طنز و کاریکاتور: جهان های موازی!!!

توضیح یک نکته ضروری

در یکی از بحثها یکی از ملحدین با کنایه نوشته بود قبل از خلقت توده متراکم و انفجار بزرگ ، خدا به چه کاری مشغول بود ؟ در پاسخ نوشته شد اشکال شما این است که خدا را موجودی هم اندازه و هم تراز خود و دارای ابعاد مادی می پندارید ولی قضیه اصلا اینطوری نیست. خدایی که موحدین به آن اعتقاد دارند و او را لایق پرستش می دانند خدایی است که از دامنه حسیات و حتی اوهام و تخیلات هم خارج است. او قادر به آفرینش بی نهایت جهان به موازات جهان فعلی با بی نهایت ترکیب و عنصر اولیه است و اصلا در این آفرینش دچار خستگی و ابهام علمی نیست. در واقع در این پاسخ به نحوی به موضوع جهان های موازی اشاره شده و آن را مورد تائید قرار داده بود. در ادامه نوشته شد خدایی که ما می پرستیم خدایی است ازلی و ابدی که همواره آفریننده، رازق، باعث، زنده کننده، میرانده، بخشنده، هدایت کننده و ... است و  ذاتش از صفات بد و مذموم به دور است . با این خدا هیچ بعید است که از ازل تا ابد موجوداتی مختار مثل انسان یا جن و غیر مختار مثل فرشتگان و جمادات و حیوانات با اشکال و صور مادی و متافیزیک با بی نهایت ترکیب مختلف وجود داشته باشند و با این اوصاف موضوع آفرینش جهانی که ما در آن زندگی می کنیم و انفجار بزرگ و ... اصلا در میان خلقتهای ازلی و ابدی او به حساب نمی آید و او هیچگاه نعوذ بالله بیکار و منتظر باقی نمی ماند.

اگر ایده جهانهای موازی را با این تحلیل و با این خدای قادر متعال در نظر بگیریم کاملا ممکن، حکیمانه ، عقلانی و درست خواهد بود ولی اگر خدای جل جلاله را از موضوع حذف کنیم ابتدا ، تداوم و انتهای مطلب قطع شده و به سوژه ای برای شوخی و خنده تبدیل می شود که موضوع اصلی نوشتار امروز همین است.

علی ایحال نظریات هاوکینگ منجر به تصور و تخیل جهانهایی شد که در این جهان ها دیگر انسان همه کاره نیستند بلکه ممکن است همه چیز متفاوت یا بر عکس باشد. به جای اینکه حیوانات در قفس باشند، انسانهادر قفس باشند!!!، گاوها در قصابی ها گوشت انسان را بخرند!!!، آدم برفی ها با قطعات بدن انسان که از آسمان می بارد مجسمه سازی کنند، پنیرها در جلوی دوربین برای قشنگ شدن لبهایشان بگویند آدم!! گوسفندان برای به خواب رفتن به شمارش آدمها مشغول می شوند!!!بستنی ها آدمها را لیس زده و بقیه آن را به دور می اندازند!!! گورخرها از روی خطوط آدم کشی شده عبور کنند!!! و سوژه های خنده دار دیگر. اگر استفان هاوکینگ نتوانسته بود مشکل خلقت جهان و خدا را حل کند لااقل یک سوژه بسیار ناب به دست طنزنویسان داده بود.  وقتی این بحثها مطرح شد خیلی زود طنز پردازان با خوشحالی تمام از این سوژه جدید دست به کار شده و مجموعه عظیمی از کاریکاتورها و جوکها با موضوع جهان های موازی parallel universes یا در همین حال !!!  meanwhile در ادبیات جهان مطرح شد. البته در مجلات و مقالات ایرانی کمتر به این موضوع طنز اشاره شده ولی در سایتهای اینترنتی می توان به مطالب زیادی دست یافت. در این نوشتار به برخی از این تصاویر اشاره و در صورت نیاز توضیح مختصری در خصوص آنها داده می شود

 

/ 1 نظر / 196 بازدید

دکتر تو که اینهمه می فهمی وسری توی متون دینی داری می تونی بگی به من چرا کسی که معتقد باشه جهان ابدی وازلی هست احمقه ولی کسی که بگه خدا ابدی و ازلی وجود داره که کل این جهان وحشتناک از نظر وسعت و... رو واسه چهارتا انسان کم ارزش ساخته او هی از عذاب ابدی می ترسونشو هرجا چند نفر دفتر ودستک راه انداختنو خودشونو نماینده خدا می دوننه و بنام خدا چه کارا نمی کننو خدای هر قوم شبیه خودشونه و همه فکر مکنن خدای اونا خدای حقیقیو پیروان ادیان دیگه رو گمراه کافر و غیره می دوننو به نام خدا ادم میکشنو و... احمق نیستن؟