود.

ما اصلا کاری نداریم که این ویروس امکان بقا یافته باشد یا خیر. در این نوشتار ما می خواهیم بررسی کنیم که اصولا اگر این رشته حیاتی می خواسته به یک ویروس ساده تبدیل شود چه مسیری را باید طی می کرده و اینکه آیا اصولا در طبیعت امکان تبدیل یک رشته حیاتی به یک ویروس ساده وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر می خواهیم بررسی کنیم که یک ویروس بسیار ساده چه شکلی است و چه ساختاری دارد و چه فاصله ای باید طی شودو ایا طی این مسیر ممکن و محتمل است یا خیر؟   برای این منظور  در این نوشتار  ساختار یکی از ساده ترین ویروسهای شناخته شده و به عنوان مثال rous sarcoma virus مورد بررسی قرار می گیرد. البته این پایان بحث نیست و اگر اینجا به نتیجه نرسیدیم ساختار ویروسهای دیگر را نیز  مورد بررسی قرار داده و این احتمال وصول به مقصد را تحلیل می کنیم.

ویروس سارکوم(سرطان بدخیم) روس rous sarcoma virus)RSV)

کوچکترین RNA  ویروسها از دیدگاه طول و اندازه زنجیره RNA رترو ویروسهایی مثل    rous sarcoma virus هستند که حدود 3500 جفت باز دارد و قطر ویروس حدود 80 نانومتر است .

این ویروس نخستین بار توسط آقای  Peyton Rous در سال 1911 در دانشگاه راکفلر در نیویورک کشف شد. او مقداری عصاره توده  توموری طیور را به کشت سلول وارد کرد و دید که این عصاره سبب ایجاد تغییرات سرطانی در بافت همبند سلولهای کشت داده شده شد که به این علت آن را سارکوم نامیدند. بدین وسیله RSV نخستین ویروس شناخته شده سرطان زا تلقی می شود که می تواند برای مطالعات ملکولی بکار رود.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۱/٢ | ٢:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

ما چقدر خوشبختبم که وجودی به نام خدا داریم،

او پاسخ تمام سوالات ماست،

اوست که آسمان و زمین و آنچه در میان آن است را آفرید، اوست که از آسمان باران و برف را فرستاد تا به واسطه آن از هر گیاهی زوجی رشد کند،

و در فصل بهار جهان را به نیروی خویش زیبا ساخت،

اوست که گلهای زیبا و شگفت انگیز را به هنر بیکران خود با عطرهای خوشبو در مقداری معین و دل انگیر ترکیب کرد،

تا هوشیاران و بیداران و بینایان بیشتر و بیشتر از هر وقتی به او ایمان بیاورند ،

و اوست که هر موجودی را به نیروی خلقتش در زمانی معین با کیفیتی مشخص افرید و روزیش را مقرر کرد و امنیت را برای او فراهم کرد تا در زمانی معین زیست کند و از دیگر آفریده های خدا تغذیه کند و در زمان مشخص جای خود را به دیگران بدهد،

ما چقدر خوشبختیم که چنین خدای مهربان ، هنرمند، توانا، دانشمند، حیات بخش، حکیم، روزی دهنده، امنیت بخش، هدایتگر، نجات دهنده، تربیت کننده، آینده نگر، مدیر، مربی و از هر نظر کاملی داریم،

او که خود خالق هر گونه کمالی است و هر کمالی از او آغاز و به او ختم می شود و هیچ خیری نیست مگر آنکه او آفریننده و اول و آخر آن است،

کسی که حواس ظاهری که هیچ ، حتی توهمات نیز از درک حتی ذره ای از خصال ارزشمند او ناتوان هستند، 

کسی که خالق قلم است و به بشر نوشتن را آموخته تا جز حق ننویسند و حق نخوانند،

خدایا شکرت که خودت را به ما شناساندی و اگر تو نبودی و عنایت نمی کردی ما عاجر از آن بودیم که تو را یشناسیم و با تو انس بگیریم،

خدایا شکرت که ما را به وسیله ذاتت به سوی داتت دلالت کردی تا ما با این شناخت، تو را شکر کنیم و تفریقی ایجاد شود بین ما و آنها که در مقامی پایین هرگز نخواستند و نتوانستند تو را بشناسند و بخوانند، حتی وقتی با تمام وجود به تو یقین کردند،

خدایا شکرت که ما را به بهاری دیگر رساندی تا باز مشاهده گر نعمتهای بیکران تو  و هنرمندی خارق العاده تو در روی زمین باشیم در حالیکه هرگز زمین از هنرها و زیباییهای تو خالی نیست،

بر خود لازم می دانم که عید باستانی سال 1395 را به کلیه خوانندگان محترم این وبلاگ تبریک گفته و برای آنها روزها و هفته ها و ماهها و سالهای خوبی توام با خوشی و شادی آرزو کنمتاريخ : ۱۳٩٥/۱/۱ | ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مقدمه

در نوشتار قبلی دیدیم که ایجاد ملکولهای حیاتی در طبیعت تا چه اندازه غیر ممکن است. در اینجا نگاهی به برخی از نکات تکمیلی در این خصوص می نماییم 

محیط رشد (Growth medium   یا   Culture medium)

محیط کشت ترکیبی است جامد یا مایع که برای رشد یک میکروارگانیسم یا سلول یا یک گیاه کوچک طراحی می شود. برای رشد موجودات محتلف محیط کشتهای مختلف و تخصصی وجود دارد.

بطور کلی معمولا سه نوع محیط کشت عمده وجود دارد:

الف)   محیط کشتهای مخصوص سلولهای جانوری یا گیاهی،

ب) محیط کشت مخصوص رشد باکتریها و قارچها

ج) محیط کشت مخصوص رشد ویروسها

ویروسها انگلهای اجباری داخل سلولی هستند و برای رشد نیاز به سلول یا باکتری دارند . معمولا برای تکثیر آنها ابتدائا در محیطهای کشت سلولهایی را رشد می دهند( هر ویروس سلولهای میزبان خاص خودش را دارد) و بعد ویروسها را به همراه محیط کشت مناسب آن سلول و آن ویروس بر روی سلول رشد کرده می ریزند. ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٢/٢٩ | ۳:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مقدمه:

در نوشتارهای قبلی دیدیم که  در فرایند آبیوژنزیس فقط تعدادی اسید آمینه پدید آمد .. فاصله بین این اسید آمینه ها با یک زنجیره ساده RNA خیلی زیاد است حتی در ساده ترین موجودی که تاکنون یافت و شرح داده شده است. برای اینکه این فاصله به خوبی درک شود مجبوریم کمی مقدمه چینی کرده و توضیحاتی بدهیم.

قدم اول: بازهایی که در فرایند آبیوژنز ایجاد می شوند ابتدائا باید به اجزایی دیگر چسبیده و نوکلئوتید ایجاد کنند . همه این بازها به درد ساخت زنجیره نمی خورند .. بلکه فقط آدنین و گوانین و سیتوزین و تیمین و اوراسیل به کار می ایند.

 فکت: تولید همه بازهای بنیادین  آدنین، گوانین ، سیتوزین، تیمین و اوراسیل در ابیوژنزیس هنوز اثبات نشده است

قدم دوم:  باید ملکولهای فسفات در محیط وجود داشته باشند  که این ملکولها با بازهای فوق واکنش نشان می دهند به عبارت دیگر  این ملکولها یک دفعگی به هم نمی پیوندند بلکه به تدریج به هم می چسبند و بدین ترتیب ملکولهای حدواسط زیادی مثل ادنوزین مونوفسفات؛ ادنوزین دی فسفات، ادنوزین تری فسفات یا تیموزین مونو ، دی و تری فسفات، یا گوانوزین مونو، دی و تری فسفات یا سیتوزین مونو، دی و تری فسفات و   ..  به وجود می آیند .

  فکت: تولید همه ملکولهای  ادنوزین مونوفسفات؛ ادنوزین دی فسفات، ادنوزین تری فسفات یا تیموزین مونو ، دی و تری فسفات، یا گوانوزین مونو، دی و تری فسفات یا سیتوزین مونو، دی و تری فسفات و   .. در ابیوژنزیس به اثبات نرسیده است

قدم سوم: حالا باید قندها به هر یک از اینها بچسبند. پس باید ترکیبات قندی خاصی با شکل فضایی خاص وجود داشته باشند. هر قندی نه .. فقط قندهای ریبوز و دی اکسی ریبوز.  بعد از آن همه این اجزا به صورت تک تک  یا چند تایی با ترتیبی خاص توسط یک معمار بسیار ماهر و دانشمند کنار هم چیده شوند تا یک ملکول نوکلئوتید ایجاد شود. به عبارت دیگر   نوکلئوتیدها ساختارهایی متشکل از یک ملکول فسفات به علاوهٔ یک باز آلی(آدنین(A)، گوانین(G)، سیتوزین(C)، تیمین(T)  و اوراسیل(U)) .و یک قند ۵ کربنه هستند. این قند ۵ کربنه، می‌تواند ریبوز و یا دِاُکسی ریبوز باشد.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٢/٢٤ | ٩:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()


فرگشت گرایان اعتقاد دارند همه موجودات زنده از یک موجود تک سلولی نخستین مثلا یک پروکاریوت به وجود آمده است. در این خصوص توجه شما را به مطلبی قدیمی تحت  عنوا اجداد فرضی یا واقعی؟؟  که در این وبلاگ منتشر شده جلب می کنم. نکته خیلی جالب این است که اغلب آنها کاری به قبل از آن ندارند و وقتی گفته می شود که چگونه این موجود تک سلولی از فرایند آبیوژنزیس  به وجود آمده است؟ ( مقاله آبیوژنزیس  ) . همه فرگشت گرایان اعتقاد دارند که اگر بتوانند نحوه ایجاد نخستین و ساده ترین ملکول حیاتی یعنی ریبو نوکلئیک اسید یا به اختصار RNA را توضیح دهند شاید بتوانند از خجالت سوال کنندگان درآیند ولی توضیح نحوه ایجاد این ملکول در ظاهر ساده ولی در عمل بسیار پیچیده نیز اصلا کار آسانی نیست زیرا علیرغم گذشت سالها از کشف این ملکول هنوز دانشمندان جهان تمامی ابعاد و ریزه کاریهای این ملکول را کشف نکرده اند چه برسد که بتوانند آن را در مجهزترین آزمایشگاهها به صورت مصنوعی سنتز کنند و چه برسد  به آنکه بتوانند نحوه سنتز آن را در نخستین روزهای ایجاد حیات بر روی زمین به صورت دقیق شرح دهند . واقعیت این است که پدیده فرگشت از نخستین گام تا آخرین مراحلی که ادعا می شود از کمبود شدید مستندات و توجیهات و ادله دقیق علمی و تجربیات آزمایشگاهی قابل تکرار و دانسته ها رنج می برد ولی فرگشت گرایان به قدری با اعتماد به نفسند  و از وجود مستندات بیشمار نام می برند که اگر کاکتوسهای صحرای کالاهاری چنین اعتماد به نفسی را داشتند سالی دو بار گیلاس می دادند .خندهخنده با این مقدمه توجه شما را به مطلبی در باره ساختار و عملکرد ساده ترین ملکول حیاتی جلب می کنیم( تصویر مقابل نمایش تخیلی از بخشی از یک ملکول  Messenger RNA)ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٢/٢٢ | ٧:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

پیرو مطلبی که در باره بوزون هیگز منتشر شد به این فکر افتادم که کوچکترین موجودات زنده ، چه اندازه ای دارند؟ به نظر می رسد ریزترین موجودات زنده، ویروسها هستند.  برخی  بیولو‍ژیستها  به این دلیل که این موجودات نمی توانند خودشان تکثیر شوند و همواره به یک میزبان دارند آنها را جزو موجودات زنده نمی دانند ولی برخی دیگر عقیده دارند که آنها می تونااد ژنوم میزبان خودر ا اشغال و همه چیز را به سود خود مدیریت کنند . پس چون هوشیار و مدیر هستند پس زنده هستند!!

از این که بگذریم بحث اندازه ها محور اصلی این نوشتار است.

ریزترین ویروس شناخته شده ویروسهای خانواده پاروویریده هستند. قطر یک پاروویروس حدود 18 نانومتر برآورد شده است.

هر نانومتر معادل است با یک میلیاردم متر. به عبارت دیگر هر اینج معادل است با 25 میلیون نانومتر.

برای اینکه امکان مقایسه بهتر فراهم شود به باکتری ایکولای اشاره می کنیم.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/٤/٢٤ | ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

در دوران دانشجویی در درس جنین شناسی وقتی با موضوع بسیار عجیب و خیره کننده مهاجرت سلولها از نقطه ای از جنین به نقطه ای دیگر، از بین رفتن منظم آنها و ایجاد جوانه های تشکیل اعضا برخورد می کردم ناخودآگاه خدا را به خاطر می آوردم و بارها پیش خود گفتم این نظم و انضباط شگفت انگیز و فوق العاده حتما ریشه در وجودی عظیم و فوق العاه به نام خدا دارد..اینک سالها از آن موقع گذشته و در این ایام بارها در برخورد با دیگر موضوعات بیولوژیک به چنین یقینی رسیده ام ولی مزه درس جنین شناسی که من به آن درس توحید می گفتم هرگز از زیر زبانم خارج نمی شود. اخیرا به مطلبی در علم فیزیک برخورد کردم به نام ذره خدا...اسم علمی این پدیده بوزون هیگز است. بنده اصلا در رشته فیزیک سررشته ای ندارم ولی نتیجه مطالعه چند مطلب در باره این موضوع مستقیما خاطرات درس جنین شناسی را در ذهن من زنده کرد. کاملا واضح است که در ماجرای بوزون هیگز دانشمند یا دانشمندانی  در برخورد با یک پدیده فیزیکی چنان شیفته و ذوق زده شده اند زیرا راهی مهم را به سوی کشف ماهیت جهان هستی یافته اند. به افتخار این ذوق زدگی و از آنجا که این مقاله می تواند آغاز برخی مطالب جدید در این وبلاگ در حوزه نظریه طراحی هوشمند باشد خیلی مناسب دیدم تا خوانندگان محترم را نیز با ذره خدا  آشنا کنم . باز هم می نویسم که رشته فعالیت بنده فیزیک نیست و این نوشتار صرفا یک جمع آوری مطلب از منابع مختلف است وگرنه دوستان عزیز فیزیکدان قطعا بهتر از بنده می توانند در باره اهمیت این موضوع و اینکه چرا کاشفان آن نام آن را ذره خدا نامیدند بنویسندادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/٤/۱۳ | ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

سلام. 

جناب آقای دکتر میر افضلی 

بعضی از مطالب سایتتون رو موقع بیکاری خوندم.

اولا من نمیدونم چرا شما که فرگشت رو قبول ندارید پستهایی مبنی بر توضیح فرگشت توسط قرآن و اینکه قرآن آن را قبلا توضیح در سایتتون گذاشتید

جواب: هدف ما در این وبلاگ بررسی همه ابعاد فرگشت و انتشار سخنان همه مدعیان در این حوزه ، چه موافق و چه مخالف است و به همین خاطر سعی کردیم با انصاف کامل گفتار همه آنها و از جمله کسانی که به استناد ایات قرآن سعی در اثبات فرگشت دارند را منتشر کنیم. از سوی دیگر سعی کرده ایم جواب آنها را نیز در حد وسع خودمان بدهیم. از جمله در پاسخ به دیندارانی که فرگشت را با دین و قرآن منطبق دانسته اند عرض کردیم که این انطباق قطعی نیست و از سوی دیگر اغلب قریب به اتفاق دین شناسان بزرگ و اصلی مثل مرحوم علامه طباطبایی که بزرگترین قرآن شناس و دین شناس یکصد سال اخیر تلقی می شود به صورت قاطعانه این موضوع را رد کرده و همه انسانها رافرزندان حضرت آدم سلام الله علیه دانسته و شکستی بزرگ در این موضوع پدید آورده اند

 

دوما اصل موضوع فرگشت به تکامل تدریجی موجودات برمیگرده و بوجود آمدن اولین سلول تو نظریه فرگشت نیست.البته شاید الان با تکمیل نظریه توسط افرادی مثل داوکینز به این نظریه متصل شده باشه.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/۳/۱۳ | ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

در یکسال اخیر ،  بخشی از فعالیتهای روزانه بنده در زمینه ترک اعتیاد و درمان بیماران سوء مصرف بوده است. در کنار آن در سایت تخصصی چشم انداز 1404 ، موضوع توسعه کشور بر مبنای شاخصهای جهانی پیشرفت به صورت مرتب اندازه گیری و گزارش می شد و می شود. مشغله های شدید علمی و ذهنی مرتبط با بیماران معتاد از یکسو و تهیه گزارشهای توسعه از سوی دیگر همواره مانع مهمی برای وقت گذاشتن بر روی موضوع فرگشت و مباحث خداشناسی در این وبلاگ یا وبلاگ آنها و اینها بود ولی علی رغم آن یک وجه اشتراک بین اعتیاد و فرگشت و سوء مدیریت وجود داشت و آن کفر و دوری از خداست.

