این مقاله در بررسی و تحلیل مقاله فرگشت یک واقعیت است نوشته جناب آقای ناصر حاتمی در سایت تخصصی فرگشت نوشته شده است. برخی مطالب به نحوی مروری است بر نوشتجات فبلی و ممکن است در این میان  شاید به برخی مطالب جدید هم اشاره شود

ابتدا باید مشخص کنیم که فرگشت چیست ؟

شواهد حاکی از اینست که موجودات در ابتدا به شکل کنونی نبوده اند . وقتی به فسیل های موجود در لایه های زمین شناسی نگاه می کنیم ، شاهد این موضوع هستیم که حیات از حالتی ساده در لایه های قدیمی پایینی ، به شکلی پیچیده در لایه های بالایی می رسد .


پاسخ: شواهد فسیلی برای اثبات تکامل حیات از گونه ای ساده به گونه های پیچیده نارسا و ناتوان هستندبه علاوه با استفاده از فسیلها نمی توان تکامل یک موجود خیلی ساده مثب یک ویرسویا یک پروکاریوت به یک موجود عالی تر مثل یک یوباکتر را اثبات کرد و نیاز به شواهد و تجربیات آزمایشگاهی قوی وجود دارد

این یکی از پایه های فکت تکامل است . خیلی بدیهی است که ما نتیجه بگیریم حیات طی میلیون ها سال از این حالت های ساده به پیچیدگی رسیده اند . در دانش ما رد کردن یک فکت بدون سرنگون کردن بخش بزرگی از دانش و ادراک ما میسر نیست.اگر ما بخواهیم گرانش به عنوان یک فکت را رد کنیم عملا بخش بزرگی از فیزیک را رد کرده ایم و به همراهش اعتبار مشاهدات و تجربیاتمان . 

فرگشت به عنوان یک تئوری تلاشی است برای توضیح دادن مکانسیم های دگرگونی های جاندران در طول زمان و فرگشت به عنوان یک فکت به این معناست که خود این دگرگونی به اندازه ای تائید شده که رد کردنش در حد رد کردن گرانش یا گرد(یا به قولی بیضوی)بودن زمین هست.
مهم نیست که مکانسیم فرگشت انتخاب طبیعی و جهش ژنی باشد یا چیز دیگری،اینکه جانداران در طول زمان دگرگون شدند جزئی از فکت فرگشته و ما تلاش میکنیم مکانیسم معتبری برای توضیح دادنش پیدا کنیم.

پاسخ: البته فرگشت اگر صرفا در حد موتاسیونهای نقطه ای یک منطقه ای ژنها و یا تغییر محدود برخی مختصات فنوتیپی موجودات در اثر متغیرهای محیطی باشد کاملا قابل قبول و غیر قابل انکار است ولی  مقایسه فرگشت به مفهومی که نویسنده ادعا کرده و با قدرت تغییر در حدی که مطرح شده با قانون جاذبه زمین گرد و بیضی بودن زمین ، طلمی بزرگ به این دو محسوب می شود. فرگشت هرگز توان و قدرت دگرگون کردن موجودات زنده از سطوح پست به موجوات عالی را با استفاده از انتخاب طبیعی یا جهشهای ژنی ندارد و حتی در شرایط آزمایشگاهی پیشرقته نیز بشر امروز نتوانسته موفقیتی کسب کند چه برسد به شرایط وحشی و کنترل نشده طبیعت را
این یک فکت هست که زمین با آب مایع بیش از 3.6 میلیارد سال پیشینه داره و "زندگی"حداقل برای نیمی از این مدت و موجودات پیچیده چند سلولی حداقل بیش از 800 میلیون سال وجود داشتند.

پاسخ: این را قبول داریم
این یک فکت هست که بسیاری از نمونه های زیستی به هیچ وجه در گذشته وجود نداشتند،هیچ پستاندار یا پرنده ای 250 میلیون سال پیش وجود نداشته.این یک فکت هست که بسیاری از نمونه های پیشین زیستی در حال حاضر وجود ندارند، در گذشت ها دایناسورها وجود داشتند و در حال حاضر منقرض شدند.

پاسخ: این را هم قبول داریم
این یک فکت هست که نمونه های زیستی فعلی همگی از نمونه های زیستی پیش از خودشون بوجود اومدند.
بنابراین همه حانداران فعلی از جاندران پیش از خودشون بوجود اومدند یا درست تر بگیم،فرگشت پیدا کردند.پرندگان از موجوداتی جز پرندگان و انسان ها از موجوداتی جز انسان ها بوجود اومدند.
پاسخ: این را اصلا قبول نداریم و این ادعایی بیش نیست و اصلا فکت نیست
هیچ انسانی که وانمود میکند کمی ادراک از جهان طبیعی دارد این فکت ها را رد نمیکند مگر اینکه بخواهد فکت هایی مثل اینکه زمین صاف نیست و به دور خورشید میگرده را هم رد کند!

