» اسفنجها- phylum Porifera :: ۱۳٩٦/٧/٢۳
» ترتیب تکامل از تک سلولی به چند سلولی- مقدمه :: ۱۳٩٦/٧/٢۳
» نقد کتاب "تکامل چیست؟" مقدمه :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» میکروسپوریادیاها ، ساده ترین یوکاریوتها :: ۱۳٩٥/٢/۱۱
» ما چقدر خوشبختیم :: ۱۳٩٥/۱/۱
» ساختمان RNA :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» ذره خدا :: ۱۳٩٤/٤/۱۳
» دلیل انکار خدا- چه کسی کفار است؟- بخش نخست :: ۱۳٩٤/۳/٢
» باز هم می نویسم به نام خالق قلم :: ۱۳٩٤/٢/٢۳
» درصد اعتقاد مردم کشورهای مختلف جهان به فرگشت :: ۱۳٩۳/۳/۳
» معرفی سایت آگاهی، فرگشت، علم و دارویبنیسم :: ۱۳٩۳/۱/۱
» مطلب دریافتی از یک تکامل گرای خداپرست :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» پروژه استیو Project Steve :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» توقف 400 میلیون ساله فرگشت در خرچنگ نعل اسبی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» مشهورترین سازمانهای مبلغ تکامل گرایی در جهان :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» زیبائیهای پیکر حیوانات و فرضیه داروین :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» روز داروین، روزی که طبلهای خلقت گرایان و کافران به صدا در می آید :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه!!! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» ذیکتاتوری داروینیستها در جهان :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» عدد جادویی دانبار: به چند دوست در زندگی نیاز داریم؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» فرگشت معکوس Retrograde Evolution :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» چرا ماده‌انگاری داروینی خطا است؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» طنز و کاریکاتور: جهان های موازی!!! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» فرگشت کیهانی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» جایزه داروین darwin award :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» فرگشت اقتصادی Evolutionary economics :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» اگر داروین اینها را می دانست... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» فداکاری :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» منظره ای که داروین را بیمار می کرد!!! :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» روانشناسی تکاملی :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» هارون یحیی :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» داروینیسم اجتماعی در آئینه تصاویر و کاریکاتورها :: ۱۳٩٢/٩/۱
» هربرت اسپنسر بنیانگذار تفکر داروینیسم اجتماعی :: ۱۳٩٢/٩/۱
» مقاله منتخب : داروینیسم اجتماعی :: ۱۳٩٢/٩/۱
» مقاله منتخب:جایگاه نظریه تکامل داروین (فرگشت) در علوم انسانی :: ۱۳٩٢/٩/۱
» علوم انسانی و نظزیه تکامل داروین یا فرگشت :: ۱۳٩٢/٩/۱
» ارنست مایر ، بزرگترین زیست شناس تکاملی قرن بیستم و حواری داروین :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» آشنایی با چارلز داروین :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» گرت کورتوف :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» وقتی که تو یک بچه وزغ بودی من یک ماهی بودم!!!! :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» شباهتهای انسان با موز و مرغ!!! :: ۱۳٩٢/۸/۱٠
» فرضیه جدید در تاریخ پیدایش بشر :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» روز دحو الارض، روز تولد زمین مبارک باد :: ۱۳٩٢/٧/٩
» تکامل چشم :: ۱۳٩٢/٧/٤
» دلیل این ادعا چیست: 5 برابر بودن سرعت تکامل در دوره کامبرین :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» جملاتی تامل برنگیز از ریچارد داوکینز :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» مگس متفکر برجسته ای نیست ولی...!!! :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» روز دحو الارض، روز تولد زمین :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» تعداد گونه های جانوری بر روی زمین :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» توهم تکامل -معرفی وبلاگ :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» واقعا چگونه می توان این را باور کرد؟ :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» برداشتهای نادرست از فرگشت!!؟؟ :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» مقاله منتخب: فرضیه تکامل و قرآن :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» فرگشت قوای عقلی و شناختی انسان از دیدگاه پلانتینگا :: ۱۳٩٢/٥/۱۸
» مضاعف شدن ژنها ، می تواند سبب ژن زایی شود :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» فرگشت نمی تواند سبب ژن زایی شود :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» فسیلهای بینابینی :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» مناظره دو غول :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» چشم انسان چند سال عمر دارد؟ :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» آیا فرگشت یک فکت است؟ :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» نظر علامه طباطبایی در باره تطور یا فرگشت :: ۱۳٩٢/٥/٩
» کیفیت خلقت انسان از دیدگاه قرآن :: ۱۳٩٢/٥/٦
» بزرگترین اشکال به نظریه داروین از دید داروین!!! :: ۱۳٩٢/٥/٢
» یک مناظره در خصوص اعضای باقیمانده، فرگشت و مابقی ماجرا!!! :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» حوای میتوکندریایی و آدم Y کروموزومی :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» نظریه طراحی هوشمند :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» مقاله منتخب: پایین کشیدن پدر تکامل :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» مقاله منتخب- مصاحبه ای با جری فودور درباره نظریه انتخاب طبیعی داروین :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» پاسخ به شبهه ... فرگشت را باور نداری، آنتی بیوتیک بخور! :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» اعضای بیهوده در گذر تاریخ!!! :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» انسان ممکن است در آینده منقاردار شود! :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» مناظره داوکینز و شلدراک :: ۱۳٩٢/٤/٧
» اعضای بی استفاده بدن!!!! :: ۱۳٩٢/٤/۳
» هاوکینگ: خدا خالق هستی است :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» پاسخ به شبهه داوکینز در خصوص نسبت دینداران با علم :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» آشنایی با فرانسیس کولینز رئیس انستیتو ملی بهداشت آمریکا NIH :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» کشف ماهی دست دار در استرالیا :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» تکامل گرایان خداپرست :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» بررسی امکان انتقال گونه به گونه :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» آشنایی با چارلز داروین دنیای مدرن و بزرگترین ملحد جهان، ریچارد داوکینز :: ۱۳٩۱/٦/۱
» دیدگاه عالمان دینی در خصوص نظریه فرگشت :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» بررسی نظریه تکامل (داروینیسم و نئو داروینیسم) :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» آیا انسانهای نخستین، حلقه واسط انسان و میمون هستند؟ :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» نقشه ژنوم گوریلها :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» آیا شامپانزه ها اجداد انسان هستند؟ :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» اجداد فرضی یا واقعی؟؟ :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» در جستجوی نیاکان :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» آبیوژنزیس :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» مفاهیم پایه در فرگشت :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» مفاهیم پایه در خصوص حیات :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» در باره وبلاگ فرگشت Evolution :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
.: Weblog Themes By VatanSkin :.