 

 متاسفانه بیماری اعتیاد در این روزگار، یکی از معضلات بسیار مهم و مخاطره آمیز در حوزه سلامت و دیگر حوزه های اجتماعی مثل موضوع طلاق و  ...تلقی می شود.کسانی که با این بیماران تماس دارند اغلب متوجه می شوند که بسیاری از این بیماران در زمان سلامت ، افرادی متدین و نمازگذار بوده اند ولی پس از ابتلا به بیماری، در کنار تمامی تخریبهای جسمی و روحی و خانوادگی و اقتصادی ، دچار تخریب معنوی شدید شده اند .ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/۳/۱۳ | ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

در نوشتار قبلی کفر و اقسام آن تعریف شد. در این نوشتار نیز سعی می شود دلایل کفر و الحاد و انکار وجود خدا مطرح شود. اهمیت این موضوع از این نظر است که بعضا مشاهده می شود برخی خوانندگان محترم با تمام قدرت از پذیرش خدا سرباز می زنند و آن را رد می کنند. این سرسختی و لجاجت و اینکه آنها اصالتا خدا را بدون خالق می دانند سبب می شود در پذیرش استدلالهای ما برای رد عقیده فرگشت نیز پافشاری کنند و بحثها عقیم بماند زیرا اگر عقیده فرگشت رد شود مستقیما آنها در مقابل این سوال که جهان را چه کسی آفریده و چگونه این آفرینش رخ داده کاملا خلع سلاح می شوند. بعبارت دیگر آنها خدا را نمی پذیرند چون فرگشت را قبول دارند و فرگشت را قبول دارند چون برای توجیه یک جهان بدون خدا جز آن ابزاری ندارند. با این مقدمه توجه شما را به نوشتار دلایل انکار خدا جلب می کنم

دلایل انکار خدا

حداقل می توان چند دلیل برای انکار خدا توسط کافران بیان کرد:ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢ | ٥:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

در ماههای اخیر بحثها و مذاکرات زیادی با خوانندگان محترم چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی ، حضوری یا تلفنی صورت گرفته است. اغلب این دوستان خداپرست بودند ،حال فرگشت گرا یا خلقت گرا ولی برخی به خدا اعتقاد نداشتند .کاملا واضح است که  فرگشت گرایان با تمام وجود از ایده فرگشت دفاع می کنند. این تعصب در میان فرگشت گرایان خداپرست کمتر است و به عنوان مثال وقتی از یک بیولوژیست مومن و معتقد می پرسیم که نخستین انسان روی زمین چه کسی بوده و اینکه آیا خود را از نسل حضرت آدم س می دانی یا حاصل فرگشت موجودات میمون نما معمولا سکوت می کند یا اینکه خود را فرزند حضرت آدم س می داند و حداقل در این خصوص کوتاه می آید . حال سوال این است که چرا کفار به شدت از ایده فرگشت دفاع می کنند؟ پاسخ این است که آنها پس از رد وجود خدا مستقیما رودروی این سوال قرار می گیرند که اگر خدا نیست پس این جهان را چه کسی آفریده و این موجودات روی زمین را چه کسی؟ آنها در پاسخ ، فرگشت کیهانی را عامل ایجاد این جهان و فرگشت موجودات را عامل ایجاد موجودات روی زمین می دانند. آنها پس از این دو عقیده برای اینکه بیشتر گیر نیفتند همه موجودات متافیزیک مثل جن و روح و فرشتگان و ... را رد می کنند و آنها را مشتی خرافه می دانند و معتقدین به آنها را خرافه پرست و افیون زده می دانند. این موضوع را در بخش نظرات این وبلاگ نیز می توانیم به شدت و ضعفهای مختلف ببینیم.  حال یک سوال اساسی تر این است که چرا آنها خدا  را انکار می کنند؟ و چرا اینقدر در دفاع از فرگشت تعصب نشان می دهند؟ چرا برخی انسانها کافرند و خدای یگانه و خالق را قبول ندارند و آن را انکار می کنند؟ ریشه های روانی این کفر چیست؟ و سوالات دیگر . به نظر رسید که این موضوع خیلی مهم است که ما اصالتا و به صورت مقدماتی کفر را بشناسیم . از سوی دیگر دوست عزیزم جناب ایمانی نسب چندین بار پیشنهاد دادند که در باره برهانهای خداشناسی نیز مطالبی مطرح شود. این مقاله در دو بخش ارائه می شود . بخش نخست یک مقاله منتخب در باره تعریف کفر و اقسام آن است که از دانشنامه اسلامی انتخاب شده است. در  نوشتار بعدی نیز دلایل کفر را مورد بررسی قرار خواهیم دادادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢ | ۳:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مقاله منتخب از سایت اشتاد(با مختصری تغییر)

طرح بزرگ (The Grand Design) نام آخرین کتاب استیون هاوکینگ دانشمند مشهور دانشگاه کمبریج است که همچون دیگر آثارش توجهات زیادی را بین مخاطبان عام و دانشمندان معطوف خود نموده است. خوشبختانه در مدت زمان کوتاهی پس از انتشار رسمی، این کتاب در داخل کشور نیز ترجمه شد و با وجود اینکه حاوی مطالب فلسفی و اعتقادی مناقشه برانگیزی بود اجازه انتشار یافت که جای دلخوشی و امید دارد.

هاوکینگ در این کتاب نیز همچون آثار قبلیش علاوه بر توصیف ساده، شیرین و طنزآلود تاریخچه و نظریات روز فیزیک مدرن، نظریات خود را نیز مطرح می‌کند. با این وجود اینها، خصیصه‌ای که تا حدی آثار او را متمایز و محبوب‌تر از دیگر کتب فیزیکی در این زمینه می‌کند بحث در مورد مسائل فلسفی و اعتقادی و آفرینش جهان توسط خالق آن، در کنار مسائل علمی و به عنوان نتیجه‌ای از این مباحث می‌باشد. این سبک نوشته را بسیاری از دانشمندان نمی‌پسندند و مسائل جنبی فلسفی را در حوضه‌ی کاری خود نمی‌دانند چون نتیجه‌گیری کلی در مورد خلقت جهان و وجود خداوند با استفاده از نتایج علمی به هیچ وجه از روش علمی صورت نمی‌گیرد و صرفاً فلسفه‌بافی‌های خود نویسنده است و اصولاً روش علم تجربی تا به امروز برای بحث علمی در مورد این مسائل، اطلاعات کافی در اختیار ندارد و حتی ممکن است با این روش هیچگاه امکان بحث در مورد چنین مسائلی را پیدا نکند تا جاییکه بسیاری از دانشمندان از این مباحث و سوالات طفره رفته و آن را در حیطه کار خود نمی‌دانندادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/٢/٢٧ | ۳:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

الان که این جملات را می نویسم عید مبعث حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و اله است. ...روز شنبه 26 اردیبهشت 1394...بنده این عید فرخنده که از اعیاد بسیار مهم امت اسلامی است را به شما خوانندگان محترم در درجه نخست، به کلیه مسلمین جهان در درجه بعد و کلیه انسانهای شریف و نیکوکار که حامل و ناقل جوهر نبوت و اخلاق پیامبر گونه در جوامع بوده و هستند در درجات بعدی تبریک عرض می کنم.

بنا به روایات مختلف، 124 هزار پیامبر از سوی خدا فرستاده شدند تا ندای توحید را در جهان فریاد کنند. در جوامع آن روز بیش از آنکه مشکل اصلی بی خدایی و نفی وجود خدا باشد، مشکل مهمتر شرک بود و توحید ندایی بود در مقابل هر دو یعنی بی خدایی و شرک. ندای کفر و شرک امروزه نیز از گوشه و کنار جهان بلند است و سخن کسانی که می گفتند ما یهلکنا الا الدهر: ما را جز زمانه و گذشت نمی میراند امروزه نیز به شیوه ها و طرق دیگر شنیده می شود. ملحدین و بی خدایان امروزه از عقیده داروینیسم و فرگشت نهایت استفاده را برای توسعه شرک و کفر در جهان می برند و بی تردید این عقیده یکی از پایه های اصلی کفر جهانی محسوب می شود و لذا معتقدین به رسالات انبیا و پیامبران باید نهایت سعی و کوشش خویش برای شناساندن این عقیده باطل و پوچ را بکار بندندادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/٢/٢٦ | ٩:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

نزدیک به یک سال از انتشار آخرین مطلب در این وبلاگ می گذرد. در این ماهها بحثهای زیادی در این وبلاگ مطرح شده و نظرات زیادی از سوی خوانندگان محترم ابراز شده و شما دوستان و عزیزان با این بحثها این وبلاگ را کماکان پر رونق نگه داشتید. مشغله ها و درگیری های شغلی زیاد مانع از این بود که مطلب جدیدی بنویسم و البته هر وقت می خواستم مطلبی بنویسم می دیدم که قبلا با همین محتوا مطالبی در وبلاگ منتشر شده و لذا هیچ حرف نویی به ذهنم نرسید. علی ایحال از آنجا که بازگو کردن برخی مطالب می توانست شبهات موجود در موضوع فرگشت را بهتر و راحت تر بر طرف کند به ذهنم رسید که یکبار دیگر از ابتدا موضوع فرگشت را مطرح و با نوشتن یک سلسله مقالات جدید ، هر چند ممکن است با موضوعاتی تکراری باشد ، این موضوع مهم را حلاجی و مورد نقد و بررسی قرار دهم. از توجه شما عزیزان به مطالب این وبلاگ سپاسگزاری نموده و از شما نیز دعوت می کنم با ارسال مطالب خود بنده را یاری کنید.

در خصوص قبول یا رد نظریه داروین طرفین بحث استدلالهای مختلفی را بیان می کنند .در این وبلاگ نیز از زوایای مختلف نظرات موافقین و مخالفین فرگشت به صورت مبسوط منتشر شده و خواهد شد. چندی پیش با این سوال روبرو شدم که اگر بخواهیم اهم استدلالهای خود برای نقد این نظریه را بیان کنیم به چه موضوعاتی می توانیم اشاره کنیم. به علاوه در کنار استدلالات، موضوعاتی به صورت فرعی وجود دارد که بحثهاو مناظرات طرفداران و مخالفان این ایده را تحت تاثیر قرار داده است. به نظر من مهمترین موضوع قبل از ورود به ماجرای فرگشت، بحث وجود یا عدم وجود خداست. در این نوشتار به صورت مختصر در باره این موضوع در حد اختصار توضیحاتی می دهم:ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/٢/٢۳ | ٩:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

زندگی جانورانی که دارای یک مرجله زندگی لاروی و یک مرجله زندگی به شکل پروانه ای هستند واقعا از عجایب خلقت هستند. نمی دانم چگونه می توان با استفاده از نظریه داروین چنین زندگی شگفت انگیزی را توجیه کرد؟ به راستی چگونه می توان قبول کرد که بدون بهره گیری از هوشی بی پایان و قدرت آفرینشی بی انتها چنین اشکالی از موجودات آنهم صرفا با بهره گیری از تکامل تدریجی و ذره ذره یک موجود زنده پدید آمده باشد؟ در میان همین دسته از جانداران باز هم به برخی گونه ها بر می خوریم که بیشتر شگفت انگیز هستند و از جمله آنهاست کرم کاترپیلار

 این کرم با نام علمی Deilephila elpenor  که عمدتا  بنام کاترپیلار معروف است در مرحله لاروی و قبل از تبدیل شدن به پروانه اندازه و شکلی مثل یک مار را دارد. در این مرحله از زندگی اندازه او حدود سه اینچ است . این جاندار در کاستاریکا، بلیز مکزیک و گواتمالا و دیگر کشورهای جهان منجمله انگلستان  یافت میشود و حتی در ترساندن دشمنان و خزیدن رفتاری دقیقا مشابه یک مار را دارد ولی توانایی نیش زدن را ندارد.وجود سر مار مانند در این جاندار مانع از نزدیک شدن پرندگان و شکار آنها توسط پرندگان می شود.

این کرم بعد از تبدیل شدن به پروانه گیاهخوار می شود و از شهد گیاهان تغذیه می کند.

در ادامه مطلب تصاویری از مراحل مختلف این جانور را می بینیم:
ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۳۱ | ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مقدمه: در باره طراحی هوشمند ، آنچنان که باید و شاید در این وبلاگ کار نشده و به جز یکی دو مطلب کوتاه و بلند ، نوشتار پیوسته و جامعی منتشر نشد و لذا لازم بود و هست که از جایی برای رفع این نقیصه شروع کنیم. این نظریه یکی از بهترین پاسخهای علمی و مستدل برای رد نظریه تکامل است و هر چه بیشتر و بیتش در باره این نظریه مطلب بنویسیم ، ذهن خوانندگان محترم اعم از تکامل گرایان و خلقت گرایان بیشتر متوجه عظمت خلقت، وجود واجب الوجوی به نام خدای قادر، وجود هوشی بی اننهادر سرتاسر هستی و بطلان نظریه منشا حیات داروین می شوند . خوشبختانه در این خصوص مطالب مختلفی در سایتهای اینرنتی منتشر شده و فیلمهای خوبی نیز ساخته شده که برای شروع ، این سلسله نوشتارها را با باز نشر مطالبی از سایت مشرق نیوز آغاز و سپس از سایتهای دیگر نیز مطالبی را باز نشر و در حین این کار و و پایان آن  در صورتی که نیاز به تکمیل مطلب بود ، تتمه آن را به صورت مستقل می نویسیم. برای شروع از فیلم مستند «گشایش رمز زندگی» به کارگردانی لاد آلن آغاز می کنیم. در این فیلم بسیاری از مطالب مربوط به این نظریه مطرح شده و قطعا برای خوانندگان محترم مفید خواهد بود.

سوالی که وجود دارد این است که آیا در ورای دستگاه عظیم یک سلول، هوش هم وجود دارد؟ یعنی آیا طرح و مقصودی برای این طراحی عظیم وجود دارد؟ یک دی‌ان‌ای آنقدر عظیم است که در تمام هستی، هیچ موجود دیگری نمی‌تواند این مقدار اطلاعات را ضبط و پردازش کند. یک دنباله کامل از دی‌ان‌ای انسان 3 میلیارد کاراکتر منفرد دارد. اِشکال اساسی‌ای که نظریه تکامل دارد این است که به طور مصنوعی یکی از پاسخ‌های ممکن در علم را خط می‌زند. آن پاسخ، وجود طراح هوشمند است.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۳٠ | ٩:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

نوشته: علی ایمانی نسب (دانش آموخته حوزه علمیه قم)

مقدمه: برخی از ملحدین که بنیانهای داروینیسم را در این روزگار بر دوش خویش دارند گهگاه مجبور به اعترافاتی می شوند که نشان می دهد آنها رد کنه ذاتشان به وجود خدا و اشکال اساسی در نظریه داروین اعتقاد دارند ولی به دلایلی که به خودشان ربط دارد مایل نیستند از این راه برگردند و کماکان بر عقیده خویش ژافشاری می کند. جناب حجت الاسلام و المسلمین علی ایمانی نسب که در خصوص مباحث دینی و عقیدتی و البته موضوع فرگشت مطالعات خوبی دارند  یک تکه از اظهارات داوکینز در فیلم اخراج شدگان که مستند اصلی این نوشتار است  را خمیر مایه این نوشتار کرده اند که در اینجا توجه شما را به آن جلب می کنم.

