علوم انسانی و نظزیه تکامل داروین یا فرگشت

بی تردید علوم انسانی از نظریه تکامل داروین تاثیر پذیرفته است و متخصصین این علوم در نوشته های خود از مفاهیم آن استفاده کرده یا به آن اشاره کرده اند. البته متخصصین این علوم اظهار می دارند که برخی از مفاهیم این علم قبلا نیز توسط دانشمندان علوم انسانی مورد توجه قرار گرفته بود ولی داروین تمامی این مفاهیم را به صورت یکجا و در قالب یک نظریه مورد استفاده قرار داد. در روزهای اخیر بحثهای زیادی در خصوص برگزاری کنکره بین المللی علوم انسانی اسلامی در حال جریان است و رسانه های جمعی نیز در این خصوص اخبار مختلفی را منتشر کرده اند.در سلسله مقالاتی که در این وبلاگ به تدریج منتشر می شود سعی کرده و می کنیم تا برخی از موضوعات مطرح در حوزه علوم انسانی را مورد بررسی قرار دهیم.قبلا در خصوص مناظرات فیلسوفان تکامل گرا و خلقت گرا و ایده های آنها مطالبی را منتشر کرده ایم. این روال را در اینجا باز مورد توجه قرار خواهیم داد.

از آنجا که بنده در این خصوص اطلاعات زیادی ندارم بیشتر این مطالب به صورت باز انتشار برخی مقالات منتخب یا ترجمه برخی مطالب خواهد بود و امیدوارم دوستان و خوانندگان دانشمند این وبلاگ انده را در تقویت این مطالب یاری کنند.

برخی از موضوعات که در ادامه در حوزه علوم انسانی منتشر می شود به شرح زیر خواهند بود:

-جایگاه نظریه تکامل داروین (فرگشت) در علوم انسانی،

- داروینیسم اجتماعی

/ 0 نظر / 98 بازدید