تکامل گرایان خداپرست

پیشینه تاریخی:

اعتقاد هم زمان به فرگشت و خدای یگانه ، پدیده ای بود که از همان آغاز مطرح شدن تئوری تکامل و نگارش کتاب منشا حیات توسط داروین مطرح شد. برخی خداپرستان در پاسخ به ادعای داروین که می گفت همه موجودات زنده دارای اجدادی واحد  هستند  می گفتند به فرض اینکه چنین باشد باز هم نمی توان مدعی شد که خدایی وجود ندارد زیرا همین تکامل مرحله به مرحله و تدریجی حیوانات ، نیاز به موجود خبیر و بسیار علیمی دارد که ما آن را خدا می نامیم. آنها اعتقاد داشتند که قبول تئوری فرگشت هیچ تضادی با وجود خدای یگانه ندارد و البته این منطق هم در آن زمان و هم این زمان کاملا منطقی به نظر می رسد.

خلاصه عقاید:

تکامل گرایان خداپرست اعتقاد دارند که خدا ماده اولیه جهان را آفریده و سپس ماشه انفجار بزرگ را کشیده و سپس به زور یا مهر کرات و منظومه های بیشمار را به سویی که خود دوست داشته کشیده و سپس در روی زمین موجوداتی و از جمله آدم را آفریده است. در دنیای مسیحیت به اینگونه معتقدان ، مسیحیان تکامل گرا و یا داروینیستهای مسیحی  Christian Darwinists می گویند.

درصد پذیرش این عقیده

در مطالعاتی که در سال 2007 در آمریکا صورت گرفت مشخص شد که در تمامی ادیان ، بخش قابل توجهی از مردم، فرگشت را بهترین و موجه ترین وسیله برای توجیه منشا حیات می دانند. در جدول زیر به این آمار اشاره شده است:

 

Religious Differences on the Question of Evolution (United States, 2007)
Percentage who agree that evolution is the best explanation for the origin of human life on earth
Source: Pew Forum
[11]

         

Buddhist

  

81%

Hindu

  

80%

Jewish

  

77%

Unaffiliated

  

72%

Catholic

  

58%

Orthodox

  

54%

Mainline Protestant

  

51%

Muslim

  

45%

Hist. Black Protest.

  

38%

Evang. Protestant

  

24%

Mormon

  

22%

Jehovah's Witness

  

8%

Total U.S. population

  

48%

چند ماه پیش وقتی به طور منظم شروع به مطالعه در باره تئوری فرگشت نمودم با برخی از دوستان بیولوژیستم در این خصوص صحبت کردم. واقعیت این است که تا این لحظه که این جملات را می نویسم هیچ بیولوژیستی را ندیده ام که به فرگشت اعتقاد نداشته باشد و حتی متعصب ترین بیولوژیستهای مسلمانی که آنها را می شناختند تقریبا به طور کامل به این موضوع اعتقاد داشتند. با آنها بحثهای مفصلی در باره اشکالات علمی این تئوری داشتم که در بسیاری از موارد چندان موفق نبود و شاید یکی از دلایل راه اندازی این وبلاگ آن بود که اصولا کسی که می خواهد حقیقتی را ترویج کند باید دارای اثار مکتوب  و مستند مفصلی در این خصوص باشد و سعی کند اعتقادات علمی خود را به شکلی آشکار در معرض افکار عمومی قرار دهد و از سوی دیگر خود را برای پذیرش حقایق آماده سازد.

نشانه های ده گانه

بیولوزیست و متخصص زنتیک انگلیسی , J B S Haldane در سال با بررسی برخی مفاهیم دینی  هندوئیسم و از جمله موضوع  خدایان ده گانه Dasavataras  اظهار کرد که این نشانه های ده گانه خدا بر روی زمین  یا Avatars می توان به نوعی با موضوع تکامل تدریجی داروین یا فرáت تطابق داشته باشد. در جدول زیر به این نشانه های ده گانه اشاره شده است:

Avatars

Explanation

Evolution

Matsya.

First avatar is a fish, one which is creature living in water.

If we compare it with biological evolution on different Geological Time Scale first developed life was also in the form of fish which originated during Cambrian period.

Kurma

Second avatar was in the form of Tortoise (reptiles).

In geology also first reptiles comes as second important evolution which originated in Mississippian period just after Amphibians.

Varaha

Third avatar was in the form of Boar.

Evolution of the amphibian to the land animal.

Narasimha

The Man-Lion (Nara= man, simha=lion) was the fourth avatar.

But in geology no such evidences are mentioned. It may have been related with Ape Man The term may sometimes refer to extinct early human ancestors.

Vamana

Fifth Avatar is the dwarf man.

It may be related with the first man originated during Pliocene. It may be related with Neanderthals. Neanderthals were generally only 12 to 14 cm (4½–5½ in) shorter than modern humans, contrary to a common view of them as "very short" or "just over 5 feet".

Parashurama,

The man with an axe was the sixth avatar.

It has the similarities with the first modern man originated during Quaternary period or the man of Iron Age.

/ 2 نظر / 37 بازدید
آنا

اتفاقا همین فرگشت نشونه خیلی روشنی از وجود یک افریننده باشعور هستش..تعجب میکنم از کسانی که میگن فرگشت هست ولی خدا نیست..حتی خود داروین هم در ÷ایان کتابش نوشته من یک مسیحی موحد هستم..

ممنون از مطالب علمیتون فقط خواهشا موجودی به نام خدا را به *وجودی* به نام خدا اصلاح کنید