ریچارد داوکینز یک زیست شناس انگلیسی است که به خاطر اندیشه الحادی و ضد دینی اش از بزرگترین ملحدین جهان در عصر حاضر به شمار می رود. داوکینز بر نظریه داروین درباره پیدایش موجودات زنده که لازمه آن، پیدایش گونه های جانوری بدون یک نیروی هدایتگر هوشمند است، بسیار تأکید می کند و از این نظر از جدی ترین پرچم داران داروینسیت در عصر حاضر محسوب می شود. با این حال، در لابه لای سخنان داوکینز سخنانی به چشم می خورد که به صراحت، مدعای او را در اثبات نظریه داروین نفی می کند و همین هم باعث تناقض گویی های او شده است. اما بهتر است قبل از طرح بحث اصلی خود مقدمه ای کوتاه درباره دو دیدگاه متضاد درباره پیدایش موجودات زنده ذکر کنیم:ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۱٤ | ٢:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مقدمه:ضمن تیریک عید مبعث پیامبر ختمی مرتبت و اروزی ایمانی راسخ و قدمی استوار برای مومنین محترم، دوست و نویسنده محترم جناب علی ایمانی نسب علاوه بر اینکه در نگارش مقالات دینی چیره دست است در موضوع نظریه داروین نیر مطالعات و نوشتجات خوبی دارند. مطلبی که در اینجا خدمت شما خونندگان محترم ارائه می شود یک ابهام و اشکال قدیمی خلقت گرایان به نظریه داروین است که اصولا نظریه داروین با موضوع وجدان چگونه کنار می آید؟و بر اساس این نظریه فرگشت وجدان به چه شکلی است؟. آیا از دید آنها در حیونات ژست تر نیز وجدان وجود داشته و به شکل کاملتر دز بشر ظاهر شده و یا اینکه خیر اصلا وجدانی نبوده و ناگهان در اثر یک اتفاق محیطی در انسان دیدار  شده است. این اشکال شبیه یک اشکال و انتقاد دیگر است که انسان از چه زمانی انسان شد؟ ما اگر هیچ فرقی بین انسان و شامپانزه نداشتیم جز همین انسانیت او، این انسانیت در چه زمانی در او ایجاد شد؟ علی ایحال با این مقدمه توجه شما را به مظلب ارسالی توسط این دوست عزیز جلب می کنم:

با سلام .خدمت دکتر. دوست و همکار گرامی !

همانطور که اطلاع دارید، فطریات از اصلی ترین پایه های دین داری و اعتقاد به خدا را تشکیل می دهند. به گونه ای که هرک از ما فطریاتی داریم که به ما حکم می کند به خوبی هایی مانند عدالت محوری، کمک به دیگران، ایثار و ... . روی آوریم و همچنین بر طبق فطرت خود حکم می کنیم که حتی اگر ما سودی هم از روی آوردن به نیکی ها نکنیم باز هم عدالت و ایثار را نیک می دانیم و ظلم را زشت. [اگر قبول ندارید که انسان ها بر طبق فطرت خود حتی اگر هیچ سودی هم از عدالت و کمک به دیگران نبرند باز هم این ها را خوب می دانند، حاضرم این مطلب را برایتان اثبات کنم و اگر هم قبول دارید که چه بهتر!]

غالبا این گونه استدلال می شود که گرایش عمل به این فطریات که در مواردی حتی به نفع ما نیست، در نهاد انسان وجود دارد و این گرایشات که انسان ها را به نیکی و دوری از زشتی فرا می خواند با مادی پنداشتن انسان سازگار نیست، بلکه نشان از خلقتی منحصر به فرد دارد که توسط خدای حکیم برای سوق دادن انسان به کمال و رستگاری اخروی و... در او نهاده شده است .این سؤال برای بنده ایجاد شد که داروینیست هایی امثال داوکینز نسبت به این مسئله چه پاسخی دارند. داوکینز در کتاب پندار خدا برای این فطریات چهار توجیه مادی گرایانه و غیر الهی ذکر می کند که سه تاش قابل درکه. اما اولی اونها برای بنده چندان قابل درک نیست. شما که تخصصتون این چیزهاست. آیا می توانید منظور داوکینز را توضیح دهید؟ اگر این کار را کنید بسیار ممنون میشم. چه اینکه هم می توانید آن را در وبلاگ خود قرار دهید و هم اینکه به درد کار من در نقد به آقای نیکویی می خوره. ایشان این چهار توجیه را موارد زیر می دانند:

 ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۳/٦ | ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مجله ساینس یکی از مجلات معتبر جهان است و برخی از مهمترین دستاوردهای علمی بشر برای نخستین بار در این مجله منتشر شده است. این مجله گهگاه در خصوص فرگشت نیز گزارشاتی را منتشر می کند. در یکی از نوشتجات این مرکز اشاره ای به نظر مردم کشورهای مختلف نسبت به این موضوع شده است. سوال این مطالعه عمدتا این بوده که آیا این گفته که انسان فعلی حاصل تکامل از حیوانات دیگر است درست است یا غلط یا نمی داند. در دیگر کشورهای دیگر جهان نیز مطالعاتی شبیه به این در سالهای مختلف انجام شده بود . نهایتا نتیجه این مطالعات پراکنده در مقاله ای تحت عنوان پذیرش عامه نظریه فرگشت Public Acceptance of Evolution در این مجله منتشر شد. در زیر نمودار منتشر شده در این مقاله خدمت شما ارائه می شود

 ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۳ | ۸:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مختصری از سخنرانی رئیس فرهنگستان علوم  آقای دکتر  داوری اردکانی 

در دومین نشست علمی دین و نظریه تکامل که در خرداد 1390 برگزار شد رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به نخستین مواجهه ایرانیان با نظریه تکامل داروین در عصر مشروطه گفت: عالمانه‌ترین نقد به فلسفه داروین در کتاب «نقد فلسفه داروین» آیت‌الله محمدرضا نجفی‌اصفهانی‌ (مسجدشاهی) موجود است.

دکتر«رضا داوری اردکانی» رئیس فرهنگستان علوم در دهمین نشست از سلسله درس گفتارهای گروه فلسفه و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اظهار داشت: مواجهه ایرانیان با نظریه تکامل داروین به دوره قاجار می‌رسد. برای نخستین‌بار میرزا تقی‌خان انصاری کاشانی گزارشی از مهم‌ترین کتاب داروین یعنی اصل انواع بنا را بر انتخاب طبیعی در کتاب خود به نام «جانورنامه» ارائه داد.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/٢٤ | ۳:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مقدمه: مرحوم دکتر یداله سحابی یکی از مومنین خداپرستی بود که تا حدی نظریه تکامل داروین را قبول داشت و سعی می کرد بین این ایده و آنچه در قرآن و دین وجود دارد پیوند ایجاد کند . در نوشتارهای قبلی اشاره ای کلی به اثار متفکران مسلمان در حوزه تکامل شد ولی در این نوشتار که اثر طبع آقای دکتر ابراهیم یزدی یار دیرینه مرحوم سحابی است به صورت مفصلتر در این خصوص توضیحاتی داده می شود. این وبلاگ به هیچ وجه یک وبلاگ سیاسی نیست بلکه به صورت کاملا متمرکز و اختصاصی به موضوع فرگشت و اثار و نظریات علمی افراد مختلف در این حوزه می پردازد و امیدوارم دوستان و خوانندگان محترم به واسطه برخی ترجیحات سیاسی بابت ذکر نام برخی از شخصیتهای سیاسی بر بنده خورده نگیرند. ما در این وبلاگ مطالبی را از قول منکرین وجود خدا و کسانی که عمرشان را در راه تکامل و فرگشت از یکسو و  از سوی دیگر توسعه کفر و الحاد از سوی دیگر گذاشته اند  مثل آقای ارنست مایر و داوکینز منتشر کرده ایم و لذا اختلافات و ترجیحات سیاسی نباید سبب شود تا از آثار و عقاید علمی چهره های سیاسی مطرح کشور که خداپرست و موحد بوده اند ولی از نظر عقاید سیاسی با ما فرق می کنند چشم پوشی کنیم. این مطلب بسیار قوی و پر محتواست و امید واثق دارم  که مورد توجه دوستان و خوانندگان محترم و عزیز قرار گیردادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/٢٤ | ٢:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مقدمه: سایت الوعد الصادق و سلسله مقالاتی که در حوزه فرگشت در آن منتشر می شود در نوشتارهای قبلی معرفی گردید. اخیرا دوست و همکار گرامی جناب آقای دکتر س.ف.م با نوشتن چند نظر پیوسته، مطالبی را در خصوص فعالیتهای خود و فعالیتهای آتی این سایت مطرح کردند. ضمن تشکر از این دوست گرامی توجه شما را به متن نوشتار ایشان جلب می کنم:

همکار بزرگوار و فاضل جناب آقای دکتر میرافضلی با سلام و احترام ظاهراً پیام بنده به صورت ناقص درج گردیده است. مزاحم حضرت عالی شدم تا مطالبی را عرض نمایم. در بخش قبلی عرض کردم که مقالات جناب آقای « هارون یحیی » برای شروع مطالعه ی منتقدین تکامل بسیار مناسب و سهل الهضم می باشد، اما متاسفانه به دلایل متعددی همچون قدیمی بودن منابع مورد استناد توسط ایشان، استناد بیشتر به نظرات دانشمندان (نسبت به شواهد مورد استفاده توسط آنان) و نیز غلط بودن برخی از مفروضات به کار رفته توسط آقای « هارون یحیی »، مقالات و کتاب های ایشان در محیط های آکادمیک چندان قابل دفاع نیست. به همین دلیل نقد علمی فرضیه ی تکامل، کار علمی بسیار سنگین تری را می طلبد که زحمت آن نیز بر دوش دانشمندان این مرز و بوم است. اما متاسفانه علی رغم موفقیت های کمی دانشمندان کشورمان در ارایه ی مقالات ISI، Pubmed و ...، علوم زیستی و پزشکی در کشورمان، با وضعیت نابسامانی رو به رو است و چرا که کیفیت مطالعات و مقالات منتشر شده، به شدت ضعیف می باشد.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/٢٢ | ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

دوستان و خوانندگان محترم در بخش نظرات گاها سوالات بسیار خوبی را مطرح می کنند که پاسخ به آن در بخش نظرات نمی گنجد و میدان وسیعتری را می طلبد. در این نوشتار سعی می کنم به برخی از این سوالات  در حد وسع خود پاسخ دهم و البته قبول دارم چون اغلب این سوالات در حوزه علوم انسانی است و بنده در این خصوص تخصصی ندارم از خطا و نسیان و نقصان مصون نیستم و  لذا از دوستان و خوانندگان محترم و دانشمند خود دعوت می کنم  در این خصوص بنده را راهنمایی کنند. 

قبل از اینکه به سوالات اشاره کنم لازم می دانم به چند خطای شایع اشاره کنم. اغلب موافقان و مخالفان این نظریه  و از جمله شخص بنده هنگام بحث گهگاه چنان جو گیر می شویم که حس می کنیم سخنمان وحی مطلق است و خطا و اشتباه در آن راه ندارد. به همین دلیل چون خود را مصون از خظا و اشتباه می دانیم بی پروا مخاطبین منتقد خود را ابله و بی سواد و دور از علم و آگاهی می نامیم. فرقی نمی کند این خطا در هر دو سو وجود دارد. درمان این خطا سهل است و ممتنع . ما باید بپذیریم که علممان نسبی است ( بخش آسان) و قبول کنیم که ممکن است سخن ما خطا و اشتباه باشد و  برای طرف مقابل هم احترام قایل شده و او را محق بدانیم( بخش سخت کار) . این روحیه در مباحثاتی تکامل گرایان و خلقت گرایان در سایتهای خارجی هم دیده می شود و لذا به طور معمول خیلی زود بحثها از حالت منطقی خارج می شود و به جدلهای بی نتیجه و فحاشی ختم می شود.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/۱٩ | ٩:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مقدمه: مطلبی که در اینجا ارائه می شود مطلبی است مفصل تحت عنوان سناریوی تکامل انسان نوشته آقای هارون یحیی  که تقریبا جامعترین مطلب از این نوع است که تاکنون منتشر شده استقبلا مطالبی مشابه این موضوع رد این وبلاگ منتشر شده ولی باز هم خواندن نوشتجات اقای یحیی خالی از لطف نیست. در این نوشتار سعی شده تا از تصاویر اصلی متن  آقای هارون یحیی نیز استفاده شود ولی در عین حال برخی تصاویر نیز از سایتهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته اند. لحن مطلب نیز شبیه دیگر نوشته های آقای یحیی است که برای رعایت امانت حتی المقدور بدون تغییر باقی مانده است. امیدوارم این مطلب مورد استفاده پژوهشگران محترم قرار گیرد

در طبیعت مکانیسمی وجود ندارد که بتواند موجودات را از طریق تکامل به وجود بیآورد و به وضوح می بینیم که همه موجودات با ساختار های ایده آل خود به یکباره پا به عرصه وجود گذاشته اند یعنی همگی به طرز خاصی آفریده شده اند. و می بینیم که تکامل انسان افسانه بوده و هرگز به وقوع نپیوسته است. بنابر این داعیان تکامل بر چه اساسی ادعا می کنند میمون جد انسان است؟

واقعیت این است که فسیل هایی وجود دارد که به آنها امکان خیال پردازی های فراوانی می دهد. در طول تاریخ حدود شش هزار نوع میمون زندگی می کرده اند که اکثر قریب به اتفاق آنها منقرض شده اند در حال حاضر تنها 120نوع میمون وجود دارد. فسیل های سایر گونه های منقرض شده میمون منبعی غنی برای تکاملی ها به شمار می آید تا آنها را به عنوان نمونه های حد واسط معرفی کنند. آنها از طریق چیدن جمجمه های میمون های منقرض شده به ترتیب کوچک به بزرگ و نیز قرار دادن جمجمه های برخی از نژادهای منقرض شده بشری در کنار آنها توانسته اند عوام فریبی کنند و بگویند که:میمون های امروزی و انسان ها دارای جد های مشترکی هستند و محیط زندگی باعث شده است تا برخی از آنها به انسان و برخی دیگر به میمون های امروزی تبدیل شوند.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/۱٥ | ٥:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

موزه خلقت در پیترزبورگ کنتاکی در زمینی اهدایی به ارزش 27 میلیون دلار،  مساحتی بالغ بر 5600 متر مربع ایجاد شده و علاوه بر بخشهای مرتبط با موزه در آن یک سالن تئاتر ، یک سالن سخنرانی و یک فروشگاه قرار دارد .تعداد کارمندان این مجموعه عظیم 300 نفر است و همه آنها اعتقاد نامه انجمن معتقدان به مسحیت استدلالی  را امضا کرده اند. این مجموعه یکی از مجموعه های فعال مسیحیان برای تبلیغ خلقت گرایی بر اساس تبلیغ دیدگاه خاص علمی به موضوع آفرینش ، خدا و جهان هستی است. نام این مجموعه علمی Christian apologetics ministry Answers in Genesis(AiG) است که خوانندگان محترم می توانند برای مطالعه بیشتر در باره آن به وب سایت مربوطه مراجعه کنند.

تصویر مقابل: آقای ken Ham مدیر موزهادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/۱٥ | ٥:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

حجت الاسلام و المسلمین علی ایمانی نسب فارغ التحصیل رشته تفسیر و علوم قرآنی  ، یکی از فضلای حوزه علمیه قم است که خدا به او نعمت نوشتن را اعطا  کرده و بسیار پرشور و پر محتوا در باره موضوعات مختلف می نویسد. وسعت دیدگاه او  در نوشتجاتش کاملا مشهود است و از جمله ایشان مطالبی نیز در باره داروینیسم منتشر کرده اند. ایشان وبلاگی تحت عنوان اعجاز قرآن دارند که در آن سلسله مطالبی در باره جنبه های علمی قرآن اعم از اعجاز در علم نجوم ، اعجاز در زمین شناسی و جغرافیا،  اعجاز در پزشکی و روانشناسی،  اعجاز در زیست شناسی،  اعجاز در علم گیاه شناسی ، اعجاز علمی قرآن در بیان اسرار حیوانات،  اعجاز ادبی-زبانشناسی-هنری ، اعجاز در معارف قرآن و قانونگذاری، اعجاز در علم فیزیک ، اعجاز عددی، اعجاز در بیان اسرار طبیعت و جانداران آن منتشر کرده اند. (وبلاگ اعجاز علمی قرآن) . این وبلاگ از معدود وبلاگهای تخصصی در این حوزه محسوب می شود. در این وبلاگ پرسش و پاسخی از سایت پرسمان در باره نقد داروینیسم منتشر شده موضوع اصلی این نوشتار است. علاوه بر این در وبگاه دیگری تحت عنوان دین پژوهی، اعجاز قرآن ، آسیب شناسی سبک زندگی و نقد داروینیسم ، بخشی را به نقد داروینیسم اختصاص داده و در این بخش چند فیلم جذاب در باره داروینیسم معرفی شده است.( چند فیلم جذاب در نقد  داروینیسم)ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/۱٤ | ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مقدمه:مطلبی که در اینجا منتشر می شود یکی از مقالات منتشر شده در کتاب اطلس آفرینش نوشته آقای هارون یحیی محقق خلقت گرای ترک مسلمان است. زمینه اصلی او هنر و فلسفه است ولی در این کتاب او فرگشت را از جنبه های مختلف مورد توجه قرار داده و به لحاظ وسعت علمی مطالب به نظر می رسد در این مسیر همفکرانی از علوم دیگر او را یاری کرده باشند.برای نمایش بهتر نوشته ایشان تصاویری از سایتهای دیگر بآن اضافه شده و برخی از بخشها نیز مختصرا ویراستاری شده است

قوانین ترمو دینامیک نظریه تکامل را رد می کند

قانون دوم ترمودینامیک نظریه تکامل را رد می کند.

