کتاب اطلس آفرینش- مقدمه

مقدمه ترجمه

به نام خداوند بخشنده و مهربان .

خوانندگان گرامی  این کتاب از روی ترجمه عربی آن به فارسی برگردانده شد . گاهی از ترجه آزاد و گاهی از ترجه تحت اللفظی استفاده شده است. و هرچند تلاش شده ترجه خوبی ارایه گردد اما به دلیل عدم تسلط کامل مترجم به عربی حدود 15 کلمه و اصطلاح بدون ترجمه و عینا آورده شده اند. از استادانی که این کتاب را می خوانند خواهش می کنیم آنها را ترجمه و اصلاح کنند .

بخش هایی از متن کتاب را که نادرست می دانستم حذف کرده ام که تعداد صفحات آن از انگشتان دست کمتر است. اگر در این کتاب چیزی برخلاف شریعت باشد از روی جهل این جانب بوده است و لطفا آن را اصلاح کنید.

در منابع و ماخذ این کتاب پریشانی اندکی وجود دارد که احتمالا مترجم عرب آن را ایجاد کرده است اما مطالب آن رسا و روشن هستند امید وارم مورد استفاده همه کسانی واقع شود که فارسی می دانند.

هرکس می تواند این کتاب را اصلاح و بهبود بخشد دریغ نکند.

مقدمه

 150سال قبل فردی به نام چارلز داروین به سفری پنج ساله رفت و با استفاده از مشاهدات شخصی خود نظریه ای را بنا نهاد که هیچ اصل و اساسی جز تخیل خود وی  نداشت. این نظریه به نظریه تکامل معروف شد و عبارت بود از مجموعه ای از خیالات، حدس ها و گمان ها.

بر اساس این نظریه مواد به طور تصادفی به وجود آمدند  و سپس با هم ترکیب شده و تصادفا یک سلول زنده راتشکیل دادند. این سلول در مرحله بعدی به موجود زنده ای تبدیل شد . به عبارت دیگر تکامل یافت. این نظریه می گوید که همه جانداران ازمیکروبها تا انسان از این موجود اولیه مشتق شده اند.

میکروسکوپی تک عدسی که داروین در مطالعات خود به کار می برد نشان دهنده فناوری اولیه آن  زمان است

این نظریه هیچ اصل و اساس علمی ای ندارد و تکنولوژی در زمان داروین بسیار ابتدائی بوده است. در چنین شرایطی این نظریه توانست طرفدارانی پیدا کند. کسانی که معتقد به فلسفه ماتریالیسم بودند برای این نظریه تبلیغات گسترده ای انجام داده و می دهند.آنها این نظریه را با دیده اغماض می نگرند و حتی برای تایید آن زمانی که هیچ دلیلی علمی ای وجود ندارد در آزمایشگاه ها به جعل مدرک می پردازند.

اما این کوشش داروینیست ها ناخواسته به ضرر تکامل انجامیده و باعث شده است توده ها هرچه بیشتر از پوچی این نظریه با خبر شوند.

در آغاز قرن بیستم دانش بشر پیشرفت سرسام آوری کرد.

فسیل های ثبت شده اولین دلیل برای رد کردن  نظریه داروین هستند زیرا نشان می دهند موجودات در طول ملیون ها سال دچار هیچ تغییری نشده اند. در این شکل نوعی حشره را می بینید و در کنار آن  فسیلی از همان حشسره که به پنجاه ملیون سال قبل مربوط می شود این حشره در طول 50ملیون سال کوچکترین تغیییری نکرده است.

علوم جدیدی مانند علم جانداران ذره بینی،ریاضیات زیست، زیست شناسی سلول،زیست شیمی، ژنتیک، کالبد شکافی،فیزیولوژی،آنتروپولوژی،فسیل شناسی و... به وجود آمدند  تا دلایل بی شماری برای رد نظریه تکامل ارایه دهند. شاید فسیل ها بیش از هر علم دیگری به این نظریه ضربه زده باشند. درک این امر بسیار ملموس است زیرا آنها به جاندارانی مربوط می شوند که ملیون ها سال قبل می زیسته اند وچون هیچ فرقی با موجودات امروزی ندارند بنابراین در می یابیم که آنها در طول تاریخ حیات خود هرگز تغییری نکرده اند و از یکدیگر به وجود نیامده اند.

این امر نشان می دهد که موجودات زنده در مراحل موهومی که نظریه تکامل پیشنهاد می کند به وجود نیامده اند. هر موجودی به یکباره و بدون نقص به ظاهر شده و تا زمانی که انقراض یافته و یا به زمان حال رسیده بدون تغییر مانده است. بنابراین  باید پذیرفت یک ذات قدرتمند و حکیم آنها را آفریده است.

با دقت در این فسیل ها می بینیم که جانداران از روز اول تا کنون هیچ تغییری نکرده اند و طی ملیون ها سال همه ویژگی های جانداران محفوظ مانده است. بنابراین این حقیقت را می توانیم استنباط کنیم که موجودات برای اولین بار به یکباره و کامل پا به عرصه وجود گذاشته اند و قدیمی ترین آنها نیز دارای ویژگی های کنونی خود هستند. 

 

در پایین فسیلی از سمند ر را می بینیم که 125 ملیون سال عمر دارد و در بالا نمونه زنده آن را می بینیم همانطور که ملاحظه می کنید هیچ فرقی بین آنها وجود ندارد

 

این کتاب از یک جهت شما را با مفهوم فسیل وچگونگی تشکیل آنها و محل استخراج آنها آشنا می کند و از دیگر سو برخی از نمونه های فسیل را به شما معرفی می کند که صدها میلیون سال از عمرآنها می گذرد و با این وجود هیچ تغییری در ساختار آنها ایجاد نشده است. این فسیل ها با زبان حال به شما می گویند که:" ما تکامل نیافتیم بلکه آفریده شده ایم". این فسیل ها تنها بخش بسیار کوچکی از صدها ملیون فسیلی می باشند که در گوشه گوشه جهان  پیدا شده اند. اما همین مقدار هم کافی است تا نظریه داروین را برای همیشه از دایره علم خارج کند.

/ 0 نظر / 41 بازدید