 پاسخ: این را قبول نداریم . اصلا فرگشت به مفهومی که در جمله بالا نوشتید با گرد بودن زمین یا گردش او به دور خورشید قابل مقایسه نیست

تا اینجا فهمیدیم که فکت فرگشت به  معنای دگرگونی های جاندران در طول زمان است و در این میان ما به مکانیسمی نیاز داریم تا این دگرگونی ها را توضیح دهد :

و در اینجاست که داروینیسم ظهور می کند ، به عنوان نظریه ای که تا کنون برای توجیه این گوناگونی های حیات قبول شده است . 

در اینجا این سوال مطرح می شود که داروینیسم تنها یک نظریه است ؛ما برای توضیح دادن فرآیند فرگشت به قانون نیاز داریم . یعنی نظریه ای که اثبات شده !

هنگامی که دانشمندان  از  کلمه تئوری استفاده می کنند ، آن را به یک معنای متفاوت با حالت عادی روزمره بکار می برند .

نظریه: مجموعه ای از عبارات و یا اصول که به توضیح گروهی از حقایق و یا پدیده، که بارها تست شده و یا به طور گسترده ای پذیرفته شده است و می تواند  برای پیش بینی در مورد پدیده های طبیعی مورد استفاده قرار گیرد .American Heritage Dictionary

 در استفاده روزمره، نظریه به معنی یک حدس است و  چیزی است که شاید نیاز به اثبات دارد.در علم، یک نظریه یک حدس نیست. نظریه به خوبی اثبات شده، به خوبی پشتیبانی می شود ، توضیح مستندی برای مشاهدات ما است. Teaching About Evolution and the Nature of Science - National Academy Press

تئوری هدف نهایی در پروسه علمیست .برخی از مردم فکر می کنند که در علم، شما باید یک نظریه داشته باشید و اگر  آن را به اثبات برساتید، آن را تبدیل به یک قانون می کنید .این مسئله  اغلب باعث ایجاد سردرگمی عموم مردم می شود ، به عنوان دو واژه  نظریه و قانون، معانی بسیار متفاوتی رایج وجود دارد .اما در علم، معانی آنها بسیار مشابه هستند . نظریه توضیحی است که با توسط شواهد قابل توجهی  حمایت می شود . در حالی که قانون مجموعه ای از قواعد بیان شده در "عبارت ریاضی است."به همین دلیل است که قوانین حرکت نیوتن را به عنوان قوانین می گویند نه نظریه .

آنها با معادلات ساده (مانند f=ma) بیان شده اند. نکنه اینجاست که تکامل، و بسیاری از بخش های زیست شناسی، را نمی توان در یک معادله ریاضی مختصر بیان کرد ،پس از آن ها  به عنوان یک نظریه یاد می شوند.

یک قانون علمی است "بهتر" و یا "دقیق تر" از یک نظریه علمی نیست. قانون اتفاق افتادن پدیده ای را  تحت شرایط خاصی توضیح و پیش بینی می کند ، در حالی که تئوری توضیح می دهد که چگونه  آن اتفاق می افتد.

[ References: Kennesaw State University: Scientific Laws and Theories 

 قوانین همه چیز را توصیف می کنند و نظریه های آنها را توضیح می دهند .

تکامل هم همین است. واقعیت تکامل وجود دارد. تکامل (تغییر ژنتیکی در طول نسل ها) اتفاق می افتد ، درست مانند قوانین نیوتون و قانون گرانش. 

 پاسخ:صغرا و کبرای نویسنده درست است ولی نتیجه گیری خیر...تعریف نظریه و قانون و تئوری درست است ولی منطبق کردن موضوع تکامل به شکلی که نویسنده قبول دارد با قانون و مقایسه آن با قوانین نیوتن و قانون گرانش خیر..

آیا می توان فر گشت را انکار کرد ؟

اساس نظریه ی فرگشت انکار شدنی نیست چون از ٢ حقیقت طبیعی و یک نتیجه گیری منطقی ساده و ابطال ناپذیر تشکیل شده است.

هیچکس نمیتواند منکر وقوع جهشهای ژنتیکی تصادفی در بین موجودات زنده شود ( منکرید؟؟!)

 

 پاسخ: خیر...موتاسیون یک واقعیت علمی است

و هیچکس هم نمیتواند منکر این بدیهی منطقی شود که جهشهایی که جاندار را در جهت سازگاری بیشتر با محیط پیش میبرد، شانس بیشتری برای باقی ماندن در نسلهای آینده را دارند.

پاسخ: این هم درست است...مثلا باکتریهایی که موتاسیون می یابند و به آنتی بیوتیک مقاوم می شوند شانس بیشتری برای بقا دارند

بنابراین نظریه ی تکامل یا فرگشت که مجموعه ای از این دو فرآیند است را نمیتوان به هیچ وجه  انکار کرد .

 پاسخ: اگر ادعای فرگشت گرایان در همین حد بود حرفی نبود ولی اینکه این دو اتفاق بتواند سبب تطور موجودات ساده به موجودات عالیتر شود اصلا درست نیست و این دو قدرت کافی برای اینکار را ندارند

بحثهایی که در سالهای اخیر بین داروینیستها و مخالفینشان در میگیرد عمدتا بر سر میزان اثر تکامل در بوجود آوردن تفاوتهای زیستی در طول تاریخ میباشد.تاريخ : ۱۳٩٢/٥/۱۱ | ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.