قانون دوم ترمودینامیک که از قوانین مهم فیزیکی به حساب می آید اقتضا می کند که همه سیستم ها به مرور زمان بدون دخالت خارجی درشرایط طبیعی مختل و خراب می گردند. مقدار خرابی و خلل هم بسته به مقدار زمانی دارد که بر آن  می گذرد. همه موجودات زنده و غیر زنده به مرور تلف شده و ازبین می روند. بر اساس این قانون این پایانی حتمی است که همه موجودات به طریقی با آن  مواجهند و راه گریزی ازآن ندارند. ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/۱٠ | ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

علم زیست شناسی یا بیولوژی در ایران از همان روز نخست با صبغه طرفداری و موافقت با ایده های داروین و تکامل گرایی البته با توجه به وجود خدا و قبول آن به عنوان خالق هستی به دنیا آمد. کسانی که تاریخچه این علم را در ایران مطالعه می کنند بدون ترتیب در صدر زیست شناسان ایران باید حتما به نام مرحوم دکتر محمود بهزاد توجه کرده و زندگی این مرد فرزانه  خداپرست را مورد توجه قرار دهند. برخلاف برخی فرگشت گرایان امروز که بعضا از ایده تکامل داروین برای انکار وجود خدا استفاده می کنند و پرچم آتئیسم را در دست دارند  دکتر محمود بهزاد یک آتئیست و ملحد نبود بلکه یک خداپرست بود و خداپرست باقی ماند و در آثار او هیچگاه نمی توان رد پایی از آتئیسم یافت.

 مخالفت با ایده تکامل گرایی و نظریه داروین و فرگشت هرگز نباید مانع از توجه به نقاط مثبت فرزانگان این مرز و بوم شود و باید همواره نام و یاد آن اساتید که ستونهای علم و دانش را در این سرزمین برافراشتند را با احترام زنده نگه داشت و در هر فرصتی به نکویی از آنان یاد کرد. در این نوشتار سعی بر آن است تا با بهره گیری از بیوگرافی های مختلفی که در سایتها و وبلاگها منتشر شده شرح جامعی از زندگینامه این مرد فرزانه را خدمت خوانندگان محترم ارائه دهیم. در این شرح به طور بخصوص به تلاشهای استاد در خصوص توسعه و تبلیغ نظریه تکامل داروین اشاره می کنم .در پایان مطلب نیز سعی می شود تا منابع مورد استفاده در این نوشتار معرفی گردند.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/٧ | ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

ملحد مشهور آقای داوکینز کتابی نوشته تحت عنوان پندار خدا که البته این کتاب به فارسی نیز ترجمه شده است. او در این کتاب اشاراتی نیز به نظریه فرگشت داشته و بر این پایه به رد برهانهای فلسفی و اعتقادی خداپرستان اعم از خداپرستان ابراهیمی (موحدین) و غیر ابراهیمی پرداخته است. عموم کسانی که دستی در علم فلسفه و کلام دارند استدلالات داوکینز را بسیار سخیف و ضعیف بر شمرده اند و البته کتب و مقالات مختلفی در رد این استدلالها نوشته شده است. از جمله آقای دکتر سروش در یکی از سخنرانی های خویش در این خصوص توضیحاتی مطرح کرده که در اینجا توجه شما را به آن جلب می کنم.فایلهای سخنرانی از وبلاگ از قلم ؛ اندیشه تراوش می کند انتخاب شده است:

دانلود قسمت اول بخش اول

دانلود قسمت اول بخش دوم


دانلود قسمت دوم بخش اول

دانلود قسمت دوم بخش دومتاريخ : ۱۳٩۳/۱/٥ | ٩:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

این نوشتار اختصاص به معرفی سایت آگاهی، فرگشت، علم و دارویبنیسم دارد که اخیرا از تولد آن آگاه شدم ولی قبل از آن بر خود وطیفه می دانم تا آغاز سال 1393 را به کلیه خوانندگان محترم این وبلاگ تبریک عرض کرده و برای آنها آرزوی موفقیت و شادکامی هر چه بیشتر بنمایم.

سایتها و وبلاگهایی که در ایران در زمینه فرگشت به صورت اختصاصی فعالیت می نمایند از عدد انگشتان دو دست تجاوز نمی کند. برخی از این سایتها به دلایل محتوایی ، فیلتر هستند و عموم خوانندگان نمی توانند به آسانی به مطالب آن دست یابند. البته مطالب بسیاری از این سایتها تکراری است و نویسندگان آنها اغلب سعی کرده اند تا مطالبی را از منایع دیگر کپی و مجدداد منتشر کنند و به علاوه اکثریت قریب به اتفاق آنها یک مشکل دیگر نیز دارند و آن این است که از طرح مستقیم مطالب افراد مقابل اجتناب می کنند و فقط حرف خودشان را می زنند. ما در این وبلاگ برخی از این منابع را به صورت تصریحی یا تلویحی معرفی کرده ایم و  در آینده نیز به مخض آشنایی با موارد جدید آنها را معرفی می کنیم..

سایت آگاهی، فرگشت، علم و داروینیسم یکی از سایتهایی است که اخیرا  ازطریق اطلاع رسانی یکی از خوانندگان محترم با آن آشنا شدم و لذا نوشتار این روز را به معرفی این سایت اختصاص می دهمادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱/۱ | ٤:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

فسیل های نهفته در لایه های زمین مهمترین ابزار در شناخت گذشته زمین هستند. داروین که یک دیرینه شناس بود به خوبی به این موضوع نیز واقف بود و در کتاب خود تحت عنوان منشاء گونه ها به طور مرتب بر یافته های فسیلی تاکید می کرد. دانشمندانی که برای بررسی، نقد یا اثبات عقاید او در سالها و دهه های  بعد فعالیت کردند نیز تلاش زیادی برای شناسایی و گردآوری فسیلهای جدید به عمل آوردند و  تا امروز میلیونها فسیل در جهان گردآوری و شناسایی و طبقه بندی شده است. تکامل گرایان با مقایسه این فسیلها سعی کرده اند ارتباطی منطقی و تکاملی بین فسیلها برقرار کنند و در مقابل خلقت گرایان نیز سعی کرده اند با بررسی دقیق انها نشان دهند که تکامل تدریجی عقیده ای است نادرست و غیر علمی و شواهد فسیلی آن را تائید نمی کند. یکی از مشهورترین و جامعترین این مطالب کتابی است که آقای هارون یحیی تحت عنوان اطلس آفرینش ATLAS OF CREATION  به رشته تحریر درآورده است. در این نوشتار توضیحات مختصری در باره این کتاب ارائه می شود.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/٢۱ | ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

نوشته آقای دکتر سید حسن اسلامی- استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

کتاب خدا و نظریه تکامل کتابی است که به‌خوبی موارد سازش و ناسازگاری آن را با تفکر دینی، به‌خصوص آیین مسیحیت، نشان می‌دهد و در نوع خود منحصر به فرد است. ایان باربور ـ که کتاب علم و دین وی نزد خوانندگان جدی این حوزه معروف است ـ در وصف این کتاب داد سخن می‌دهد و آن را بهترین مجموعه‌مقالات در این عرصه می‌داند که بازگوی مناقشات و مواضع اصلی در این مسئله است.

ویراستار این گزیده‌مقالات خانم مری کَثلین کانینگهام، دانشیار مطالعات دینی در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی است و در این دانشگاه درس «داروینیسم و مسیحیت» را به عهده دارد. تجربه وی در این زمینه، بستری مناسب فراهم آورده است تا این گزیده‌مقالات را با نگرشی میان رشته‌ای تهیه کند؛ به‌گونه‌ای که به گفته خودش هم برای دانشجویان دانشگاه‌ها مفید باشد و هم برای حوزه‌های علمی مسیحی که درباره رابطه علم و دین تأمل و تحقیق می‌کنند.

خانم کانینگهام، این گزیده را به هفت بخش به هم‌‌پیوسته تقسیم کرده و در هر یک نوشته‌هایی از صاحب‌نظران طراز اول این عرصه گنجانده است. 

تذکر: اصل این مقاله به نام درسنامه خدا و نظریه تکاملی در شماره 39  مجله هفت آسمان منتشر شده است. لینک مقاله اصلی نیز در زیر ذکر شده است:ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/٢٠ | ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

فرستنده: یوسف الانصار

بسم الله الرحمن الرحیم  و الحمد لله رب العالمین 
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

از خدا می‌خواهم که در خیر و عافیت باشید.  از آنجائی که بحث کاملاً علمی است و استدلال بنده کاملاً از موارد علمی ثابت شده است لذا می‌خواهم با استدلال علمی پاسخ بنده را بفرمایید. بنده مسلمان هستم و پیرو مکتب اهل بیت (ع)، 27 سال سن دارم، و حاضرم مطالبی کاملاً علمی که برای اولین بار تقدیم می‌شوند را به شما ارائه کنم.امید است که پاسخ بنده را علمی بیان فرمایید. 
می‌خواهم به اختصار، درستی نظریه فرگشت (تکامل) را روشن کنم، و پس از این بیان، اندیشه مردان دین را بررسی می‌کنیم تا ارزش پاسخ‌های آنان را محک بزنیم، و بر آن‌چه که از نادانی‌ها مطرح نمودند و تصور کردند، ادله‌ای است که گمان می‌برند با آن نظریه فرگشت را رد می‌نمایند. این در حالی است که آن‌ها حتی از فهم این نظریه تا امروز ناتوان مانده‌اند، علاوه بر این‌که از ایراد هر اشکال ارزشمند بر نظریه علمی‌ای که از موارد ثابت شده علم جدید است و در مدارس و دانشگاه‌های جهان پیشرفته، تدریس می‌شود و به عنوان یگانه مفسر علمی برای فرگشت حیات و تنوع آن بر کره زمین شناخته می‌شود، عاجزاند.


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ | ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

همانطور که در مقاله مشهورترین سازمانهای مبلغ تکامل گرایی در جهان گفته شد به منظور مقابله با تلاش برخی خلقت کرایان برای لیست کردن و نام  نویسی از دانشمندان مخالف فرگشت( از قبیل  Answers in Genesis' list of scientists  یا برنامه مخالفت علمی با داروینیسمA Scientific Dissent from Darwinism توسط انستیتوی خلقت گرای دیسکاوری Discovery Institute برای تبلیغ طراحی هوشمند)  ، مرکز ملی آموزش علم The National Center for Science Education   اقدام به اجرای پروژه ای تحت عنوان پروژه استیو نمود. در این پروژه نام یک دانشمند  طرفدار و موافق با بیانیه زیر در این مرکز ثبت می شود. همچنین افرادی که مایلند می توانند تی شرتهای تبلیغاتی این سازمان را بخرند :

فرگشت یک اصل حیاتی ، متحد کننده و به خوبی پشتیبانی شده توسط دانشمندان بیولوژیست است و شواهد علمی در جهت اثبات این ایده که همه موجودات زنده یک نیای مشترک داشته اند در حد وافر وجود دارد. گرچه قاعدتا تردیدهایی در باره الگو و فرایندهای مرتبط با فرگشت وجود دارد هیچ شک علمی جدی وجود ندارد که فرگشت، رخ داده و پدیده انتخاب طبیعی مکانیسم بسیار مهمی برای آن است.همچنین  پیش بینی آموزش موضوعات شبه علم مرتبط با خلقت گرایی مثل طراحی هوشمند و البته نه الزاما فقط همین موضوع( بلکه همه موضوعات شبیه آن) در نظام آموزشی مدارس ما غیر قانونی و نامناسب تلقی می شود

Evolution is a vital, well-supported, unifying principle of the biological sciences, and the scientific evidence is overwhelmingly in favor of the idea that all living things share a common ancestry. Although there are legitimate debates about the patterns and processes of evolution, there is no serious scientific doubt that evolution occurred or that natural selection is a major mechanism in its occurrence. It is scientifically inappropriate and pedagogically irresponsible for creationist pseudoscience, including but not limited to "intelligent design," to be introduced into the science curricula of our nation's public schools.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/٢۸ | ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

نویسنده: محمد ذوالفقاری- کارشناس ارشد زیست شناسی جانوران دریایی

 خرچنگ نعل اسبی The Horseshoe Crab گونه جانور دریازی است که قدمت آن‌ها به ۳۰۰ میلیون سال قبل(۱۰۰ میلیون سال پیش از دایناسورها) باز می‌گردد.[۲] برخی قدمت آن را حتی قبلتر از آن  تا 550 میلیون سال یعنی چند صد میلیون سال قبل از دایناسورها  می دانند. به دلیل قدمت بسیار زیاد این جاندار او را فسیل زنده  living fossil نیز می نامند. خرچنگ نعل اسبی نقش بسزایی در اکولوژی خلیج‌ها و همچنین در داروسازی ایفا می‌کنند به طور نمونه ترکیبی از خون این جانور به عنوان دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۳] بدن این جانور شامل سه بخش جلویی (سرسینه‌گاه) که شبیه نعل اسب می‌باشد، بخش شکمی که بایک لولا به بخش جلویی متصل است و بخش دم می‌شود.[۴] خرچنگ نعلی جزء جانوران در حال انقراض می‌باشد[۵]

 

فرگشت گرایان اعتقاد دارند که همه موجودات زنده در گذر زمان تغییرات ریز و تدریجی را تجربه کرده و به تدریج به موجودات و گونه های دیگر فرگشت می یابند. حال سوال مهم این است که چرا این فرگشت در این خرچنگ رخ نداده است؟ آیا خرچنگ نعل اسبی از تغییرات  فرگشتی معاف بوده است؟

فرگشت گرایان که اعتقاد دارنددر همین چند میلیون سال اخیر شاخه ای  اجداد انسان به تدریج به انسان فرگشت یافته اند آیا می توانند در این خصوص توضیح واضحی ارائه نمایند؟ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/٢۸ | ۳:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

هم اکنون برخی از مهمترین انجمنهای علمی جهان، خود را طرفدار سر سخت فرگشت ( شما بخوانید کفر و آتئیسم) و مخالف جدی خلقت گرایی و تبلیغ نظریات علمی وابسته به آن از قبیل طراحی هوشمند می دانند. اغلب این مراکز علمی در آمریکا مستقر هستند. برخی از این انجمنها مثل انجمن امریکایی توسعه علم از جمله بزرگترین انجمنهای علمی جهان محسوب می شوند.بنا به برخی ادعاها  ملحدین و تکامل گرایان بخش مهمی از مراکز و انجمنهای علمی جهان یا حداقل مهمترین آنها را در تصرف خویش دارند و باز هم آنها ادعا می کنند که در سطح جهان طرفداران بیشماری دارند.

Map of atheist and agnostic population by percentage in the world, by Zuckerman (2006). Take into account that many people hide their lack of belief in gods because of lack of support of others in some countries where people place religion as an important character of a person

در این نوشتار مروری خواهیم داشت به برخی از مهمترین و مشهورترین سازمانهایی که به تبلیغ تکامل گرایی، فرگشت و نظریه داروین در جهان مشغولند. در نوشتارهای بعد نیز به معرفی دانشمندان مهم جهان اعم از موافقین و مخالفین این دیدگاه و همچنین معرفی سازمانهای مبلغ خلقت گرایی خواهیم پرداخت. ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/٢٥ | ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

 برخی حیوانات به قدری زیبا و شگفت انگیز هستند که هر بیننده ای را انگشت به دهان می کند. تعداد این زیباییها کم نیست و در هر گوشه ای از این طبیعت می توان آنها را مشاهده کرد. بر پیکره هر گیاه و حیوانی نقوشی به چشم می خورد که واقعا حیرت انگیزند و هر فرد منصفی را به این سوال وا میدارد که واقعا نقاش ماهر و چیره دست این طبیعت زیبا و حیرت انگیز کیست؟ خلقت گرایان خیلی زود جواب خود را بیان می کنند. آنها خدای خالق توانا که دارای هنر و هوشی نامحدود است را خالق این همه زیبایی می دانند ولی تکامل گرایان می گویند این زیباییها در طول میلیونها سال ایجاد شده است.

فرضیه داروین بر این فرض استوار شده که هر گیاه و حیوانی که در مقابل ناسازگارهای محیط پیرامون و درون مقاوم تر باشد امکان بقای بیشتری خواهند داشت. کاملا بدیهی است که زیبایی ظاهر، شرط بقا نیست بلکه مقاومت ژنتیکی و فنوتیپی در مقابل ناسازگاریهای درونی و بیرونی و بالاخص بیماریها و دشمنان شرط اصلی برای بقاست. البته آنها در مقام پاسخ می گویند که هر حیوانی معمولا جفت خود را از میان جفتهای دیگر بر پایه یک سری معیارها انتخاب می کند که زیبایی هم می تواند یکی از این معیارها باشد. حال این سوال مطرح می شود که آیا چیزی که انسانها آن را زیبا و ارجح می دانند از نظر حیوانات نیز زیبا و ارجح است و یا اینکه اصولا آنها زیبایی را به شکلی دیگر برای خود تعریف می کنند؟ ایا اگر حیوانی زیبا بود ولی ناتوان توسط جفت خود بر گزیده می شود؟ اگر زیبایی یک شرط مهم و اصلی در بقا باشد پس باید حیوانات زیبا و جذاب قبل از زیبایی و جذابیت حتما قوی و کاملا برگزیده باشند . آیا همیسشه اینگونه است.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۱٩ | ٢:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

چارلز داروین در 19 اوریل 1882 در سن 73 سالگی مرد ولی زندگی او با مرگش خاتمه نیافت. به منظور بزرگداشت داروین و تلاش های او سالیانه مراسم مختلفی در سطح جهان برگزار می شود. در سال 1909 ، بیش از 400 دانشمند جهان از 187 کشور به منظور بزرگداشت داروین و بحث در باره فعالیتهای او در کمبریج جمع شدند. این مراسم باشکوهترین مراسم علمی در زمان خود بود و ماهها در روزنامه و مجلات منعکس شد. در همین سال صدمین سالگرد تولد داروین و پنجاهمین سالگرد نگارش کتاب منشا حیات در آکادمی علوم نیویورک جشن گرفته شد. همچنین به صورت تقریبا همزمان  در نیوزلند نیز مراسمی انجام شد.

در سال 1959 دانشگاه شیکاگو مراسم باشکوهی را به مناسبت سالروز نگارش کتاب فوق برگزار کرد. در کشور کانادا از سال 1972 در مراسمی تحت عنوان شام گونه ها  "Phylum Feast" دانشمندان جهان شامی را می خورند که از تمامی گونه های گیاهی جهان که تاکنون شناخته شده و البته سمی نیستند اندکی در آن به کار برده می شود. دانشگاه ایالتی سالم در ماساچوست از سال 1980 به صورت سالیانه فستیوالی جهانی را تحت عنوان فستیوال داروین برگزار می کند. این دانشگاه در سال 2005 این فستیوال را به عنوان یک یو اس پتنت به ثبت رساند. ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۱۸ | ٩:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

سایت الکترونیکی وعده صادق اخیرا اقدام به انتشار مجموعه مقالات جالبی در باره فرضیه تکامل نموده است. این سایت این مجموعه مقالات را تحت عنوان کلی فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه!!! نامیده اند. نویسنده این مقالات مشخص نیست ولی سبک و سیاق این مقالات بسیار خوب و قابل توجه است. غیر از مقدمه،تاکنون سه بخش از این مطالب منتشر شده است.

در بخش اول  نویسنده(گان) محترم به طرح یک سوال مهم می پردازند....آیا فسیل های مکشوفه آیینه ی مناسبی از موجودات ادوار گذشته هستند؟

 

در جواب مطرح می شود:....اگر از یک طرفدار فرضیه ی تکامل بپرسید، آن ها می گویند که : بله! فسیل ها و سنگواره ها، آیینه ی مناسبی از موجودات صاحب آن ها هستند!اما پاسخ ما به این پرسش چنین است: خیر! فسیل های مکشوفه، به هیچ عنوان نمی توانند به عنوان یک شاخص قابل اعتماد برای اظهار نظر در مورد صاحبانشان به کار روند! ....در ادامه مقاله به بیان مجموعه استدلالهایی برای اثبات این ادعا پرداخته می شود . ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۱۸ | ٤:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

آفای هارون یحیی  مشهورترین دانشمند مسلمان  خلقت گرا در سایت بین المللی فرگشت  که به زبانهای مختلف ترجمه شده  مجموعه ای مهم و گزیده از استدلالهای ضد فرگشت را گردآوری کرده است. از جمله استدلالهایی که او مطرح کرده اشاره اوست به دیکتاتوری داروینیستها در سطح جهان که واقعا قابل تامل است.

او می نویسد:

غیر ممکن است  یک پروفسور مخالف فرگشت بتواند در یک دانشگاه در تقریبا هر یک  از داشگاههای جهان تدریس کند. هیچ نخست وزیر در هیچ کشوری نمی تواند اعلام کند که با داروینیسم مخالف است. هیچ معلمی نمی تواند به دانش آموزانش بگوید که داروینیسم یک تقلب است و دانش آموزان نیز نمی توانند به معلمانشان بگویند که با این نظریه مخالفند. هر پروفسور و معلمی که این عقیده مخالف را ابراز کند فوری از کارش اخراج می شود. برای یک نخست وزیر ضد فرگشت غیر ممکن است که در سمت خود باقی بماند. ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/٢۸ | ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

وقتی که «رابین دانبار» Robin Dunbar استاد «مردم شناسی تکاملی» در دانشگاه آکسفورد در سال ۱۹۹۳ نظریه‌ی «تعداد دوستان مورد نیاز بشر» را طرح کرد، نامش ناگهان سر زبان‌ها افتاد. او که درباره‌ی «انسان‌های اولیه» تحقیق می‌کرد، با تکیه بر یافته‌هایش موفق شد به عددی دست بیابد که با نام «عدد جادویی دانبار» Dunbar's number  ثبت شده است. گسترش نجومی شبکه‌های اجتماعی در اینترنت، بحث درباره‌ی حد و حدود و نقاط مثبت و منفی دوستی‌ها را دوباره بر سر زبان‌ها انداخته است. دکتر دانبار برای پاسخ دادن به این ضرورت، کتاب تازه‌ای منتشر کرده با این قصد که یک‌بار دیگر با در نظر گرفتن تغییرات اجتماع معاصر درستی نظریه‌ی «عدد جادویی»‌اش را اثبات کند. کتاب تازه‌ی رابین دانبار «هر انسان، چند دوست باید داشته باشد؟» نام دارد و آمیزه‌ای است از مجموعه مقالات علمی. او همچنین بازگشت دوباره‌ای دارد به عدد ۱۵۰ که به اعتقاد او نمره جادویی برای داشتن تعداد دوستانی است که مغز بشر می‌تواند در درازمدت با آنها رابطه‌ای جدی و مفید داشته باشد.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/٢٧ | ٦:٥٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

اولین بار این واژه را چند روز قبل در کلاسهای ترک اعتیاد شنیدم. برخی محققان در توصیف اثرات نامطلوب الکل وبرخی مواد اعتیاد زای دیگر به این واژه اشاره کرده اند و منظورشان این بوده که مواد مخدر می تواند سبب اضمحلال صفات انسانی و اخلاقی و جانشین ردایل و زشتی ها در انسان گردد و بدین ترتیب انسان چند قدم به عقب برمی گردد. البته این به معنی تغییر شکل انسان به اجداد خود یعنی میمونها نیست ولی وقتی این جملات را شنیدم به یاد ایاتی از قرآن افتادم که در باره برخی اقوام گناهکار، خدا چنین مجازاتی را مقرر داشته و آنها را به میمون یا خوک تبدیل کرده است. در این خصوص مقداری جستجو کردم و به برخی از مطالب در باره فرگشت معکوس برخورد کردم که فکر کنم اطلاع از آنها برای خوانندگان محترم جالب باشد.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/٢٧ | ۳:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

نوشته : آلوین پلانتینگا

ترجمه‌ و مقدمه: یاسر میردامادی

مقدمه‌ی مترجم: ماده‌انگاری، یا ماتریالیسم، که امروزه گاهی به آن فیزیکالیسم هم گفته می‌شود، دیدگاهی است جهان‌شناختی که موجودات و پدیده‌های جهان (و حتی پدیده‌ی آگاهی و حالات التفاتی) را صرفاً (و این قید مهم است) شکل‌گرفته از ماده یا انرژی و یا نهایتاً قابل فروکاستن به ماده یا انرژی می‌داند. این دیدگاه، که از نظر تاریخی تنوع فراوانی به خود دیده و به گرایش‌های فراوانی تقسیم شده است، دیدگاهی با سابقه‌ی دراز و گستره‌ی جغرافیایی وسیع در تاریخ تفکر بشری است: از هند و چین باستان گرفته تا یونان باستان (تالس، دموکریتوس، اپیکور…) و از پاره‌ای مسیحیان نخستین گرفته تا پاره‌ای مسلمانان دو قرن اول هجری (و حتی بعدتر) و بسیاری از دانشمندان و فیلسوفان عصر روشنگری (توماس هابز…)، و دوران معاصر (چامسکی، پاتنم، …) همه را می‌توان ذیل چتر کلی ماده‌انگاری، در معنای وسیع آن، طبقه‌بندی کرد.

در دوران مدرن به ویژه، فویرباخ و مارکس چرخش نوینی در ماده‌انگاری پدید آوردند. ماتریالیسم در میان تفکر چپ‌ به عنوان یک جهان‌شناسی فراگیر تحت عنوان «ماتریالیسم دیالکتیک» شناخته می‌شود، خود مارکس بیشتر به «ماتریالیسم تاریخی» و نه ماتریالیسم فراگیر پرداخته و ماتریالیسم به عنوان جهان‌شناسی‌ای فراگیر در تفکر چپ بیشتر مرهون کسانی غیر از مارکس و به طور خاص انگلس و بعداً لنین است.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/٢٠ | ٩:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

همانطور که در نوشتار قبل اشاره شد، هاوکینگ برای فرار از مشکلات ملحدین و بی خدایان در خصوص تئوری بیگ بنگ از قبیل اینکه چه کسی توده متراکم نخست را آفریده و  یا اینکه چه کسی ماشه انفجار بزرگ را کشیده و یا اینکه چگونه این انفجار بزرگ سبب بی نظمی نشده بلکه میلیاردها سال است که جهان و کواکب و سیارات  با نظمی بی نظیر و بر اساس فرمولهای دقیق فیزیک در حال حرکت و حیات هستند و اینکه چه کسی جهان با این عظمت را رام و ذلیل خود کرده که هیچ موجودی اختیار حتی اندکی نافرمانی ندارد  یک تئوری جدید تحت عنوان ازلی و ابدی بودن جهان را مطرح کرد. بر اساس این ایده اصولا انفجار بزرگی رخ نداده بلکه جهان از ازل بوده و خود اختیار دار خود بوده ، هر کاری خواسته کرده و به تدریج تکامل یافته و این کرات و آسمانها ایجاد شده است و این وضعیت تا ابد ادامه خواهد یافت و به خاطر همین اصلا نیازی به خدا نبوده و نخواهیم داشت!!!!  این نظریه مضحک و  سخیف خود بخود این مطلب را به ذهن متبادر می کرد که اگر این تئوری درست باشد باید در کرات دیگر در این جهان بیکران باید موجوداتی دیگر با همین قواعد یا قواعدی متفاوت از این جهان در حال حیات باشند. اگر ما قدرت بی انتهای خدا را در نظربگیریم این مطلب به خودی خود بسیار جالب، امکان پذیر و متکی به عقل و حکمت است است ولی اگر موجود قادر و هوشمندی به نام خدا را حذف کنیم مطلب بسیار خنده دار ، مضحک و غیرممکن می شود.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/۱٥ | ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

تکامل گرایانی که از نظریه تکامل برای رد کردن وجود خدا حداکثر سوء استفاده را می کنند علاوه بر اعتقاد به فرگشت تدریجی موجودات ساده به موجودات پیچیده تر، به موضوعات عجیبتر دیگری هم اعتقاد دارند. از جمله آنها استفان هاوکینگ فیزیکدان مشهور است که اعتقاد دارد جهانی که ما امروز در آن زندگی می کنیم جهانی ازلی و ابدی و خود ایجاد شده SELF-CONTAINED  از "هیچ" است . به عقیده او این جهان از فرگشت جهان بسیار ساده تری ایجاد شده و همینطور ما می توانیم تا بی نهایت به عقب برگشته و جهانهای ساده تری را تصور کنیم و در این حالت دیگر نیازی به خدای آفریننده توده متراکم و کشنده ماشه انفجار بزرگ نداریم. بدین لحاظ این احتمال را مطرح کرده که اگر بر  جهان ما نیز قوانین داروین مثل انتخاب طبیعی، بقای موجودات منعطف تر و قویتر حاکم باشد پس می توانیم حدس بزنیم که در گذشته جهانهای دیگری بوده اند که در مسیر فرگشت از بین رفته اند و امروزه جهان ما و میلیونها جهان دیگر که قادر به تداوم بقا بوده اند در این کهکشان وجود دارند. همچنین این حدس را می زنند که در نقطه ای از این جهان پهناور احتمالا جهانهایی موازی parallel universes  و  موجودات زنده دیگری شبیه ما وجود دارند و باز هم این حدس را می زنند که احتمالا همانطور که ما الان مشغول نوشتن یا خواندن این متون هستیم احتمالا در نقطه ای دیگر از جهان هستی فردی دیگر با همین مشخصات نشسته و سرگرم خواندن یا نوشتن متنی شبیه ماست!!!! این حدسیات و تخیلات که بعضا  علمی است ولی بعضا بوی مهملات و جنون را می دهد منجر به پدید آمدن نظریاتی همچون فرگشت کیهانی، جهان های موازی، جهان ازلی و ابدی  و ...شده است. بدین سان برخی تکامل گرایان ملحد که هرگز حاضر نیستند موجود عظیمی مثل  خدای قادر را با این استناد که او از جنس متافیزیک است و متافیزیک را اصالتا نمی توان قبول کرد( رجوع کنید به مناظره پلانتینگا و دنیل دنت)  قبول کنند توقع دارند ما این اراجیف را به اسم علوم مدرن به رسمیت شناخته و به آن ایمان بیاوریم. در این نوشتار به برخی از این موضوعات  اشاره می شود.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/۱۳ | ٩:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

جوایز داروین به جوایز کنایه‌آمیزی گفته‌می‌شود که به افرادی اعطا می‌شود که با مرگ یا عقیم‌کردن خود (توسط کارهای ابلهانه)، خود را از مسیر تکامل انسان‌ها خارج می‌کنند و به این ترتیب به مرغوبیت ژنانسان‌ها در طی فرایند تکامل کمک می‌کنند. بحث و گفتگو در باره این جوایز ابتدا در بحثی در یک گروه خبری  اینترنتی در حوالی سال ۱۹۸۵ آغاز شدند. با راه‌اندازی وب‌گاه در سال ۱۹۹۳ و سلسله کتاب‌هایی در سال ۲۰۰۰ توسط وندی نورث‌کات این جایزه حالتی رسمی‌تر یافت. وندی نورتکات دانشمند امریکایی در سال 1985 جایزه داروین را بنیانگذاری کرد که فقط به احمقانه ترین رفتاری که موجب مرگ شوند اختصاص می‌یابد. این جایزه بلافاصله در میان دوستداران طنز سیاه در سراسر جهان طرفداران بی شماری پیدا کرد.
برندگان این جایزه از طریق نظر سنجی اینترنتی انتخاب می‌شوند.

بیانیه این جایزه به این شرح است:[۱]

با الهام از چارلز داروین، جوایز داروین یاد و خاطره افرادی را که با ایثار جان خودشان از مجموعه ژن‌های ما پاسبانی کردند گرامی‌می‌دارد. برندگان جایزه داروین خودشان را با غیرعادی‌ترین کارهای ابلهانه از بین بردند و به این‌ترتیب امکان بقای درازمدت گونه انسان‌ها را بالا بردند.

 In the spirit of Charles Darwin, the Darwin Awards commemorate individuals who protect our gene pool by making the ultimate sacrifice of their own lives. Darwin Award winners eliminate themselves in an extraordinarily idiotic manner, thereby improving our species' chances of long-term survival.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/۱٢ | ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

کارل مارکس ( Karl Heinrich Marx May 1818 – 14 March 1883)، فیلسوف، اقتصاد دان، جامعه شناس، تاریخدان و روزنامه نگار آلمانی در قرن 19، در زمینه های مختلفی و منجمله اقتصاد کتب و مقالات زیادی را به رشته تحریر در آورد. در این میان بی تردید مشهورترین آثار او مانیفست کمونیست  The Communist Manifesto (1848) و سرمایه  Das Kapital (1867–1894) است که البته امروزه نیز علی رغم به زباله دان تاریخ سپرده شدن دیدگاههای کمونیستی هنوز مورد توجه اهل فن این رشته قرار دارند. نکته بسیار جالب در زندگی این دانشمند آلمانی این است که در شرح زندگی او در ویکی پدیا بیش از هر انقلابی دیگری می توان واژه انقلاب revolution  را دید و این نشان می دهد اندیشه های او تا چه حد سبب تغییر و تحولات سیاسی و اقتصادی در دنیای مدرن شده است. «تاریخ همهٔ جوامع تا کنون، تاریخ مبارزهٔ طبقاتی بوده است.» از جمله مشهورترین جملات مارکس دربارهٔ تاریخ است که در خط اوّل مانیفست کمونیست خلاصه شده‌است. او اوّلین جلد کتاب مشهورش، سرمایه، را در ۱۸۶۷ منتشر کرد. این کتاب حاوی نظریات او در نقد اقتصاد سیاسی است.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/٦ | ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

چند روز قبل در خصوص موضوع فداکاری و خودخواهی و دیدگاه های تکامل گرایان در این خصوص و جایگاه آن در بحثها، با دوست عزیز و دانشمند خود آقای دکتر محرمی رئیس بخش بیماریهای زنبور عسل موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی صحبتی داشتم. او  در خصوص زنبور عسل و بخصوص زنبورهای کارگر توضیحاتی داد که بسیار جالب و عجیب بود. تکامل گرایان اعتقاد دارند که پیشران تکامل و فرگشت انتخاب طبیعی و شایستگی هاست. بر این مبنا موجودی امکان تداوم حیات دارد که قویتر و منعطفتر از بقیه نسبت به ناسازگاریهای محیط پیرامون باشد. وقی جانور شناسان بیولوژی بسیاری از موجودات را بررسی کردند متوجه شدند که آنها برای تداوم حیات هم گونه های خود دست به فداکاری می زنند. موضوع فداکاری سبب عقب نشینی تکامل گرایان به سمت نظریه ی شایستگی فراگیر و انتخاب خویشاوندی شد. بر این اساس موجودات برای بقای خود و گونه خود تلاش می کنند و می جنگند اما اطلاعاتی که از دوست دانشمندم در باره زندگی زنبور عسل گرفتم نشان می داد که این موجود نه فقط برای بقای خود بلکه افراد هم گونه و همچنین موجودات دیگر اعم از گیاهان و انسانها تلاش زیادی انجام می دهد و بهره او از اینهمه تلاش چیزی جز مقدار کمی عسل و عمری 5-2 ماهه نیست.این اعتقاد تکامل گرایان که  یک موجود فقط برای بقای خود و به قول بسیط تر برای بقای افراد هم گونه خود تلاش کند اصلا با شرح زندگی زنبور عسل تطابق ندارد و زندگی این موجود دوست داشتنی، مفید به حال جهان هستی و پر تلاش خط بطلانی است بر این دیدگاه. گفته می شود داروین یک بار اظهار نمود: "منظره ی یک پر در دم طاووس, هر آن گاه که در برابر دیدگانم قرار می گیرد, مرا بیمار می کند!" (نقل قول از کرونین, 1991, ص114)در این نوشتار شرحی خواهیم نوشت بر زندگی سراسر تلاش و کوشش زنبور های عسل که فداکاری را به حدی می رسانند که اگر داروین آنها را می دانست به کلی از نظریه خود نا امید می شد!!!ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/۱ | ٢:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

وقتی روحانیون طبیعیدان قرن 19, به جهان می نگریستند, عمارتی موزون و سرشار از نشانه های تدبیر, هدف و کرم جاودانه ی پروردگار را می دیدند. نگاه داروین, اما متفاوت بود. او جهانی می دید بیرحم و بی هدف که از مخلوقاتی درگیر تنازعی بی امان برای بقا, اشغال شده است. داروین همچنین مصر بود, که هر ساختار و غریزه ی پیچیده, باید برای دارنده ی آن, و نه برای حیوانات غیر خویشاوند, سودمند باشد. او یاد آور می شود که انتخاب طبیعی "هیچ گاه, هیچ چیزی را که برای خود موجود زیانبار باشد, تولید نخواهد کرد, چراکه انتخاب طبیعی تنها به نفع هر فرد و در راستای منافع او عمل می کند"(داروین, 1859, ص 20). با این همه, داروین نمی توانست چشم های خود را بر مثال های بی شماری از همکاری در طبیعت ببندد: حیوانات همدیگر را می جورند*, غذای خود را تقسیم می کنند و خود را به خاطر سود و منافع دیگران به خطر می اندازند.

او با پدیده ای روبرو شده بود به نام فداکاری که با موضوع بقای اصلح سازش نداشت.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٩/٢٩ | ٩:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

ایده ی انتخاب طبیعی داروین بر این قرار بود که موجودات زنده باید به مشخصه های فیزیکی و رفتاری بهینه ای برسند تا بتوانند از رقبای خویش پیش افتند. در این صورت, بیشتر ویژیگی های گیاهان و حیوانات باید نقشی سازگارانه در تنازع بقا داشته باشند و طبیعت نباید اجازه ی هیچ اسراف و تلف کردنی را داده باشد. پس درباره ی دم طاووس چه می توان گفت؟ این دم نه کمکی به تندتر یا بهتر پرواز کردن طاووس می کند و نه او را در مقابله با رقبا یا عقب راندن صیادان یاری می نماید و در واقع, به نظر می رسد, که شکارچی اصلی طاووس, یعنی ببر, با استفاده از دم پرنده است که در پایین کشیدن آن متبحر و زبر دست شده است. ظاها این یک تناقض آشکار است, ویژگی دست و پا گیری که باید مدت ها پیش از این, توسط انتخاب طبیعی حذف می شد. به نظر می رسد چنین ویژگی هایی برنامه ی سازش گرا را به چالش می کشند, و حتی داروین یک بار اظهار نمود: "منظره ی یک پر در دم طاووس, هر آن گاه که در برابر دیدگانم قرار می گیرد, مرا بیمار می کند!" (نقل قول از کرونین, 1991, ص114)ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٩/٢٩ | ٦:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

داروین در کتاب مشهور خود تحت عنوان منشا گونه ها نوشت : در آینده دور، حوزه‌های باز برای پژوهش‌های مهم‌تر قابل رویت است. روان‌شناسی بر پایه بنیاد تازه‌ای شکل خواهد گرفت که نشانگر نقش تکامل در به دست آوردن ظرفیت و توانایی ذهنی خواهد بود. نوری بر منشاء پیدایش انسان و تاریخچه‌اش افکنده خواهد شد. ( نظریه  منشا گونه ها- 1859- ص 449).

او خود نخستین کسی بود که در این راه گام نهاد و در سال 1871 کتاب اجداد انسان و انتخاب طبیعی در ارتباط با جنس  The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex و در سال 1872 کتاب بیان احساسات در انسانها و حیوانات   The Expression of the Emotions in Man and Animals را نوشت. این کتابها محرک دانشمندان دیگری همچون  William James شد تا روانشناسی عملکردی را با دیدگاهی جدید بازنویسی کند. ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٩/٢۸ | ۱:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

نمی توان از فرگشت یا نظریه تکامل داروین سخن گفت و نامی از هارون یحیی(Adnan Oktar, also known as Harun Yahya) دانشمند ترک و از مخالفان نظریه داروین و یکی از مشهورترین خلقت گرایان نامی به میان نیاورد. او هر چند چهره چندان آشنا و شناخته شده ای در ایران نیست، اما در سطح جهان به عنوان یکی از برجسته ترین دانشمندان اسلام شناس و نظریه پردازان علوم انسانی معرفی می شود."عدنان اوکتار" نام مستعار "هارون یحیی"را برای خود برگزیده، در سال 1956 در یک خانواده قدیمی و سلطنتی عثمانی در آنکارا متولد شد .او در دو رشته دانشگاهی هنر و فلسفه تحصیل کرده است. از ۲۴ سالگی نوشتن و انتشار کتاب‌هایش را آغاز کرد و تا به امروز (به گواهی وبگاه رسمی خود او) بالغ بر ۲۲۲ کتاب در موضوعات مذهبی، علمی و سیاسی نوشته‌است. در حقیقت موضوع کتاب‌های علمی و سیاسی او نیز به نوعی به مذهب باز می‌گردد. او در کتاب‌های علمی خود با نظریه داروینیسم که در نهایت آفرینش را زاییده یک تصادف و محصول یک تکامل تدریجی و تطابق مستمر با شرایط زیستی می‌شمارد، درمی‌افتد و می‌کوشد وجود شعوری فرابشری را در آفرینش هستی و کائنات اثبات کند. در کتاب‌های سیاسی نیز به مبارزه کمونیسم و فاشیسم یا فرآورده‌هایی که از این دو کارخانه بیرون آمده‌اند، می‌رود.ارون یحیی به دلیل طرح مباحث ملی و مذهبی خاص در کشور ترکیه که با وجود در اختیار داشتن اکثریت 98 درصدی مسلمانان، توسط یک سیستم حکومتی سکولار اداره می شود، بیش از 5 سال را در زندان سپری کرد و چندین بار در دفترش در "بنیاد تحقیقات علمی" مورد حمله قرار گرفت.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٩/۱٢ | ٢:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

داروینیسم اجتماعی و حواشی آن از بدو پیدایش هیچگاه از نقد و کنایه های اهل علم و نقد دور نبوده است. در این یکصد و پنجاه سال  اهل طنز و هنر نیز نقش خودشان را در این میان بازی کرده و تصاویر و نقاشیها و کاریکاتورهای زیادی در این خصوص منتشر شده است. در این نوشتار سعی می شود برخی از این تصاویر را نمایش و توضیح مختصری پیرامون برخی ارائه شود.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٩/۱ | ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

رشد و نمو داروینیسم اجتماعی بیش از تحقیقات داروین مدیون تلاشهای هربرت اسپنسر  Herbert Spencer (27 April 1820 – 8 December 1903)  است.  او یک فیلسوف انگلیسی، بیولوژیست ، دیرینه شناس ، جامعه شناس و چهره شاخص  تئوری های سیاسی لیبرالیستی کلاسیک بود که سالها قبل از داروین به برخی مفاهیم اولیه تکامل داروین پی برده بود و لذا سعی کرد این مفاهیم را  با موضوعاتی مختلف سیاسی، اجتماعی و مباحث توسعه تلفیق کند و با بهره گیری از این مفاهیم پدیده های جهانی را توضیح دهد. به عنوان یک دانشمند polymath یا به اصطلاح همه چیز دان او سعی کرد مفاهیم مختلفی مثل اخلاقیات، مذهب، جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه ، ادبیات ، تئوریهای سیاسی و  بیولوژی  را درنوشته های خود بکار برد. از این لحاظ محبوبیت و شهرت او  شباهتهای زیادی با برتراند راسل که در قرن 20 زندگی می کرد داشت.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٩/۱ | ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

بنیاد بین المللی تئوری ها و دکترین ها

در اواخر قرن 19 اصول نظریه تکامل به طرز وسیعی بر جامعه شناسی حاکم شد. داروینیسم اجتماعی به سبب تأثیر بسزایی که اصل انواع داروین بر اندیشه و تفکر تکاملی گذاشت به این اسم نامیده شد. داروینیسم اجتماعی مفاهیمی را که توسط داروین عنوان شده بود برای تفسیر ماهیت که کارکرد جامعه به کار گرفت.

هربرت اسپنسر با الهام گرفتن از زیست شناسی و نظریات داروین فکر تطور اندامواره ای را به عنوان پیشرفت تدریجی زندگی اجتماعی از اشکال ساده به سوی اشکال پیچیده، از همسانی ساده به طرح ناهمسانی فزاینده مطرح ساخت و قصد داشت قوانین تکامل را بر جامعه بشری منطبق سازد. وی همچنین کوشید قوانین طبیعی حاکم بر حیات زیستی انسان را بر سرنوشت انسان در تاریخ تعمیم دهد.

در اواخر قرن 19 اصول نظریه تکامل به طرز وسیعی بر جامعه شناسی حاکم شد. داروینیسم اجتماعی به سبب تأثیر بسزایی که اصل انواع داروین بر اندیشه و تفکر تکاملی گذاشت به این اسم نامیده شد. داروینیسم اجتماعی مفاهیمی را که توسط داروین عنوان شده بود برای تفسیر ماهیت که کارکرد جامعه به کار گرفت.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٩/۱ | ٤:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

نویسنده:سید محمد تقی موحد ابطحی 

مقاله ای که در زیر ارائه می شود مقاله ای است تحت عنوان جایگاه نظریه تکامل داروین(فرگشت) در علوم انسانی نوشته جناب آقای سید محمد تقی موحد ابطحی  عضو گروه فلسفه‏ ی علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که در وبلاگ شخصی ایشان تحت عنوان تراوشهای فکری منتشر شده است. نویسنده در این مقاله به جایگاه نظریه تکامل داروین در علوم انسانی اشاره های بسیار خوبی کرده است.دلیل انتخاب این مقاله این بود که وبلاگ ما یک وبلاگ تخصصی در حوزه فرگشت است و لذا سعی بر آن داشته و داریم تا تاثیرات و دامنه این نظریه را در علوم مختلف در حد امکان نشان دهیم. البته اغلب مقالات این وبلاگ در حوزه بیولوژیک بوده ولی به هر حال سعی بر ان داشته و داریم تا ابعاد دیگر موضوع را نیز مورد بحث قرار دهیم.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٩/۱ | ٤:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

بی تردید علوم انسانی از نظریه تکامل داروین تاثیر پذیرفته است و متخصصین این علوم در نوشته های خود از مفاهیم آن استفاده کرده یا به آن اشاره کرده اند. البته متخصصین این علوم اظهار می دارند که برخی از مفاهیم این علم قبلا نیز توسط دانشمندان علوم انسانی مورد توجه قرار گرفته بود ولی داروین تمامی این مفاهیم را به صورت یکجا و در قالب یک نظریه مورد استفاده قرار داد. در روزهای اخیر بحثهای زیادی در خصوص برگزاری کنکره بین المللی علوم انسانی اسلامی در حال جریان است و رسانه های جمعی نیز در این خصوص اخبار مختلفی را منتشر کرده اند.در سلسله مقالاتی که در این وبلاگ به تدریج منتشر می شود سعی کرده و می کنیم تا برخی از موضوعات مطرح در حوزه علوم انسانی را مورد بررسی قرار دهیم.قبلا در خصوص مناظرات فیلسوفان تکامل گرا و خلقت گرا و ایده های آنها مطالبی را منتشر کرده ایم. این روال را در اینجا باز مورد توجه قرار خواهیم داد.

از آنجا که بنده در این خصوص اطلاعات زیادی ندارم بیشتر این مطالب به صورت باز انتشار برخی مقالات منتخب یا ترجمه برخی مطالب خواهد بود و امیدوارم دوستان و خوانندگان دانشمند این وبلاگ انده را در تقویت این مطالب یاری کنند.

برخی از موضوعات که در ادامه در حوزه علوم انسانی منتشر می شود به شرح زیر خواهند بود:

-جایگاه نظریه تکامل داروین (فرگشت) در علوم انسانی،

- داروینیسم اجتماعیتاريخ : ۱۳٩٢/٩/۱ | ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

در میان زیست شناسان تکاملی قرن بیستم و طرفداران داروین، بی تردید ارنست مایر در جایگاه نخست قرار می گیرد. او  در عمر طولانی خود بیش از هر زیست شناس دیگری نظریه داروین را تبلیغ نموده و از آن دفاع کرد تا جایی که او را داروین قرن یستم، حواری داروین و منتقدان او را بولداگ داروین می نامیدند. البته او بیولوژیست کم کاری نبود. او در سفرهای خود دهها پرنده جدید را شناسایی، نامگذاری و طبقه بندی نمود و به این ترتیب مقالات و کتب ریادی تالیف کرد (سیزده کتاب و بیش از سیصد مقاله). صرف نطر از عقاید و نظریات مایر، شرح زندگی او برای تمامی دانشمندان و جویندگان علم و دانش بسیار آموزنده و تاثیر گذار است. در این نوشتار شرح زندگی او را به نقل از روزنامه کارگزاران منتشر می کنم و برای تکمیل مطلب از تصاویر و مطالب دیگر سایتها نیز استفاده می شود. .

یک نقطه ضعف بزرگاین دانشمند این بوده که در طول یک قرن زندگی و دهها سال فعالیت علمی ف به تمامی دلایل و نشانه های وجود خدا بی توجه ماند. مایر به وضوح خود را یک آتئیست یعنی ملحد و بی خدا می دانست و به آن افتخار می کردادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۸/۱٧ | ۱:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

چارلز داروین کیست؟ چه کسی نخستین بار پایه های فکری نظریه فرگشت را بنیانگذاری کرد و به جهانیان معرفی کرد؟ آشنایی با این دانشمند تاثیر گذار در علم بیولوژی و دیرین شناسی برای کسانی که در حوزه فرگشت و تکامل مطالعاتی داشته و قلم می زنند کاملا لازم است. در زندگی نامه این مردان موثر ، همواره نکاتی مهم برای اموختن وجود دارد و لذا شرح زندگانی آنها الزاما به معنی پذیرش تمامی عقاید و تفکرات انها نیست. 

برای یافتن شرح حال زندگی چارلز داروین جستجوی زیادی لازم نیست . منابع خارجی مملو از زنگی نامه ها و بیوگرافی های کوتاه و بلند اوست . در این میان به نظر می رسد زندگی نامه او که در سایت ویکی پدیا منتشر شده از همه کاملتر و دقیقتر باشد. در میان مطالب منتشره در سایتهای فارسی نیز مقاله منتشر شده در شبکه دانشجویان ایران از همه کاملتر به نظر می رسد. بخشهایی از زندگی او در این مقاله از چند زاویه و توسط چند نویسنده مختلف نوشته شده است. و ممکن است تکراری به نظر برسد. بنده این مقاله را به عنوان رکن اصلی این نوشتار انتخاب و البته از مطالب سایت ویکی پدیا و دیگر سایتهای نیز مطالب و یا عکسهایی را به آن اضافه می کنم. 

یک نکته مهم در زندگی داروین این است که او علی رغم تبلیغ گسترده ای که صورت می گیرد هرگز یک ملحد و بیخدا نبود بلکه آنچنانکه خود می نویسد علی رغم اینکه گهگاه به کلیسا می رفته یک مومن نبوده بلکه یک آگنوستیک بوده است(کسی که خدا را انکار نمی کند ولی به او مومن نیز نیست و هنوز به تصمیم و شناخت کامل نرسیده است)ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۸/۱٧ | ۱:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

گرت اورتوف Gert Korthof  دانش آموخته بیولوژی در دانشگاه اوترخت هلند است. او پس از پایان تحصیلات ، ده سال در دپارتمان دیرینه شناسی دانشگاه لیدن و در آزمایشگاه سیتوژنتیک به کار و تلاش پرداخت . او در حد فاصل 1991 تا 2005 نیز در انستیتوی ملی بهداشت عمومی محیط زیست  پرداخته است. او پس از بازنشستگی تمامی وقت خود را به مطالعه در خصوص فرگشت اختصاص داده و حاصل برخی مطالعات خود را در وبلاگ شخصی خویش و ضمنا در سایتی تحت عنوان آیا داروین اشتباه می کرد   Was Darwin Wrong? منعکس کرده است. در این سایت شما می توانید به مجموعه مفصلی از کتب و مقالاتی که در این حوزه منتشر شده یا منتشر می شود دست یابید

گرت کورتوف بی تردید یکی از منتقدان فرگشت تلقی می شود. او می نویسد: حتی وقتی دانشجو بودم و در درسهای بیولوژی شرکت می کردم احساس مبهمی داشتم که این نظریه کامل نیست. البته در آن زمان واقعا نمی دانستم چه چیزی و چرا نقص دارد؟!! این افکار کم کم مرا به یک منتقد این عقیده تبدیل کرد.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۸/۱٧ | ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

تفکر داروین و موضوع فرگشت در لابلای مقالات و کتب مخفی نمانده بلکه در گوشه و کنار جهان برخی هنرمندان نیز به طرفداری یا بر علیه این ایده دست به خلاقیتهای هنری و تهیه آثار جالب توجهی زده اند. برخی از آنها عمر خویش را در این راه مصرف کرده اند و همه افتخار علمی آنها طرفداری یا مخالفت با این نظریه است. از میان فعالان عرصه هنر شاید ریچارد میلنر از همه برجسته تر باشد.با این مقدمه این نوشتار  را به این شخصیت هنری اختصاص می دهم. 

ریچارد میلنر، مدرس ، نویسنده آمریکایی، دستیار دیرینه شناسی در موزه تاریخ طبیعی آمریکا،نویسنده مسئول مجله تاریخ طبیعت ،برنده سه جایزه در حوزه فرگشت به خاطر تالیف سه کتاب و نویسنده مقاالت مختلف در مجلات مطرح علمی در حوزه دیرینه شناسی کسی  است که زندگی حرفه ای خود را وقف شناساندن نظریات، اکتشافات و اشاعه نوع تفکر داروین- این دانشمند برجسته- از راه نوشتن مقالات، ایراد سخنرانی ها و حتی اجرای یک نمایش تکنفره برروی صحنه تئاتر کرده است.


ریچارد میلنر اخیرا خود کتابی به نام «جهان داروین» را نوشته و منتشر ساخته است که درآن به تجزیه و تحلیل و بررسی نظریات چارلز داروین درباره موجودات زنده می پردازد. او هم چنین در کنار کارهای پژوهشی خود در رابطه با نظریات داروین به اجرای شوی تکنفره خود به صورت نمایشی درباره تفکرات این زیست شناس انگلیسی ادامه می دهد.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۸/۱٧ | ۸:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

اگر بتوانیم تفاوت های ظاهری انسان ها از قبیل نژاد، رنگ پوست، مو و غیره را کنار بگذاریم به نظرمی رسد که  انسان های اولیه وجوه مشترک زیادی با «موز» دارند! بیش از ۶۰ درصد از ژن های انسانی ومیوه ای که ما به نام موزمی شناسیم به هم شباهت دارند. ما انسان ها حتی شباهت هایی در این حد با «مرغ» داریم.  انسان  و مرغ از بیش از ۷۵ درصد ژن های مشترک برخوردارند!!! اما شامپانزه ها نزدیک ترین خویشاوندان ما انسان ها به شمار می روند که  بیش از ۹۸ درصد از ژن ها وDNA «دی ان ای» ما با آن ها مشترک است.
این حقایق و کشفیات حیرت آور تنها گوشه ای از مجموعه تازه ای است که در موزه ملی تاریخ طبیعی برای نخستین بار به نمایش گذاشته شده است.
ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۸/۱٠ | ۸:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

گروهی از از مردم شناسان بین المللی مدعی هستند که نتایج بدست آمده از  پژوهشهای اخیر آنها میتواند فرضیه  تاریخ سیر تکاملی بشر را بکلی تغییر دهد و آنرا بازنویسی کند.( لینک مقاله)

این پژوهشگران مدعی هستند که انسانهای اولیه - نیاکان و اجداد بشر - متعلق به موجودات تکامل یافته مختلف و متنوع، مانند «هومو هابیلیس» یا «انسان ماهر»، «انسان رودلفی»،  هومو ارکتوس یا «انسان راست قامت» نیستند،  بلکه  در واقع همه آنها متعلق به یک گروه بوده اند، که تنها از نظر قیافه و شکل ظاهری باهم فرق میکنند. 

پژوهشگران آمریکائی، گرجستانی، سوئیسی و اسرائیلی نتایج مطالعه خود را در مجله  October 18th edition of the academic journal Science  منتشر ساختند.  آنها مطالعات خود را بر روی فسیل ها و  استخوان جمجمه ای انجام دادند که در شهر دمانیسی  در استان «کومو کارتلی» کشور گرجستان کشف شد، و متعلق به عصر «پلیستوسین»، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار سال پیش است.

تصویر بالا: Changing the history of man: "Skull5". Photo: Uni Yurich Guram Bumbiashvili/Georgian National Museumادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٧/۳٠ | ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

روز بیست و پنجم ماه ذی القعده را روز دحوالارض می نامند. بر اساس برخی از روایات ،مسلمانان و بالاخص شیعیان این روز را روز تولد زمین می نامند. بر اساس این عقیده، در این روز برای نخستین بار قطعه ای از زمین از زیر دریاها خارج و آفتاب بر روی آن تابید. بر اساس این روایات، این قطعه زمین، جایی است که در حال حاضر کعبه بر روی آن قرار دارد. بر اساس برخی از ایات و روایات ، تمامی زمین به تدریج از این بخش گسترده شده اند و به عبارت دیگر ، همه زمین فرزندان این قطعه از زمین هستند و به همین دلیل بسیاری از مفسران بر این عقیده هستند که همه زمین، فرزند زمین کعبه است و به همی دلیل کعبه را مکه یا ام القرا نامیده اند. طوایفی از مسلمانان این روز را بسیار گرامی داشته و اعمال مستحبی زیادی برای آن ذکر شده است. همچنین ذکر می شود که خلقت آدم ابوالبشر، ولادت حضرت ابراهیم و عیسی علیه السلام، نشستن کشتی نوح بر روی ارتفاعات آناتولی پس از طوفان، خروج حضرت ابراهیم از آتش و انشاء الله به زودی فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و برخی از دیگر اتفاقت شریف و خوش یمن در این روز واقع شده است. به همین دلیل طوایفی از مسلمانان این روز را بسیار گرامی داشته و اعمال مستحبی زیادی برای آن ذکر شده است.  امامان شیعه علیهم السلام نیز این روز را یکی از چهار روز پر فضیلت سال معرفی کرده اند. در این نوشتار مختصرا در باره این موضوع مقداری توضیح داده می شود.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٧/٩ | ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

ییرو انتشار نوشتار قبل در خصوص لزوم بیان دلایل قوی و قانع کننده برای ادعای  5 برابر بودن سرعت تکامل در دوره کامبرین ، یکی از خوانندگان محترم به نام ناصر نوشته اند:.با سلام خسته نباشید . یکی از نظریه‌های موجود در مورد علت این تنوع تئوری کلید نور اندرو پارکر  است که بیان می‌کند تکامل چشم زمینه رقابت برای برتری جویی را ایجاد کرد که این باعث تسریع در روند تکامل شد. از دیگر عواملی که سرعت تکامل را اضافه کرد تغییراتی بود که باعث  ایجاد فشار تکاملی زیادی شد . این اتفاقات باعث تغییرات ترکیبات آب دریاها شد و این باعث ایجاد فشار تکاملی عظیمی شد . طی وقوع ناهمسانی بزرگ که در سراسر جهان رخ داد، سنگ‌های قدیمی که میلیارد‌ها سال پیش در اعماق پوسته زمین شکل گرفته بودند، در کنار سنگ‌های رسوبی نسبتا جوان‌تر کامبرین که در نتیجه رسوبات به‌جا مانده از دریاهای کم‌عمق باستانی که حدود نیم میلیارد سال قبل تمام قاره‌ها را پوشانده بود، قرار گرفتند. در شماره‌های اخیر مجله نیچر، شانان پیترز و همکارش رابرت جینز از کالج پانوما گزارش داده‌اند که همان نیروهای زمین‌شناسی که باعث ایجاد ناهمسانی بزرگ در پوسته زمین شده، عامل محرک ظهور تنوع زیستی بی‌شمار در اوایل دوره کامبرین باشد...

نقطه نظرات این خواننده محترم دارای چند نکته مهم است که سعی می شود در این نوشتار  به موضوع تکامل چشم و در نوشتارهای تکمیلی بعدی به موضوعات مرتبط با آن اشاره شود.برای نگارش این مطلب از صفحه ویکی پدیا موضوع تکامل چشم استفاده زیادی صورت گرفت.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٧/٤ | ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

یکی از اشکالات وارده به نظریه داروین، موضوع انفجار کامبرین است که در مقالات قبلی به ان اشاره شده است. در این خصوص کماکان مطالعات گسترده ای در جریان است. در اینجا به نمونه ای جدید از این مطالعات اشاره می کنم:

نتایج یک تحقیق جدید و بی سابقه حاکی از آن است که تکامل در دوران «تکامل بیگ بنگ» که به آن «انفجار کامبریان» نیز می گویند با سرعتی پنج برابر سرعتی رخ داد که امروز رخ می دهد. یافته های این پژوهش جدید با نظریه داروین همخوانی دارد.

پژوهشگران استرالیایی اعلام کرده اند برای اولین بار موفق شده اند سرعت تکامل حیات در دوران باروری تاریخ سیاره زمین - در حدود ۵۲۰ تا ۵۴۰ میلیون سال پیش -  را تخمین بزنند. در دوران انفجار کامبریان بود که بیشتر انواع گروه های حیوانات مدرن امروزی برای اولین بار روی کره زمین پدیدار شدند.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٦/٢٩ | ٥:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

با استفاده از شواهد مولکولی می دانیم نیای مشترک ما و شامپانزه ها چیزی در حدود پنج تا هفت میلیون سال پیش در آفریقا زندگی می‌کرده است. یعنی حدود نیم میلیون نسل پیش، که از نظر فرگشتی زمان زیادی به شمار نمی‌رود… فرض کنید شما در ساحل اقیانوس هنددر جنوب سومالی رو به سمت شمال بایستید و با دست چپ، دست راست مادرتان را بگیرید. به همین شکل مادرتان هم دست مادرش یعنی دست مادربزرگ شما را بگیرد. مادربزرگ شما هم دست مادرش را بگیرید و این زنجیره همینطور به سمت غرب امتداد یابد. این زنجیره راهش را از کرانهٔ اقیانوس هند به سوی بوته‌زارهای نواحی مرزی کنیا ادامه می‌دهد. فکر می‌کنید چه قدر باید به راهمان ادامه دهیم تا به جد مشترکمان با شامپانزه ها برسیم؟ این مسیر به طرز شگفت آوری کوتاه است. اگر برای هر شخص یک متر جا در نظر بگیریم، ما در کمتر از پانصد کیلومتری ساحل به جد مشترکمان با شامپانزه‌ها می‌رسیم.

 
تاريخ : ۱۳٩٢/٦/٢٩ | ٤:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

تکامل گرایان اعتقاد دارند در مسیر تکامل از یک سلول اولیه ساده به موجودات پیشرفته تر، تغییرات ژنتیکی و فنوتیپی گسترده ای رخ داده و این تغییرات سبب ایجاد تفاوتهای عظیمی در قابلیتهای موجودات به عمل آمده شده اند. انسانها در این مسبر به موجوداتی متفکر و با قدرت ابزارسازی بسیار بالا تبدیل شده اند ولی مگسها به موجوداتی تبدیل شده اند که جهان را با دور اهسته تجربه کرده و به همین خاطر در مقابل اتفاقات محیطی ، سرعت واکنشهایشان بسیار بیشتر از انسان است. 

یافته های یک پژوهش علمی حاکی است که حیوانات و موجودات کوچکی که متابولیسم بالا دارند، جهان را با دور و سرعت آهسته تجربه می کنند.

براساس یافته های یک گروه از پژوهشگران «کالج ترینیتی دابلین» در دانشگاه ادینبورگ و دانشگاه سنت اندروز، قدرت «حیوانات» برای درک زمان به سرعت زندگی آن ها بستگی خواهد داشت.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٦/٢٩ | ٢:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

بیست و پنجم ماه ذی القعده را روز دحوالارض می نامند. بر اساس برخی از روایات ،مسلمانان و بالاخص شیعیان این روز را روز تولد زمین می نامند. بر اساس این عقیده، در این روز برای نخستین بار قطعه ای از زمین از زیر دریاها خارج و آفتاب بر روی آن تابید. بر اساس این روایات، این قطعه زمین، جایی است که در حال حاضر کعبه بر روی آن قرار دارد. بر اساس برخی از ایات و روایات ، تمامی زمین به تدریج از این بخش گسترده شده اند و به عبارت دیگر ، همه زمین فرزندان این قطعه از زمین هستند و به همین دلیل بسیاری از مفسران بر این عقیده هستند که همه زمین، فرزند زمین کعبه است و به همی دلیل کعبه را مکه یا ام القرا نامیده اند. طوایفی از مسلمانان این روز را بسیار گرامی داشته و اعمال مستحبی زیادی برای آن ذکر شده است. همچنین ذکر می شود که خلقت آدم ابوالبشر، ولادت حضرت ابراهیم و عیسی علیه السلام، نشستن کشتی نوح بر روی ارتفاعات آناتولی پس از طوفان، خروج حضرت ابراهیم از آتش و انشاء الله به زودی فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و برخی از دیگر اتفاقت شریف و خوش یمن در این روز واقع شده است. به همین دلیل طوایفی از مسلمانان این روز را بسیار گرامی داشته و اعمال مستحبی زیادی برای آن ذکر شده است.  امامان شیعه علیهم السلام نیز این روز را یکی از چهار روز پر فضیلت سال معرفی کرده اند. در این نوشتار مختصرا در باره این موضوع مقداری توضیح داده می شود.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٦/٢٩ | ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

چه مقدار گونه جانوری بر روی زمین وجود دارد؟ به عقیده فرگشت گرایان تمامی موجودات زنده از فرگشت تدریجی یک موجود تک سلولی نخستین به وجود امده اند پس واضح است که در این سر زنجیره ابتدائا فقط یک موجود تک سلولی وجود داشته ولی آن سر زنجیره چه؟ واقعا چند گونه جانوری امروزه بر روی زمین وجود دارد؟

شناسایی تمامی گونه های جانوری یکی از سخت ترین کارهایی بوده که در علم بیولوژیک صورت گرفته و البته الان نیز با ضرس قاطع و به صورت صد در صد دانشمندان به نتیجه نهایی نرسیده اند ولی  می توان گفت که تقریبا به خط انتها خیلی نزدیک شده اند. بنیاد اسلوان Sloan Foundation از طریق ا جرای برنامه وسیعی به نام  Census of Marine Life Program  با کمک مجموعه وسیعی از دانشمندان، آزمایشگاهها ، حمایتهای ملی و ...موفق به دستیابی به نتیجه ای شگفت انگیز شده است:حدود 7.770.000 گونه جانوری، 298هزار گونه گیاهی و 611هزار گونه قارچ !!!!ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٦/٢٢ | ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

آقای محمد علی کوشش یک خلقت گراست. او وبلاگی به نام توهم تکامل delusion of evolution را مدیریت می کند که پر است از مقالات جالب و پر مفهوم در خصوص فرگشت یا تکامل تدریجی. نخستین مقالات این وبلاگ در خزداد 1390 منتشر شده و عمده مطالب این وبلاگ با نگرش نقد بیولوژیک فرگشت تالیف شده اند. همچنین جناب آقای کوشش موفق به تالیف کتابی تحت عنوان توهم تکامل شده اند که برای دریافت فایل pdf  آن می توانید بر روی تصویر مقابل کلیک فرمائید. عناوین  مقالات این وبلاگ با ارزش و قوی به شرح زیر هستند:

انسان ها ده ها میلیون سال پیش! - دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392
حیوانات بزرگ چگونه در کشتی نوح جا شده اند؟ - پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392
اثبات وقوع طوفان نوح بوسیله ژنتیک! - دوشنبه شانزدهم آبان 1390
بررسی صحت وسایل دست ساز و جاپاهای قدیمی! - یکشنبه پانزدهم آبان 1390
[عنوان ندارد] - پنجشنبه دوازدهم آبان 1390
نظریه انقراض دایناسورها توسط طوفان نوح - دوشنبه نهم آبان 1390
وسایل دست ساز بسیار قدیمی! - شنبه هفتم آبان 1390ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٦/۱٥ | ٥:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

آیا تفاوتهای انسان و شامپانزه ناچیز است؟

واقعا چگونه می توان برخی ادعاها را باور کرد؟ برخی به قدری با موضوع فرگشت سطحی و بدون تعمق برخورد می کنند که از یک سو سبب خنده و شوخی و از سوی دیگر سبب حیرت می شود. موضوع وقتی حالت جدی می گیرد و به نگارش این ایده ها و ادعاها در سایتها تبدیل می شود درجه این حیرت بیشتر می شود. به عنوان مثال هنگام مشاهده سایت فرگشت(که در مقاله قبلی معرفی شد) به مطلب کوتاهی در باره شباهت انسان و شامپانزه برخوردم که برای من خیلی عجیب بود لذا در صدد بر آمدم تا این مطلب را در این وبلاگ منتشر کنم. همچنین تصمیم گرفتم تا با جستجویی در مقالات و نوشتجات، لیستی از تفاوتهای انسان و شامپانزه را تهیه کنم . قاعدتا آن چیزی که در اینجا ارائه می شود همه مطلب نیست و دوستان محترم نیز ممکن است به برخی مطالب و تفاوتها اشاره کنند. ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٦/۱٥ | ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

سایت فرگشت ، سایتی است تخصصی که به شرح و بررسی موضوع فرگشت از دیدگاههای مختلف می پردازد. در این سایت که البته جزو سایتهای فبلتر شده است، مطالب متنوعی در خصوص موضوع فرگشت وجود دارد. سطح مطالب این ساده و قابل فهم برای عموم است و از مقالات پیچیده و خیلی فنی که درک آن برای افراد عادی سخت باشد خبری نیست. نام و هویت نویسنده یا نویسندگان  این سایت نیز مانند اکثر قریب به اتفاق سایتهای فرگشت گرا  و آتئیست نامشخص است . در لیست مطالب منتشر شده در این سایت چند مقاله قابل تامل وجود دارد که فکر می کنم مطالب مرقوم در آن اغلب در مقالات قبلی این وبلاگ مورد نقد و بررسی دقیق قرار گرفته ولی به هر حال مطالعه مطالب آن خالی از لطف نیست. در اینجا یکی از مقالات این وبلاگ تحت عنوان  برداشت‌های نادرست از فرگشت را منتشر و آن را مورد بررسی و نقد قرار می دهیمادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٦/۱٥ | ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

نویسنده: دکتر محمد علی رضائی اصفهانی (دکتری فقه و دکترای علوم قرآن و حدیث از دانشگاه آزاد اسلامی)    

آقای دکتر محمد علی رضائی ، عضو هیأت علمی جامعة المصطفی العالمیة، موسس نخستین انجمن علمی قرآن‌پژوهی حوزه علمیه قم تحت عنوان «مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی»  و دارای مدرک دکترای فقه از حوزه علمیه قم و دکتری علوم قرآن و حدیث واحد تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از جمله قرآن پژوهان برحسته کشور است که در حوزه های مختلف تالیفات بسیار با ارزشی داشته اند. این محقق برجسته حوزه و دانشگاه تاکنون موفق به نگارش بیش از پنجاه کتاب و شصت مقاله شده اند که برخی مقالات در همایش‌های ملی و بین‌المللی حایز رتبه برتر شده و بسیاری در مجلات علمی داخل و خارج چاپ شده است. یکی از مقالات بسیار با ارزش ایشان مقاله ای است تحت عنوان فرضیه تکامل و قرآن که به دلیل تناسب موضوع و محتوای آن با مطالب این وبلاگ در اینجا به عنوان مقاله منتخب منتشر می شود.

منبع: مقاله فرضیه تکامل و قرآن در سایت دانشنامه موضوعی قرآن

صفحه شخصی آقای دکتر محمد علی رضایی اصفهانی

 

 ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٥/۳۱ | ٦:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

خلقت گرایان اعتقاد دارند که وقتی خدای بزرگ، آدم ابوالبشر را آفرید به او علم اسماء الهی را آموخت: وعلم آدم الأسماء کلها . آن حضرت نخستین بشر بر روی زمین و نخستین آموزگار انسانها بود و با واسطه وحی الهی خیر و شر زندگی دنیا و حیله های شیطان را به فرزندانش آموخت . این سنت شایسته در فرزندان آن حضرت از نیکان و صالحان ادامه یافت تا امروز که به برکت آموزه های انبیاء الهی سلام الله علیهم ، راه خیر و شر کاملا مشخص است . در مقابل فرگشت گرایان برای ایجاد این قوای عقلی و شناختی چه پاسخی دارند؟ آقای پلاتینگا ، یکی از برجسته ترین فیلسوفهای جهان معاصر در مقاله ای به شرح و بررسی دیدگاههای تکامل گرایان در این خصوص پرداخته است. این مقاله را خواننده محترم جناب آقای ((علی )) برای بنده ارسال کرده که در اینجا از ایشان تشکر می اکنم.(تصاویر این نوشتار تزیینی است و متعلق به مقاله ارسالی نیست)ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٥/۱۸ | ٢:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

متعاقب انتشار مطلب قبلی در خصوص اینکه فرگشت نمی تواند افزایش تعداد ژنها از چند ژن در پروکاریوتها به بیش 22 هزار ژن در انسان را توجیه کند، خواننده محترم جناب اقای هادی با نوشتن مجموعه جالبی از دیدگاهها در خصوص این موضوع، ایده مضاعف شدن ژنها Gene Duplication را به عنوان پاسخ مناسبی برای این اشکال مطرح کرده اند. در این نوشتار نقطه نظرات ایشان را به صورت یک مجموعه منتشر و سپس آن را مورد بحث و نقد قرار می دهیم.

مکانیزمی که شایعترین مورد افزودن اطلاعات هست مضاعف شدن ژنی است،که در آن بخش بزرگی از DNA کپی می شود،و در مرحله بعد جهش نقطه ای یک یا هر دو کپی را تغییر می دهد.مشخص شده که توالی ژنتیکی،منشا چند نوع پروتئین بوده است. برای مثال: دو آنزیم در مسیر بیوسنتز هیستیدین که شکل دایره مانند دارد،شواهد مربوط به توالی آمینواسیدها و ساختار نشان میدهد که از طریق کپی ژنی و جوش خوردن دو جدی که شکل نیم دایره داشتند شکل گرفته اند. RNASE1، ژنی برای آنزیم لوزالمعده ، دو نسخه شده، و در میمون های لانگور(میمونهای دم دراز و دارای ابروهای پرپشت آسیا) یکی از این دو نسخه جهش یافته و به RNASE1B تبدیل شده است،که در معده کوچک و اسیدی این نوع میمونها کارکرد بهتری دارند.(ژانگ  و دیگران 2002) مخمرها در یک محیط کشت و با مقداری شکر قرار داده شدند. بعد از 450 نسل، ژن انتقال هگززو چندین بار کپی شد، و برخی از نسخه های کپی ، مجددا جهش یافتند.(براون و دیگران. 1998) نشریات مربوط به زیست شناسی پر از اینگونه مثالهاست. جستجوی   سایت PubMed (در http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi)  با کلمات "تکرار ژنی" بیش از 3000 منبع به دست می دهد.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٥/۱٧ | ۳:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مقاله منتخب:دومین نقص کشنده نظریه تکامل (جهش، ژن ها را اضافه نمی کند)

نویسنده محترم جناب آقای مهدی فراهانی (امیدوارم درست نوشته باشم) یک خلقت گراست . او در وبلاگ خویش تحت عنوان فرگشت ، مجموعه ای از مقالات جالب در حوزه فرگشت را ترجمه، تالیف و گردآوری نموده و این فرضیه را مورد بررسی قرار داده است. برخی از این مقالات به شرح زیر هستند:

» دومین نقص کشنده نظریه تکامل (جهش ژن ها را اضافه نمی کند) ( 1392/5/16 )
» فرگشت انسان از دیدگاه تکامل گرایان ( 1392/5/15 )
» فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه! ( 1392/5/10 )
» کتاب نیرنگ فرضیّه تکامل هارون یحیی ( 1392/5/10 )
» فروپاشی تکامل در برابر حقایق ( 1392/5/10 )
» طراحی تصادفی وجود ندارد ( 1392/5/10 )
» معضل مولکولی در نظریه تکامل ( 1392/5/10 )ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٥/۱٧ | ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

خلقت گرایان معمولا اذعان دارند که برای اثبات فرگشت یک موجود مثل اسب به یک موجود دیگر مثل میمون یا از میمون به انسان نیاز به مدارک و شواهد فسیل شناسی و ارائه فسیلهای بینابینی Transitional Fossils وجود دارد و معمولا ادعا می کنند که تکامل گرایان برای اثبات ادعای خود شواهد فسیل شناسی زیادی در دست ندارند. در مقابل تکامل گرایان پاسخ می دهند که :

الف) گاهی اوقات سرعت تکامل به حدی سریع است که امکان ایجاد فسیلهای جدید مربوط به آن نسل خیلی کم می شود. به عنوان مثال در سایت پاسخگویی به سوالات عمومی در باره فرگشت می خوانیم:

Due to the difficulties in creating fossils in the first place, and the fact that speciation sometimes occurs very quickly in small groups, transitional fossils can be rare in the fossil record(ادامه مطلب)

ب) گاهی اوقات شرایط محیطی برای ایجاد فسیل مناسب نیست و بدین لحاظ ممکن است صدها و بلکه میلیونها سال یک گونه جانوری بر روی زمین زندگی کرده باشد ولی شرایط میطی برای ایجاد فسیل نامناسب بوده و لذا ما از آنها فسیلی نداریم و یا اینکه تعداد آنها خیلی است،

ج) بر خلاف این ادعا که شواهد فسیلی ارائه شده خیلی کم است ، هم اکنون هزاران فسیل وجود دارد که می تواند به عنوان شاهد ماجرا مورد استفاده قرار گیرد. ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٥/۱٤ | ۱:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

مقاله منتخب:  گزارش لحظه به لحظه از مناظره الوین پلانتینگا و دنیل دنت درباره نسبت میان خداباوری و تکامل‌گرایی

این نوشتار را اختصاص می دهم به شرح لحظه به لحظه مناظره بین دو غول فلسفی جهان یعنی آقایان پلانتینگا Alvin_Plantinga  و  دنیل دنت Daniel Clement "DanDennett III (born March 28, 1942). متن ترجمه شده این مصاحبه در سال 1388 منتشر شد ولی علی رغم گذشت 4 سال از آن هنوز بوی تازگی از آن به مشام می رسد. نام و تخصص نویسنده اصلی گزارش این مناظه نامشخص است ولی توضیحاتی که داده نشان می دهد که او فردی است کاملا مطلع از روحیات و طرز برخورد و عقاید دو دانشمند مذکور. انتشار متن این مناظره با سلسله مطالبی که در این وبلاگ در خصوص فرگشت منتشر می شود کاملا سازگار است. اقای پلاتینگا مناظراتی نیز با اقای داوکینز در باره موضوع نسبت علم و دین، تکامل گرایی و ... دارد و  جمله معروف در باره داوکینز که ...او ایمان نمی آورد...متعلق به پلاتینگاست. این جمله ناظر است به مواضع غیر قابل تغییر داوکینز در مناظرات و اینکه هیچ استدلالی هر چند قاطع و صد در صد قانع کننده برای او قانع کننده نیست. اقای دنیل دنت نیز کاملا همفکر داوکینز است یعنی یک خداناباور که بر این بی ایمانی تصمیم قاطعی گرفته و هرگز قصد ندارد از این برج فرود بیاید. علی ایحال با این مقدمه توجه شما را به متن این مصاحبه به نقل از خبر آنلاین جلب می کنم. سبک نگارش این گزارش بسیار جذاب، هیجان انگیز و فوق العاده است و بالشخصه هموراه طرفدار این سبک از گزارش نویسی وقایع بوده ام. با این گزارش ، شما می توانید یک فیلمنامه بسیار دقیق نوشته و سپس فیلمی بسازید که با واقعیت ماجرا فرق زیادی نداشته باشد. از این بالاتر فکر می کنم اثر این دست از گزارشات از یک فیلم هم بالاتر است زیرا هر لحظه از ماجرا با تحیلهای دقیق و توضیحات مفصلی از نویسنده همراه است که برای خواننده حاوی اطلاعاتی پرسود است. امیدوارم این گزارش توجه خوانندگان محترم را جلب نماید.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٥/۱۳ | ۳:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()

در مسیر تکامل چه زمانی چشمان اجداد ما قدرت و ویژگیهایی معادل چشم انسان یافت؟ در خصوص شنوایی چه؟ همینطور بویایی و دیگر حواس و خصوصیات ژنتیک و فنوتیپ؟ هر از چند گاهی دانشمندی در گوشه ای از جهان حاصل سالها تحقیقات فرگشت شناسی خود بر روی یک عضو یا ارگان خاص را منتشر و به عمر تکاملی اعضای بدن اشاره ای انجام یا در باره آینده پیش بینی می کند. آخرین خبر در این خصوص اخیرا بر روی سایت ایسنا منتشر شد که در این نوشتار به آن اشاره می کنیم

یک محقق استرالیایی پس از ۳۰ سال مطالعه، موفق شد قدمت چشمان انسان را تخمین بزند. به گزارش ایسنا، چشم یکی از ارزشمندترین اندام‌های بدن است، با این حال منشا آن‌ همواره برای دانشمندان معما بوده است. 

پروفسرو ترور لمب از مرکز بینایی و دانشگاه ملی استرالیا، بیش از سی سال از عمر حرفه‌یی خود را به بررسی رموز این اندام حیاتی اختصاص داده است. 
تحقیقات این دانشمند نشان می‌دهد منشا بینایی به بیش از ۷۰۰ میلیون سال پیش باز‌می‌گردد و این درست زمانی بوده که فقط حیوانات آمیب‌مانند مانند تک‌سولی‌ها، جلبک‌ها، مرجان‌ها و باکتری‌ها بر روی زمین ساکن بوده‌اند.متن مقاله اصلی:

Origin of Vertebrates and the Diversity of Extant Chordate Eyes ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٥/۱٢ | ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()